Ideasta yritykseksi

Tavoitteet:
Opiskelija
- osaa arvioida itseään ja ominaisuuksiaan suhteessa yrittäjänä toimimiseen
-tunnistaa asiakkaiden tarpeita, joista voi kehittää liikeideoita
- osaa kehittää asiakkaiden tarpeita vastaavia liikeideoita
- tunnistaa asiakkaan tavoittamisen kannalta tuotteen tai palvelun markkinointiin liittyviä seikkoja
- tunnistaa yrityksen toimintaa liittyviä riskejä ja tuntee riskien hallintakeinoja
- osaa arvioida yritysmuodon valintaan vaikuttavia tekijöitä
- tietää, miten yritys perustetaan ja millaisia asiakirjoja siihen tarvitaan

Sisältö:
- Yrittäjyys ja yrittäjäksi ryhtyminen, eri yritysmuodot ja niiden erityispiirteet, toiminta-ajatus ja liikeidea.
- Yrityksen perustamistoimet, yritysostot, riskit ja niiltä suojautuminen.
- Yrityksen koko perustamisprosessi vaiheineen: Yrittämisen motiivit ja yrittäjäominaisuudet, perustamisidean oivaltaminen ja sen kehittäminen toimivaksi liikeideaksi, yrityksen käytännön toteutuksen suunnittelu, erityisesti markkinointi ja riskinhallinta, yritysmuodon valintaan vaikuttavat tekijät, perustamistoimet ja niihin liittyvät asiakirjat
Toteutusaika
11.01.2021 - 16.05.2021
Laajuus
2 opintopistettä
Opetuskieli
Suomi
Toteutustapa
Verkko-opiskelu
Paikka

LAB-ammattikorkeakoulu, verkkokampus
 

Hinta
30 euroa (alv 0 %)
Tavoitteet
Yrityspolku - toteutetaan yhdessä Saimaan ammattiopisto Sampon kanssa
Toteutustapa ja opetusmenetelmät
Verkko-opinnot, vain ajasta ja paikasta riippumattomia osioita
Edeltävät opinnot/lähtötaso
Ei edellytä aiempaa osaamista. Soveltuu eri alojen opiskelijoille.
Ryhmäkoko
Opintojaksolla on viisi paikkaa avoimen AMK:n opiskelijoille.
Opiskelumateriaali
Materiaali löytyy verkkoalustalta
Opettaja
Tuula Hämäläinen
Arviointiasteikko
Hyväksytty/Hylätty
Arviointimenetelmät
Kaikkien osioiden tehtävät hyväksytysti suoritettu.
Ilmoittautuminen

Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelupaikat täytetään pääsääntöisesti ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautuminen on aina sitova.

Ilmoittautumislinkki julkaistaan tällä sivulla ilmoittautumisen alkaessa.

Ilmoittautumisaika
-
Peruutusehdot
Ilmoittautuminen on sitova. Peruutus on ilmoittautumisaikana maksutonta. Ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen, mutta ennen koulutuksen käynnistymistä tehdystä peruutuksesta perimme 50 % opintomaksusta. Mikäli varattu koulutuspaikka perutaan (= keskeyttäminen tai osallistuja ei saavu koulutukseen) koulutuksen käynnistymisen jälkeen, perimme koko osallistumismaksun. Peruutus on tehtävä kirjallisesti osoitteeseen avoinamk@lab.fi.

Avoin AMK
avoinamkatlab [dot] fi