Hyvinvoiva ja vastuullinen organisaatio

Eettisen ja vastuullisen johtamisen periaatteet
Työhyvinvointi osana vastuullista liiketoimintaa
Työhyvinvoinnin osa-alueet
Työhyvinvointia tukevat järjestelmät ja rakenteet organisaatiossa
Toteutusaika
01.06.2021 - 31.08.2021
Laajuus
5 opintopistettä
Opetuskieli
Suomi
Toteutustapa
Verkko-opiskelu
Paikka

LAB-ammattikorkeakoulu, verkkokampus

 

KOULUTUSTASO

AMK-tasoinen koulutus

Hinta
75 euroa (alv 0 %)
Tavoitteet
Opiskelija osaa
- tarkastella työhyvinvointia kokonaisvaltaisesti osana vastuullista liiketoimintaa, niin yrityksen, työyhteisön kuin yksilönkin näkökulmasta
- soveltaa eettisen ja vastuullisen johtamisen periaatteita omassa toiminnassa, työyhteisössä ja organisaatiossa
- asettaa eettisen ja vastuullisen toiminnan ja johtamisen kannalta relevantteja kysymyksiä sekä hankkia niihin vastauksia
Toteutustapa ja opetusmenetelmät
Opintojakso toteutetaan kokonaan verkossa, mutta opiskeluun sisältyy yrityskäynti/-käyntejä. Yrityskäynnit ja -kontaktit voi mahdollisuuksien mukaan hoitaa myös etätyövälinein. Opiskelussa hyödynnetään Työelämäsafari-projektissa kehiteltyä työskentelymenetelmää. Harjoitustyö tehdään 1-4 hengen ryhmissä. Moodlessa oleva aineisto ja tehtävät tukevat työskentelyä. Tervetuloa mukaan!
Ryhmäkoko
Avoimen AMKin opiskelijoille varataan kaksi paikkaa. Jos ryhmään mahtuu, voidaan opiskelijoita ottaa enemmän.
Opiskelumateriaali
Moodlessa oleva materiaali ja opiskelijoiden itsensä hankkima materiaali (case-yritys, Internet)
Opettaja
Sari Suominen
Arviointiasteikko
Hyväksytty/Hylätty
Muuta tärkeää

Opintojakson suorittaminen on pitkälti aikaan ja paikkaan sitomatonta. Kurssitehtäville voi silti olla aikatauluja, joita pitää noudattaa. Tarkemmat tiedot Moodlessa opintojakson alkaessa.

Case-yrityksenä toimii opiskelijoiden itsensä valitsema organisaatio/työyhteisö.

Arviointimenetelmät
Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Hyväksytty suoritus on vähintään tasoa 3 = hyvä. Arviointia suoritetaan suhteessa opintojakson osaamistavoitteisiin sekä annettuihin ohjeisiin ja aikatauluihin.
Ilmoittautuminen

Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelupaikat täytetään pääsääntöisesti ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautuminen on aina sitova.

Ilmoittautumislinkki julkaistaan tällä sivulla ilmoittautumisajan alkaessa.

Ilmoittautumisaika
-
Peruutusehdot
Ilmoittautuminen on sitova. Peruutus on ilmoittautumisaikana maksutonta. Ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen, mutta ennen koulutuksen käynnistymistä tehdystä peruutuksesta perimme 50 % opintomaksusta. Mikäli varattu koulutuspaikka perutaan (= keskeyttäminen tai osallistuja ei saavu koulutukseen) koulutuksen käynnistymisen jälkeen, perimme koko osallistumismaksun. Peruutus on tehtävä kirjallisesti osoitteeseen avoinamk@lab.fi.

Avoin AMK
avoinamkatlab [dot] fi