Hyvinvointiyrittäjyys, laatu ja markkinointi

Opiskelija tietää ja tuntee eri yritysmuotojen keskeiset erot, yrittäjyyden toimintaedellytykset ja yrityksen perustamisprosessin. Opiskelija ymmärtää markkinoinnin, palvelujen laadun ja tuotteistamisen merkityksen sekä yritystoiminnan riskit sekä hyvinvointiyrittäjyyteen liittyvän lainsäädännön ja valvonnan.

Opiskelija
- osaa yrityksen perustamisprosessin
- ymmärtää toiminnan laadun, tuotteistamisen ja markkinoinnin merkityksen muuttuvassa toimintaympäristössä
- osaa yritykseen liittyvät lupakäytännöt sekä valvonnan ja omavalvonnan sisällöt
- osaa markkinoida osaamistaan valikoidulle kohderyhmälle
Toteutusaika
11.01.2021 - 16.05.2021
Laajuus
3 opintopistettä
Opetuskieli
Suomi
Toteutustapa
Verkko-opiskelu
Paikka

LAB-ammattikorkeakoulu, verkkokampus
 

Hinta
45 euroa (alv 0 %)
Tavoitteet
Opiskelija pystyy perustelemaan yrittäjyyteen liittyviä ratkaisuja ja vertailemaan laatuun liittyviä tekijöitä.
Toteutustapa ja opetusmenetelmät
Itsenäisesti verkko-opintoina. Opintojakso on jaettu osioihin, joissa erilliset suoritukset. Osiot voi suorittaa haluamassaan aikataulussa toteutusajan puitteissa.
Edeltävät opinnot/lähtötaso
Sisältö: Yrityksen määritelmät, yhtiömuodot ja yritystoiminnan riskit, yrityksen tulot ja menot, markkinointi ja palvelujen tuotteistaminen, laatu, hyvinvointiyrittäjyyteen liittyvä lainsäädäntö ja valvonta
Ryhmäkoko
Opintojaksolla on viisi paikkaa avoimen AMK:n opiskelijoille.
Opiskelumateriaali
Materiaali löytyy sähköiseltä oppimisalustalta.
Opettaja
Antti Kosonen, Tuula Hämäläinen
Arviointiasteikko
Hyväksytty/Hylätty
Arviointimenetelmät
Itsenäisesti verkossa suoritetut tentit ja kirjalliset tehtävät
Ilmoittautuminen

Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelupaikat täytetään pääsääntöisesti ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautuminen on aina sitova.

Ilmoittautumislinkki julkaistaan tällä sivulla ilmoittautumisen alkaessa.

Ilmoittautumisaika
-
Peruutusehdot
Ilmoittautuminen on sitova. Peruutus on ilmoittautumisaikana maksutonta. Ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen, mutta ennen koulutuksen käynnistymistä tehdystä peruutuksesta perimme 50 % opintomaksusta. Mikäli varattu koulutuspaikka perutaan (= keskeyttäminen tai osallistuja ei saavu koulutukseen) koulutuksen käynnistymisen jälkeen, perimme koko osallistumismaksun. Peruutus on tehtävä kirjallisesti osoitteeseen avoinamk@lab.fi.

Avoin AMK
avoinamkatlab [dot] fi