Henkilöverotus

Tavoite / opiskelija osaa:

- etsiä verotukseen liittyvää tietoa itsenäisesti ja soveltaa sitä käytännön tilanteisiin ja tuntee verotusmenettelyn
- tuloverojärjestelmän rakenteen, tulolähdejaon ja laskea luonnollisen henkilön tuloverot pääoma- ja ansiotuloista pääperiaatteittain
- eri yhtiömuotojen omistajien verotuksen
- yleisimpien sijoitusmuotojen verotuksen
- varainsiirtoverotuksen, kiinteistöverotuksen sekä perintö- ja lahjaverotuksen periaatteet

Sisältö: Tulolähteet ja tulolajit, pääomatulot, alijäämähyvitys, tappio, ansiotulot, tuloista maksettavat verot, yritysmuodon vaikutus yrittäjän verotukseen, sijoittaminen ja verotus, varainsiirtoverotus, kiinteistöverotus, perintö- ja lahjaverotus.
Toteutusaika
23.01.2023 - 26.05.2023
Laajuus
5 opintopistettä
Opetuskieli
Suomi
Toteutustapa
Verkko-opiskelu
Paikka

LAB-ammattikorkeakoulu, verkkokampus


KOULUTUSTASO
AMK-tasoinen opinto

Hinta
75 euroa (alv 0 %)

Opintojakson lukujärjestys (verkkoluennot) julkaistaan joulukuun 2022 loppuun mennessä. Seuraathan lukujärjestystä tästä linkistä.

Tavoitteet
Opiskelija osaa:

etsiä verotukseen liittyvää tietoa itsenäisesti ja soveltaa sitä käytännön tilanteisiin ja tuntee verotusmenettelyn

tuloverojärjestelmän rakenteen, tulolähdejaon ja laskea luonnollisen henkilön tuloverot pääoma- ja ansiotuloista pääperiaatteittain

eri yhtiömuotojen omistajien verotuksen

eri sijoitusmuotojen verotuksen

varainsiirtoverotuksen, kiinteistöverotuksen sekä perintö- ja lahjaverotuksen periaatteet
Toteutustapa ja opetusmenetelmät
Kurssiesittely verokkoluentona, jolloin sovitaan myös toimintatavat. Videoluennot, harjoitukset, ryhmä- ja itsenäinen opiskelu, teeman osaamista mittaavat osiotentit. Menetelmänä käänteinen oppiminen. Ohjausklinikat tarvittasessa (max. 5 krt)
Edeltävät opinnot/lähtötaso
Ei vaadita. Perusasiat taseen muodostumisesta ja lukemisesta auttavat yrittäjien verotukseen tutustumista. Kurssilla etusijalla ovat LAB:n verkkokampuksen ja Lahden kampuksen opiskelijat sekä avoimen ja CampusOnlinen -opiskelijat.
Ryhmäkoko
Avoimen AMK:n opiskelijoille varataan kaksi paikkaa.
Opiskelumateriaali
Soile Tomperi: Yritysverotus - Suunnittelusta tilinpäätökseen, Edita 2022 s. 9-69, vero.fi -sivusto, muu kurssialustalla kerrottu materiaali.
Lähiopetuspäivät
23.1.2023 17.00–19.00
6.3.2023 17.00–19.00
17.4.2023 17.00–19.00
Opettaja
Tarja Muikku
Arviointiasteikko
1-5
Muuta tärkeää

Opintojakso alkaa viikolla 4 pidettävällä kurssiesittelyllä, jossa läsnäolo pakollista. Muuten opintojakso etenee viikottaisten opiskeluteemojen mukaan. Teemojen osaamista mittaavat osiotentit ensimmäisellä kerralla sovitun aikataulun mukaan.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus 
5 op, mikä vastaa 135 opiskelijatyötuntia, n. 10 h / viikko. Opintojaksolla tehdään paljon laskuharjoituksia, joissa sovelletaan teoriaa käytäntöön.

Arviointimenetelmät
Osiotenttien keskiarvo.
Ilmoittautuminen

Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelupaikat täytetään pääsääntöisesti ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautuminen on aina sitova.

Ilmoittautuminen tapahtuu LABin verkkokaupassa, jossa opintomaksu maksetaan ilmoittauduttaessa. Linkki verkkokauppaan julkaistaan tällä sivulla ilmoittautumisajan alkaessa.

Opiskelu LABin avoimessa AMK:ssa on maksutonta seuraaville ryhmille (tarvitset alekoodin ilmoittautuessasi):
-    lukiolaisille ja ammatillisten oppilaitosten (toisen asteen) opiskelijoille*) 
-    LUTin ja LABin tutkinto-opiskelijoille 
-    LUT-konsernin henkilökunnalle 
-    Lappeenrannan SaiPan ja Veiterän pelaajille 
-    LABin alumneille seuraavilla ehdoilla: määräajassa (AMK 3,5 tai 4 vuotta, YAMK 2 tai 2,5 vuotta) valmistuneet valmistumislukukautenaan ja valmistumista seuraavana kahtena lukukautena

=> Ennen kuin ilmoittaudut opintojaksolle, ota pikaisesti yhteyttä avoinamkatlab [dot] fi ja saat alekoodin. 

*) Toimita skannattu opiskelutodistus tai kuvakaappaus Wilman tai vastaavan järjestelmän etusivulta osoitteeseen avoinamkatlab [dot] fi. Tarkistathan, että todistuksessa tai kuvakaappauksessa näkyy nimesi ja oppilaitoksesi nimi.

Ilmoittautumisaika
-
Peruutusehdot
Ilmoittautuminen on sitova. Peruutus on tehtävä viimeistään viikkoa (7 vrk) ennen ilmoittautumisajan päättymistä, jolloin maksu palautetaan. Muissa tapauksissa maksua ei palauteta. Peruutus on tehtävä kirjallisesti osoitteeseen avoinamk@lab.fi.

Avoin AMK
avoinamkatlab [dot] fi