Haavahoidon asiantuntija -erikoistumiskoulutus, 30 op

Haavahoito alana kehittyy nopeasti ja edellyttää erikoisosaamista. Nykyaikaisiin haavahoitomenetelmiin, -tuotteisiin ja tutkimusnäyttöön perustuva haavahoito nopeuttaa haavan paranemista, lyhentää hoitoaikaa ja vähentää potilaan kärsimystä.
Haavahoidon erikoistumiskoulutuksessa hankittu osaaminen luo edellytyksiä toimia haavahoidon asiantuntijana. Osallistuja saa taitoa oman osaamisen, työyksikön ja organisaation haavahoidon osaamisen kehittämiseen näyttöön perustuen. Erikoistumiskoulutuksessa kehität omaa ja työyhteisösi haavahoidon osaamista. Koulutus hyväksytään Suomen Haavanhoitoyhdistys Ry haavahoitajan auktorisointi nimikkeen hakemiseen edellyttäväksi koulutukseksi.
Toteutusaika
16.09.2020 - 25.05.2021
Laajuus
30 op
Opetuskieli
Suomi
Toteutustapa
Monimuoto-opiskelu
Paikka

LAB-ammattikorkeakoulu
Lahden kampus
Mukkulankatu 19
15210 Lahti

LAB-ammattikorkeakoulu
Lappeenrannan kampus
Yliopistonkatu 36
53850 Lappeenranta

Hinta
1500 €, alv 0% Lasku voidaan maksaa useammassa erässä

Sisältö

Näyttöön perustuva haavahoidon kehittämisosaaminen 10 op

Näyttöön perustuva haavahoidon kliininen osaaminen 20 op

  • Erilaiset haavat ja niiden hoitoperiaatteet 5 op
  • Haavan paraneminen, sen arviointi ja dokumentointi 5 op
  • Haavapotilaan elämänlaatu, omahoidon tukeminen ja ohjaaminen 5 op
  • Haavahoidon laatu ja sen arviointi 5 op
     

Lähipäivät

2020: 16.-17.9., 8.10., 12.11. ja 3.12.

2021: 28.1., 25.2., 25.3., 28.-29.4. ja 25.5.

Tavoitteet
Koulutuksen käytyäsi osaat:
• Hyödyntää näyttöön perustuvaa tietoa haavapotilaan hoidossa ja kykenet edelleen kehittämään haavahoitoa
• Hallitset haavapotilaan erityisosaamisen edellyttämät laaja-alaiset ja edistyneet kliiniset tiedot ja ymmärrät haavapotilaan edellyttämän kokonaishoidon
• Ymmärrät haavahoitoon liittyvää eri alojen tietoa ja kykenet tarkastelemaan sitä kriittisesti
• Kykenet käyttämään eri alojen tietoja sekä tarvittaessa osaat tehdä luovia ja potilasturvallisia ratkaisuja haavahoidossa
• Ymmärrät ennaltaehkäisyn merkityksen haavahoidossa ja osaat soveltaa tietoa potilaan ja hänen omaisensa ohjaamisessa
• Ymmärrät haavahoidon yhteiskunnallisen ja taloudellisen merkityksen
• Kykenet toimimaan haavahoidon asiantuntijana ja konsulttina sekä potilaan omahoidon ja hänen omaisensa ohjaamisessa että moniammatillisissa ja verkostoituneissa työryhmissä
• Saat valmiuksia jatkuvaan oppimiseen ja itsesi kehittämiseen
• Osaat viestiä haavahoidosta niin suullisesti kuin kirjallisestikin
Kohderyhmä

Sairaanhoitajat, terveydenhoitajat, kätilöt, ensihoitajat, fysioterapeutit, jalkaterapeutit ja toimintaterapeutit.

Koulutukseen voi hakea ammattikorkeakoulututkinnon tai aiemman opistoasteen tutkinnon suorittaneet, joilla on riittävät tiedot ja taidot opintoja varten ja jotka ovat kiinnostuneita kehittämään haavahoidon osaamistaan.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät
Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena, johon sisältyy lähiopetuspäiviä, etätyöskentelyä, vertaisryhmätyöskentelyä ja yksilöohjausta. Oppimistehtävät integroituvat työelämään ja henkilökohtaisen asiantuntijuuden kehittämiseen.
Opettaja
Eri asiantuntijat
Ilmoittautuminen

Hakuaika

1.3.-15.8.2020

Covid 19 tilanne ja maassa olevat hallituksen linjaukset ovat muuttaneet sote-toiminnan arkea. Nämä linjaukset ja työelämäkumppaneiden toivomukset huomioiden, olemme päättäneet jatkaa hakuaikaa 15.8. asti.

 

Haku koulutukseen tapahtuu alla olevan sähköisen lomakkeen kautta.
HUOM! Lomake ei toimi Internet Explorer selaimessa. 

Hakijoille ilmoitetaan valinnasta sähköpostitse 17.8.2020. Valittujen opiskelijoiden tulee vahvistaa koulutuspaikan vastaanotto viimeistään 21.8.2020.

Tämän jälkeen osallistuminen on sitova.

Koulutuspaikan vastaanottamisen jälkeen tapahtuvasta perumisesta tai peruuttamatta jättämisestä laskutetaan koulutuksen hinta kokonaisuudessaan, myös sairastapauksissa.

Ilmoittautumisaika
-
Peruutusehdot
Peruutus on hakuaikana maksutonta. Opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen tehdystä peruutuksesta perimme 50 % koulutuksen hinnasta. Koulutuksen alkamisen jälkeen tehdystä peruutuksesta (= keskeyttäminen) perimme koko koulutuksen hinnan. Jo maksettuja eriä ei palauteta. Työnantajalla on mahdollisuus vaihtaa osallistujaa ennen koulutuksen alkua. Peruutus on tehtävä kirjallisesti osoitteeseen taydennyskoulutus@lab.fi

Lisätietoja koulutuksesta

Kirsi Hämäläinen
Lehtori
kirsi [dot] hamalainenatlab [dot] fi