Haavahoidon asiantuntija -erikoistumiskoulutus, 30 op

Haavahoito alana kehittyy nopeasti ja edellyttää erikoisosaamista. Nykyaikaisiin haavahoitomenetelmiin, -tuotteisiin ja tutkimusnäyttöön perustuva haavahoito nopeuttaa haavan paranemista, lyhentää hoitoaikaa ja vähentää potilaan kärsimystä.
Haavahoidon erikoistumiskoulutuksessa hankittu osaaminen luo edellytyksiä toimia haavahoidon asiantuntijana. Osallistuja saa taitoa oman osaamisen, työyksikön ja organisaation haavahoidon osaamisen kehittämiseen näyttöön perustuen. Erikoistumiskoulutuksessa kehität omaa ja työyhteisösi haavahoidon osaamista. Koulutus hyväksytään Suomen Haavanhoitoyhdistys Ry haavahoitajan auktorisointi nimikkeen hakemiseen edellyttäväksi koulutukseksi.
Toteutusaika
21.09.2022 - 14.09.2023
Laajuus
30 op
Paikka

Verkkototeutus

Hinta
1500 €, alv 0% Laskutetaan 4 erässä.

Kuva

Tavoite

Koulutuksen käytyäsi

 • Osaat hyödyntää näyttöön perustuvaa tietoa haavapotilaan hoidossa ja kykenet edelleen kehittämään haavahoitoa
 • Hallitset haavapotilaan erityisosaamisen edellyttämät laaja-alaiset ja edistyneet kliiniset tiedot ja ymmärrät haavapotilaan edellyttämän kokonaishoidon
 • Ymmärrät haavahoitoon liittyvää eri alojen tietoa ja kykenet tarkastelemaan sitä kriittisesti
 • Kykenet käyttämään eri alojen tietoja sekä tarvittaessa osaat tehdä luovia ja potilasturvallisia ratkaisuja haavahoidossa
 • Ymmärrät ennaltaehkäisyn merkityksen haavahoidossa ja osaat soveltaa tietoa potilaan ja hänen omaisensa ohjaamisessa
 • Ymmärrät haavahoidon yhteiskunnallisen ja taloudellisen merkityksen
 • Kykenet toimimaan haavahoidon asiantuntijana ja konsulttina sekä potilaan omahoidon ja hänen omaisensa ohjaamisessa, että moniammatillisissa ja verkostoituneissa työryhmissä
 • Saat valmiuksia jatkuvaan oppimiseen ja itsesi kehittämiseen
 • Osaat viestiä haavahoidosta niin suullisesti kuin kirjallisestikin

Kenelle?

Sairaanhoitajat, terveydenhoitajat, kätilöt, ensihoitajat, fysioterapeutit, jalkaterapeutit ja toimintaterapeutit.

Koulutukseen voivat hakea ammattikorkeakoulututkinnon tai aiemman opistoasteen tutkinnon suorittaneet, joilla on riittävät tiedot ja taidot opintoja varten, ja jotka ovat kiinnostuneita kehittämään haavahoidon osaamistaan.

Sisältö

Näyttöön perustuva haavahoidon kliininen osaaminen 20 op

 • Erilaiset haavat ja niiden hoitoperiaatteet 7 op
 • Haavan paraneminen, arviointi ja dokumentointi 7 op
 • Haavapotilaan elämänlaatu, omahoidon tukeminen ja ohjaaminen 6 op

Näyttöön perustuva haavahoidon kehittämisosaaminen 10 op

 • Haavahoidon laadunhallinta ja vaikuttavuus 3 op
 • Haavahoidon kehittäminen työyhteisössä 7 op

Koulutuspäivät

21.9.2022 klo 9-16 Lähipäivä Lahti

22.9.2022 klo 9-16 Etä Zoom

6.10.2022 klo 9-16 Etä Zoom

10.11.2022 klo 9-16 Etä Zoom

15.12.2022 klo 9-16 Etä Zoom

26.1.2023 klo 9-16 Etä Zoom

16.3.2023 klo 9-16 Etä Zoom

27.4.2023 klo 9-16 Etä Zoom

1.6.2023 klo 9-16 Etä Zoom

17.8.2023 klo 9-16 Lähipäivä Lahti ja LPR

14.9.2023 klo 9-16 Valmistuminen, lähipäivä Lahti

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Koulutus toteutetaan pääosin verkossa sisältäen kaksi lähiopetuspäivää, sekä etä- ja vertaisryhmätyöskentelyä ja yksilöohjausta. Oppimistehtävät integroituvat työelämään ja henkilökohtaisen asiantuntijuuden kehittämiseen.

Hakeminen

Hakuaika

21.2. - 21.8.2022

Haku koulutukseen tästä

Hakijoille ilmoitetaan valinnasta sähköpostitse 26.8.2022 mennessä. Valittujen opiskelijoiden tulee vahvistaa koulutuspaikan vastaanotto viimeistään 4.9.2022.

Tämän jälkeen osallistuminen on sitova.

Pidätämme oikeuden kurssin muutoksiin tai sen perumiseen.

 

Peruutusehdot
Peruutus on hakuaikana maksutonta. Opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen, mutta ennen koulutuksen käynnistymistä tehdystä peruutuksesta perimme 50 % koulutuksen hinnasta. Koulutuksen käynnistymisen jälkeen tehdystä peruutuksesta (= keskeyttäminen tai osallistuja ei saavu koulutukseen) perimme koko koulutuksen hinnan. Jo maksettuja eriä ei palauteta. Peruutus on tehtävä kirjallisesti osoitteeseen taydennyskoulutus@lab.fi. Työnantajalla on mahdollisuus vaihtaa osallistujaa ennen koulutuksen alkua.

Asiakkaidemme kokemuksia:

Koen, että luennoitsijat olivat hyviä ja oppiminen antoisaa. Ryhmämme ja ryhmähenkemme koin myös hyväksi ja avoimeksi. Ohjaavat opettajat olivat tilanteen tasalla ja helposti lähestyttäviä. Kiitokset koulutuksesta!

Oppi paljon uutta ja asiat selkeytyivät. Kiitos paljon! Ja kiitos paljon tuesta, johdatuksesta ja motivoimisesta! Sitä juuri tarvitaan, kun usko omaan työhön välillä hiipuu tai on välillä hukassa. Täytyy ehdottomasti mainostaa kurssia seuraavillekin.

Lisätietoja koulutuksesta

Katja Kylliäinen
Lehtori
katja [dot] kylliainenatlab [dot] fi