Haavahoidon asiantuntija -erikoistumiskoulutus, 30 op

Haavahoito alana kehittyy nopeasti ja edellyttää erikoisosaamista. Nykyaikaisiin haavahoitomenetelmiin, -tuotteisiin ja tutkimusnäyttöön perustuva haavahoito nopeuttaa haavan paranemista, lyhentää hoitoaikaa ja vähentää potilaan kärsimystä.
Haavahoidon erikoistumiskoulutuksessa hankittu osaaminen luo edellytyksiä toimia haavahoidon asiantuntijana. Osallistuja saa taitoa oman osaamisen, työyksikön ja organisaation haavahoidon osaamisen kehittämiseen näyttöön perustuen. Erikoistumiskoulutuksessa kehität omaa ja työyhteisösi haavahoidon osaamista. Koulutus hyväksytään Suomen Haavanhoitoyhdistys Ry haavahoitajan auktorisointi nimikkeen hakemiseen edellyttäväksi koulutukseksi.
Toteutusaika
20.09.2023 - 19.09.2024
Laajuus
30 op
Paikka

LAB-ammattikorkeakoulu
Lahden kampus ja verkossa

Hinta
1500 €, alv 0% Laskutetaan 4 erässä.

Kuva

Tavoite

Koulutuksen käytyäsi

 • Osaat hyödyntää näyttöön perustuvaa tietoa haavapotilaan hoidossa ja kykenet edelleen kehittämään haavahoitoa
 • Hallitset haavapotilaan erityisosaamisen edellyttämät laaja-alaiset ja edistyneet kliiniset tiedot ja ymmärrät haavapotilaan edellyttämän kokonaishoidon
 • Ymmärrät haavahoitoon liittyvää eri alojen tietoa ja kykenet tarkastelemaan sitä kriittisesti
 • Kykenet käyttämään eri alojen tietoja sekä tarvittaessa osaat tehdä luovia ja potilasturvallisia ratkaisuja haavahoidossa
 • Ymmärrät ennaltaehkäisyn merkityksen haavahoidossa ja osaat soveltaa tietoa potilaan ja hänen omaisensa ohjaamisessa
 • Ymmärrät haavahoidon yhteiskunnallisen ja taloudellisen merkityksen
 • Kykenet toimimaan haavahoidon asiantuntijana ja konsulttina sekä potilaan omahoidon ja hänen omaisensa ohjaamisessa, että moniammatillisissa ja verkostoituneissa työryhmissä
 • Saat valmiuksia jatkuvaan oppimiseen ja itsesi kehittämiseen
 • Osaat viestiä haavahoidosta niin suullisesti kuin kirjallisestikin

Kenelle?

Sairaanhoitajat, terveydenhoitajat, kätilöt, ensihoitajat, fysioterapeutit, jalkaterapeutit ja toimintaterapeutit.

Koulutukseen voivat hakea ammattikorkeakoulututkinnon tai aiemman opistoasteen tutkinnon suorittaneet, joilla on riittävät tiedot ja taidot opintoja varten, ja jotka ovat kiinnostuneita kehittämään haavahoidon osaamistaan.

Sisältö

Näyttöön perustuva haavahoidon kliininen osaaminen 20 op

 • Erilaiset haavat ja niiden hoitoperiaatteet 7 op
 • Haavan paraneminen, arviointi ja dokumentointi 7 op
 • Haavapotilaan elämänlaatu, omahoidon tukeminen ja ohjaaminen 6 op

Näyttöön perustuva haavahoidon kehittämisosaaminen 10 op

 • Haavahoidon laadunhallinta ja vaikuttavuus 3 op
 • Haavahoidon kehittäminen työyhteisössä 7 op

Koulutuspäivät

20.9.2023 klo 9-16 Lahti
21.9.2023 klo 9-16 Zoom
12.10.2023 klo 9-16 Zoom
9.11.2023 klo 9-16 Zoom
14.12.2023 klo 9-16 Zoom
25.1.2024 klo 9-16 Zoom
14.3.2024 klo 9-16 Zoom
25.4.2024 klo 9-16 Zoom
23.5.2024 klo 9-16 Zoom
15.8.2024 klo 9-16 Lahti ja LPR
19.9.2024 klo 9-16 Lahti

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Koulutus toteutetaan pääosin verkossa sisältäen kaksi lähiopetuspäivää, sekä etä- ja vertaisryhmätyöskentelyä ja yksilöohjausta. Oppimistehtävät integroituvat työelämään ja henkilökohtaisen asiantuntijuuden kehittämiseen.

Asiantuntijat

Katja Kylliäinen sh amk, TtM on Haavahoidon asiantuntija -erikoistumiskoulutuksen vastaava lehtori. Katjalla on useiden vuosien työkokemus hoitotyöstä; erityisesti perioperatiiviselta toimialueelta. Hänellä on pitkä kokemus opettamisesta ja ohjaamisesta tutkintojen jälkeisissä osaamiskokonaisuuksissa sekä hän on perehtynyt simulaatio-ohjaukseen. Katja on toiminut opettajana Haavahoidon asiantuntija -erikoistumiskoulutuksessa vuodesta 2018 ja hän on mukana valtakunnallisessa verkostossa kehittämässä koulutusta. Verkko-oppiminen, opiskelijoiden verkostoituminen ja näyttöön perustuva hoitotyö ovat keskiössä Katjan opetuksessa.

Sari Nieminen esh, TtM on myös Haavahoidon asiantuntija -erikoistumiskoulutuksen vastaava lehtori. Sari on työskennellyt useita vuosia sairaanhoitajana Taysissa ja PHKS:ssa pääasiallisesti perioperatiivisella toimialueella. Hänellä on pitkä kokemus terveysalan opettajana sekä täydennyskoulutuksen että erikoistumiskoulutuksen puolella. Haavahoidon asiantuntija -erikoistumiskoulutuksessa hän on ollut kouluttajana vuodesta 2017 alkaen ja toimii valtakunnallisessa verkostossa yhtenä koulutuksen kehittäjänä. Sari on perehtynyt opiskelijoiden työelämälähtöiseen kehittämiseen, erityisesti näyttöön perustuvuuden kautta.

Lisäksi kouluttajina toimii useita haavanhoitoon erikoistuneita lääkäreitä ja sairaanhoitajia, muun muassa auktorisoidut haavahoitajat Mervi Niskanen ja Marjo Palkamo sekä ihotautilääkäri Jesse Karppinen ja verisuonikirurgi Sari Vähäaho.

Hakeminen

Hakuaika 27.2. - 27.8.2023

Ryhmässä on vielä tilaa! Hae koulutukseen 27.8.2023 mennessä. Pyydämme huomioimaan, että LAB ammattikorkeakoulu pidättää oikeuden sulkea jatkohaun välittömästi ryhmän täyttyessä.

Hae koulutukseen tästä

Pidätämme oikeuden kurssin muutoksiin tai sen perumiseen.

Peruutusehdot
Peruutus on hakuaikana maksutonta. Opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen, mutta ennen koulutuksen käynnistymistä tehdystä peruutuksesta perimme 50 % koulutuksen hinnasta. Koulutuksen käynnistymisen jälkeen tehdystä peruutuksesta (= keskeyttäminen tai osallistuja ei saavu koulutukseen) perimme koko koulutuksen hinnan. Jo maksettuja eriä ei palauteta. Peruutus on tehtävä kirjallisesti osoitteeseen taydennyskoulutus@lab.fi. Työnantajalla on mahdollisuus vaihtaa osallistujaa ennen koulutuksen alkua.

Asiakkaidemme kokemuksia:

Koen, että luennoitsijat olivat hyviä ja oppiminen antoisaa. Ryhmämme ja ryhmähenkemme koin myös hyväksi ja avoimeksi. Ohjaavat opettajat olivat tilanteen tasalla ja helposti lähestyttäviä. Kiitokset koulutuksesta!

Oppi paljon uutta ja asiat selkeytyivät. Kiitos paljon! Ja kiitos paljon tuesta, johdatuksesta ja motivoimisesta! Sitä juuri tarvitaan, kun usko omaan työhön välillä hiipuu tai on välillä hukassa. Täytyy ehdottomasti mainostaa kurssia seuraavillekin.

Lisätietoja koulutuksesta

Katja Kylliäinen
Lehtori
katja [dot] kylliainenatlab [dot] fi