Eurooppaoikeus

EU:n toiminnalliset ja oikeudelliset peruskäsitteet
EU:n instituutiot
EU:n päätöksentekojärjestelmä
EU-tuomioistuimen toiminta ja oikeuskäytäntö
EU:n kilpailuoikeus

Kurssin tavoitteena on antaa opiskelijoille riittävä tuntemus Euroopan unionista ja sen oikeusjärjestelmästä, erityisesti sisämarkkinaoikeudesta. Tavoitteena on kyky osata soveltaa EU-oikeutta käytännön yritystoiminnassa.
Kurssin sisällöstä ovat esimerkkeinä Euroopan unionin toiminnan ja toimintaorganisaation pääpiirteet, EU:n oikeusjärjestelmän keskeinen sisältö, EU-oikeuden oikeuslähteet ja tulkinta, EU-oikeuden valtionsisäiset vaikutukset, sisämarkkinaoikeus ja vapaa liikkuvuus sekä EU:n kilpailuoikeuden pääpiirteet. Pyrkimyksenä on saavuttaa riittävä tuntemus Euroopan unionista, sen perusrakenteista ja toiminnoista sekä EU:n oikeusjärjestelmän keskeisistä oikeudellisista käsitteistä ja sisämarkkinaoikeuden sisällöstä
Toteutusaika
05.09.2022 - 23.10.2022
Laajuus
2 opintopistettä
Opetuskieli
Suomi
Toteutustapa
Lähiopetus
Verkko-opiskelu (osittain)
Paikka

LAB-ammattikorkeakoulu, Lappeenrannan kampus
Yliopistonkatu 36
53850 Lappeenranta


KOULUTUSTASO
AMK-tasoinen opinto

Hinta
30 euroa (ALV 0 %)
Tavoitteet
Opiskelija tuntee Euroopan unionin oikeusjärjestelmän keskeisen sisällön, erityisesti sisämarkkinaoikeuden.
Toteutustapa ja opetusmenetelmät
Lähiopetus + tuntiharjoitukset
Kirjallinen tai laite tentti.
Edeltävät opinnot/lähtötaso
Hallinto-oikeus ja markkinaoikeus

Kurssi on tarkoitettu suoriettavaksi samana lukuvuonna yhdessä ulkomaankauppaoikeuden kurssin kanssa.
Ryhmäkoko
Avoimen AMK:n opiskelijoille varataan kaksi paikkaa. Opiskelijoita voidaan ottaa enemmän, jos ryhmässä on tilaa.
Opiskelumateriaali
1) Euroopan unionin oikeus, Juha Raitio,2016 Alma Talent Oy, verkkokirjahylly.
2) Eurooppa tiedotuksen oppaat ja linkit
3) Kalevi Suojanen ym: Lakiopas, sivut 24-55
4) Moodlen materiaalit
Luentodiat
Luennot ja tuntitehtävät
Lähiopetuspäivät
5.9.2022 14.00–16.00
13.9.2022 12.00–14.00
20.9.2022 12.00–14.00
18.10.2022 10.00–12.00
4.11.2022 16.00–18.00
7.12.2022 16.00–19.00
Opettaja
Kari Hämeenaho
Arviointiasteikko
1-5
Muuta tärkeää

Kolme pakollista lähiopetuskertaa. Opettajan kanssa voidaan erikseen sopia etäyhteydestä.

Kahden opintopisteen laajuinen opintojakso vaatii opiskelijalta noin 54 tunnin työtä.

Arviointimenetelmät
Arvosana tulee MOODLE tentistä, jossa
1.osio ilman lähdemateriaalia (määritelmät + toimielimet)
2.osio kaikki lähdemateriaali saa olla käytössä – soveltavia kysymyksiä
Ilmoittautuminen

Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelupaikat täytetään pääsääntöisesti ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautuminen on aina sitova.

Ilmoittautumislinkki julkaistaan tällä sivulla ilmoittautumisen alkaessa.

Ilmoittautumisaika
-
Peruutusehdot
Ilmoittautuminen on sitova. Peruutus on ilmoittautumisaikana maksutonta. Ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen, mutta ennen koulutuksen käynnistymistä tehdystä peruutuksesta perimme 50 % opintomaksusta. Mikäli varattu koulutuspaikka perutaan (= keskeyttäminen tai osallistuja ei saavu koulutukseen) koulutuksen käynnistymisen jälkeen, perimme koko osallistumismaksun. Peruutus on tehtävä kirjallisesti osoitteeseen avoinamk@lab.fi.

Avoin AMK
avoinamkatlab [dot] fi