Etäratkaisut kuntoutumisen tukena -erikoistumiskoulutus, 30 op

Toteutusaika
28.10.2020 - 09.09.2021
Laajuus
30 op
Opetuskieli
Suomi
Paikka

LAB-ammattikorkeakoulu
Lappeenrannan kampus
Yliopistonkatu 36
53850 Lappeenranta

Hinta
900 €, Alv 0%

Erikoistumalla uutta osaamista sotepalveluihin!

Tule mukaan kehittämään valmiuksiasi työskennellä sosiaali- ja terveysalan palveluita monipuolistavien digitaalisten ratkaisujen parissa.

Palveluviidakossa suunnistaminen voi olla asiakkaalle hankalaa, eivätkä sähköiset palvelut aina vastaa asiakkaan odotuksia. Miten sähköiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut ja etäkuntoutus saadaan saumattomaksi osaksi toimivaa moniammatillista palveluprosessia.

Keskiössähän on asiakkaan tarpeesta lähtevä toiminta, jonka lähtökohtana tulee olla helppous ja saavutettavuus. Tämä voisi tarkoittaa, että Sinä ammattilaisena osaat entistä paremmalla tietopohjalla hakea ratkaisua kansalaisten yhdenvertaisuuden parantamiseen ja hyvinvointi- ja terveyserojen kaventamiseen. Sähköisten palvelujen saavuttamiseksi tarvitaan tietoa asiakkaiden taidoista, motivaatiosta, kyvyistä sähköisten palveluiden käyttöön sekä toimintaympäristöstä.

Koulutuksen jälkeen sinulla on laaja kokonaisymmärrys digitaalisuuden mahdollisuudesta tämän päivän ja tulevaisuuden palveluratkaisuissa. Ymmärrät paremmin kuinka merkittävästi digitaalinen murros tulee muuttamaan sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakastyötä, jossa uudenlainen tapa tuottaa ennaltaehkäisevää neuvontaa ja ohjausta korostuvat. Koulutuksen jälkeen tiedät, miten erilaisia palvelumuotoilun työkaluja käytetään, jotta voit soveltaa niitä digitaalista palvelua rakentaessasi.

Osaat tarkastella asiakkuuksia ja hyvän asiakaskokemuksen tuottamaa lisäarvoa sekä soveltaa näitä muun muassa palveluneuvontaan ja palveluohjaukselliseen asiakastyöhön.
 

Toteutus

Koulutuksen lähiopetuspäivät integroituvat soveltuvin osin Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutuksen kanssa, jolloin osaamista karttuu sekä etäratkaisuista että asiakasohjauksesta. Lisäksi etuna on verkostoituminen ja moniammatillinen vuoropuhelu.
Koulutuksen toteutussuunnitelma on rakennettu vahvasti työelämän kanssa painotuksena erityisesti asiakas- ja palveluohjaus. 
 

Koulutuksen opintokokonaisuudet

Kuntoutuksen etäratkaisujen asiantuntijaksi kehittyminen 10 op

Henkilölähtöisyys ja kohtaaminen digitaalisessa ympäristössä 5 op

Etäratkaisujen vaikuttavuuden ja käytettävyyden arviointi 5 op

Etäratkaisujen kehittäminen palvelumuotoilun keinoin 10 op

Lähipäivät 

28. - 29.10.2020
10. - 11.12.2020
27.1.2021
17.3.2021
26.8.2021
9.9.2021

Lähiopetuspäivät sisältävät osallistavia luentoja, seminaareja ja työpajoja.

Opettaja
Eri asiantuntijat
Ilmoittautuminen

Haku koulutukseen tapahtuu alla olevan sähköisen lomakkeen kautta.
HUOM! Lomake ei toimi Internet Explorer selaimessa. 

Hakijoille ilmoitetaan valinnasta sähköpostitse 11.9.2020 mennessä. Valittujen opiskelijoiden tulee vahvistaa koulutuspaikan vastaanotto viimeistään 25.9.2020.

Tämän jälkeen osallistuminen on sitova.

Koulutuspaikan vastaanottamisen jälkeen tapahtuvasta perumisesta tai peruuttamatta jättämisestä laskutetaan koulutuksen hinta kokonaisuudessaan, myös sairastapauksissa.

Ilmoittautumisaika
-
Peruutusehdot
Peruutus on hakuaikana maksutonta. Opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen tehdystä peruutuksesta perimme 50 % koulutuksen hinnasta. Koulutuksen alkamisen jälkeen tehdystä peruutuksesta (= keskeyttäminen) perimme koko koulutuksen hinnan. Jo maksettuja eriä ei palauteta. Työnantajalla on mahdollisuus vaihtaa osallistujaa ennen koulutuksen alkua. Peruutus on tehtävä kirjallisesti osoitteeseen taydennyskoulutus@lab.fi

Lisätietoja koulutuksesta