Etäratkaisut kuntoutumisen tukena -erikoistumiskoulutus, 30 op

Digitaalisin ratkaisuin lähelle asiakasta!

Tule kehittämään valmiuksiasi työskennellä digitalisoituvassa sosiaali- ja terveydenhuollossa!

Digitaaliset palvelut ovat sosiaali- ja terveydenhuollon arkipäivää. Mutta miten erilaiset digitaaliset ratkaisut saadaan saumattomaksi osaksi toimivaa moniammatillista palveluprosessia?
Toteutusaika
21.04.2021 - 23.03.2022
Laajuus
30 op
Paikka

Verkkototeutus

Hinta
700 €, Alv 0%

Kuva

Keskiössä on asiakkaan tarpeesta lähtevä toiminta, jonka lähtökohtana tulee olla helppous ja saavutettavuus. Tämä voisi tarkoittaa, että Sinä ammattilaisena osaat entistä paremmalla tietopohjalla hakea ratkaisua kansalaisten yhdenvertaisuuden parantamiseen ja hyvinvointi- ja terveyserojen kaventamiseen. Digitaalisten palvelujen saavuttamiseksi tarvitaan tietoa asiakkaiden taidoista, motivaatiosta, kyvyistä digitaalisten palveluiden käyttöön sekä kokonaiskäsitystä toimintaympäristöstä.

Koulutuksen jälkeen sinulla on laaja kokonaisymmärrys digitaalisuuden mahdollisuudesta tämän päivän ja tulevaisuuden palveluratkaisuissa. Ymmärrät paremmin, kuinka merkittävästi digitaalinen murros tulee muuttamaan sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakastyötä, jossa uudenlainen tapa tuottaa ennaltaehkäisevää neuvontaa ja ohjausta korostuvat. Koulutuksen jälkeen tiedät, miten erilaisia palvelumuotoilun työkaluja käytetään, jotta voit soveltaa niitä digitaalista palvelua rakentaessasi.

Osaat tarkastella asiakkuuksia ja hyvän asiakaskokemuksen tuottamaa lisäarvoa sekä soveltaa näitä muun muassa palveluneuvontaan ja palveluohjaukselliseen asiakastyöhön.


Koulutuksen opintokokonaisuudet

Kuntoutuksen etäratkaisujen asiantuntijaksi kehittyminen 10 op

Henkilölähtöisyys ja kohtaaminen digitaalisessa ympäristössä 5 op

Etäratkaisujen vaikuttavuuden ja käytettävyyden arviointi 5 op

Etäratkaisujen kehittäminen palvelumuotoilun keinoin 10 op

Koulutuksen verkkotapaamiset

  • 21.4.2021
  • 19.5.2021
  • 31.8.2021
  • 28.9.2021
  • 2.11.2021
  • 2.12.2021
  • 26.1.2022
  • 17.2.2022
  • 23.3.2022
Toteutustapa ja opetusmenetelmät
Koulutus toteutuu kokonaan verkkovälitteisesti. Opiskelijalla on käytössään verkko-oppimisympäristö, jossa opiskelija perehtyy opiskeltavaan aihealueeseen ennen verkkoympäristössä toteutuvia ryhmätapaamisia. Tapaamisissa olennaista on verkostoituminen ja moniammatillinen vuoropuhelu.
Koulutuksen toteutussuunnitelma on rakennettu vahvasti työelämän kanssa painotuksena erityisesti etäratkaisut moniammatillisen kuntoutumisen tukena.
Opettaja
Eri asiantuntijat
Ilmoittautuminen

Haku koulutukseen tapahtuu alla olevan sähköisen lomakkeen kautta.
HUOM! Lomake ei toimi Internet Explorer selaimessa. 

Hakijoille ilmoitetaan valinnasta sähköpostitse 7.4.2021. Valittujen opiskelijoiden tulee vahvistaa koulutuspaikan vastaanotto viimeistään 13.4.2021.

Tämän jälkeen osallistuminen on sitova.

Pidätämme oikeuden kurssin muutoksiin tai sen perumiseen.

Ilmoittautumisaika
-
Peruutusehdot
Peruutus on hakuaikana maksutonta. Opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen tehdystä peruutuksesta perimme 50 % koulutuksen hinnasta. Koulutuksen alkamisen jälkeen tehdystä peruutuksesta (= keskeyttäminen) perimme koko koulutuksen hinnan. Jo maksettuja eriä ei palauteta. Työnantajalla on mahdollisuus vaihtaa osallistujaa ennen koulutuksen alkua. Peruutus on tehtävä kirjallisesti osoitteeseen taydennyskoulutus@lab.fi

Lisätietoja koulutuksesta