Etäratkaisut kuntoutumisen tukena -erikoistumiskoulutus, 30 op

Digitaaliset palvelut ovat sosiaali- ja terveydenhuollon arkipäivää, mutta miten erilaiset digitaaliset ratkaisut saadaan saumattomaksi osaksi toimivaa moniammatillista palveluprosessia? Keskiössä on asiakkaan tarpeesta lähtevä toiminta, jonka lähtökohtana tulee olla helppous ja saavutettavuus.
Koulutuksessa kehität osaamistasi työskennellä digitalisoituvassa sosiaali- ja terveydenhuollossa ja saat laajan kokonaisymmärryksen digitaalisuuden mahdollisuudesta tämän päivän ja tulevaisuuden palveluratkaisuissa.
Toteutusaika
12.10.2022 - 08.11.2023
Laajuus
30 op
Paikka

Verkkototeutus

Hinta
1500 €, Alv 0 %, laskutetaan neljässä erässä

Kuva

https://blogit.lab.fi/labfocus/psykoosilinjan-avohoidon-potilaiden-kokemuksia-etavastaanotosta/

https://blogit.lab.fi/labfocus/reaaliaikainen-etafysioterapia-hallitusti-kaytantoon/

Tavoite

Etäratkaisut kuntoutumisen tukena erikoistumiskoulutuksessa tutustutaan ja saadaan kokemuksia erilaisista digitaalisista palveluista ja ratkaisuista. Koulutuksessa saat kehittää ja syventää omaan työtäsi tukevia etäkuntoutuksen toimintatapoja. Koulutuksessa keskitytään etäkuntoutuksen palvelujen tuottamiseen asiakaslähtöisesti ja vuorovaikutteisesti digitaalisuutta hyödyntäen.

Kenelle?

Apuvälineteknikon, ensihoitajan, fysioterapeutin, geronomin, jalkaterapeutin, kuntoutuksen ohjaajan, kätilön, naprapaatin, osteopaatin, sairaanhoitajan, sosionomin, suuhygienistin, terveydenhoitajan, toimintaterapeutin, insinöörin ja liikunnanohjaajan AMK tutkinnon suorittaneet

tai

Opistoasteen tutkinnon suorittaneet, joilla on riittävä tiedollinen ja taidollinen osaaminen erikoistumiskoulutukseen osallistumista varten, työkokemusta kuntoutuksen työtehtävistä tai kuntoutukseen liittyvistä tekniikan alan työtehtävistä

Sisältö

Kuntoutuksen etäratkaisujen asiantuntijaksi kehittyminen 10 op
Etäratkaisujen kehittäminen palvelumuotoilun keinoin 10 op
Henkilölähtöisyys ja kohtaaminen digitaalisessa ympäristössä 5 op
Etäratkaisujen vaikuttavuuden ja käytettävyyden arviointi 5 op

Koulutuspäivät

12.10. - 13.10.2022
9.11.2022

9.1.2023
15.3.2023
10.5.2023
6.9.2023
4.10.2023
8.11.2023

Toteutustapa ja oppimismenetelmät

Koulutus toteutetaan kokonaan verkkovälitteisesti moderneja oppimisympäristöjä hyödyntäen. Lähipäivät ovat interaktiivisia livelähetyksiä. Oppimistehtävät integroituvat työelämän ja oman asiantuntijuuden kehittämiseen.     

Ryhmäkoko

Enintään 24 henkilöä

Hakeminen

Haku koulutukseen tapahtuu tästä
HUOM! Lomake ei toimi Internet Explorer selaimessa. 

Hakuaika on 28.2.2022 - 7.9.2022.

Hakijoille ilmoitetaan valinnasta sähköpostitse 9.9.2022 mennessä. Valittujen opiskelijoiden tulee vahvistaa koulutuspaikan vastaanotto viimeistään 16.9.2022.

Tämän jälkeen osallistuminen on sitova.

Pidätämme oikeuden kurssin muutoksiin tai sen perumiseen.

Peruutusehdot
Peruutus on hakuaikana maksutonta. Opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen, mutta ennen koulutuksen käynnistymistä tehdystä peruutuksesta perimme 50 % koulutuksen hinnasta. Koulutuksen käynnistymisen jälkeen tehdystä peruutuksesta (= keskeyttäminen tai osallistuja ei saavu koulutukseen) perimme koko koulutuksen hinnan. Jo maksettuja eriä ei palauteta. Peruutus on tehtävä kirjallisesti osoitteeseen taydennyskoulutus@lab.fi. Työnantajalla on mahdollisuus vaihtaa osallistujaa ennen koulutuksen alkua.

Asiakkaidemme kokemuksia:

Ilmapiiri koulutuksessa oli hyvä ja opettajat innostuneita.

Kysy lisää

Annamaija Id-Korhonen
Lehtori
annamaija [dot] id-korhonenatlab [dot] fi