Esimiesvalmennus – näkökulmia ja työkaluja arjen esimiestyöhön tilattavana koulutuksena

Arjen esimiestyö on pitkälti vuorovaikutusta ihmisten kanssa. Siinä rakennetaan luottamusta, motivoidaan, annetaan palautetta ja myös määritellään työn tavoitteita ja ratkotaan ongelmia. Ihmisten kohtaamista ei voi oppia paperilla – siksi simulaatiovalmennus on erittäin käytännönläheinen ja osallistava tapa kehittää arjen esimiestyötä. Se soveltuu myös hyvien käytäntöjen jakamiseen työyhteisössä.

Koulutus ei ole luennointia vaan käytännönläheistä oppimista, jossa osallistujien käytännön kokemukset ovat keskiössä.

Tavoite

Koulutus antaa valmiuksia käytännön esimiestyöhön. esim.

  • varhainen välittäminen ja puheeksi ottaminen.
  • myönteinen ja motivoiva esimiestyö
  • läsnäolo, kuunteleminen ja dialogitaidot

Matka strategian toteutumiseen kuljetaan käytännöntekojen kautta, joihin tässä koulutuksessa pureudutaan. Koulutus parantaa arjen esimiestyön laatua, lisää työhyvinvointia ja tehostaa strategian toteutumista.

Kenelle?

Ammatillisesti eri vaiheessa olevat lähiesimiehet ja johtotehtävissä toimivat

Sisältö

Koulutuksessa pureudutaan arkipäiväisiin esimiestyön tilanteisiin, joihin halutaan lisäeväitä, ratkaisuvaihtoja ja muuta käytännön tukea. Esim. puheeksi ottotilanteet tai myönteinen asioiden edistäminen.


Koulutus sisältää käytännönharjoituksia, joita yhdistetään välillä tietoiskumaisesti teoriaan.
Koulutuksen sisältö täsmennetään yhdessä tilaajan kanssa.

Kesto

3 h - 7 h per valmennuspäivä, päivien lukumäärä asiakkaan tarpeen mukaan (1 - 4 pv)

Toteutustapa ja oppimismenetelmät

Simulaatiovalmennus ja lyhyet tietoiskut
Ennakkokartoitus ja loppupalaute

Ryhmäkoko

6 - 20 henkilöä

 

Peruutusehdot
Peruutusehdot LAB:n sopimusehtojen mukaisesti.

Asiakkaidemme kokemuksia:

Kiitos raikkaasta tavasta lähestyä kehittämistyötä.

Kiitos hyvästä päivästä. Laittoi ajattelemaan omaa työtä.

Simulaatiokoulutus oli positiivinen yllätys!

Hyvin luotu ilmapiiri ja odotustaso. Sopivan haastava. Oli hyvä, kiitos

Asiantuntijat

Sari Niemi
Kehittämispäällikkö
sari [dot] niemiatlab [dot] fi

Kysy lisää

Sari Niemi
Kehittämispäällikkö
sari [dot] niemiatlab [dot] fi
Minna Hietanen
TKI-asiantuntija
minna [dot] hietanenatlab [dot] fi