Esihenkilötyö

Opintojakson käytyään opiskelija osaa
- nykyaikaisen johtamisen piirteet sekä työyhteisön organisoitumisen merkityksen.
- esihenkilötyön moninaisen tehtäväkentän ja oman roolinsa siinä.
- työoikeuden perusasiat.

Opintojakson tavoitteena on kasvattaa opiskelijan ymmärrystä esihenkilötyöstä. Kurssin fokus on lähiesimiestyössä.
Toteutusaika
01.02.2023 - 30.11.2023
Laajuus
3 opintopistettä
Opetuskieli
Suomi
Toteutustapa
Verkko-opiskelu
Paikka

LAB-ammattikorkeakoulu, verkkokampus


KOULUTUSTASO
AMK-tasoinen opinto

Hinta
45 euroa (alv 0 %)
Tavoitteet
Opiskelija osaa
- nykyaikaisen johtamisen piirteet sekä työyhteisön organisoitumisen merkityksen.
- esihenkilötyön moninaisen tehtäväkentän ja oman roolinsa siinä.
- työoikeuden perusasiat.
Toteutustapa ja opetusmenetelmät
Tervetuloa perehtymään esihenkilötyöhön! Opintojakso toteutetaan kokonaan verkkokurssina (Hop On). Voit hypätä mukaan milloin tahansa kurssin aukioloaikana ja suorittaa opintojakson omaan tahtiisi. Opintojakso sisältää verkossa suoritettavia tehtäväpaketteja, joista muodostuu kolmen (3) opintopisteen laajuinen kokonaisuus. Tehtävät ovat yksilötehtäviä ja ne palautetaan kurssin Moodle-alustalle. Opettaja tarkistaa tehtävät kuukausittain: Kun palautat tehtävän kuun loppuun mennessä, tehtävä tarkistetaan seuraavan kuukauden 15. päivään mennessä, pois lukien loma-ajat. Tervetuloa mukaan!
Edeltävät opinnot/lähtötaso
Tämä on perustason kurssi. Kurssi sopii kaikille riippumatta edeltävistä opinnoista ja suorituksesta. LABin Liiketoimintayksikön opiskelijat eivät voi ottaa tätä opintojaksoa, koska vastaava (laajempi) opintojakso sisältyy jo laajempana pakollisena opintojaksona heidän opintoihinsa.
Ryhmäkoko
40 paikkaa avoimen AMK:n opiskelijoille
Opiskelumateriaali
Suositeltava materiaali:
- Viitala, Jylhä (2019) Johtaminen, keskeiset käsitteet, teoriat ja trendit (saatavissa myös e-kirjana LAB Primosta)
- Koipijärvi, Kuvaja (2020) Yritysvastuu 2.0 - Johtamisen uusi normaali (saatavissa myös e-kirjana LAB Primosta)
- Kuusela, S. (2013) Esimiehen vuorovaikutustaidot (saatavissa myös e-kirjana LAB Primosta)
- Finlex
- vapaavalintainen muu esihenkilötyön kirjallisuus
- Moodlessa jaettava muu materiaali
Opettaja
Tarja Isola
Arviointiasteikko
Hyväksytty/Hylätty
Muuta tärkeää

HopOn-opintojakso, jonka avoimen AMK:n opiskelija voi suorittaa itselle sopivana aikana aikavälillä 1.2. - 30.11.2023.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus 
Maksimissaan 82 tuntia
27 tuntia = 1 op
82 tuntia = 3 op

Arviointimenetelmät
Opintojakson arvioidaan asteikolla hyväksytty-hylätty. Opintojakson tehtävät arvioidaan asteikolla hyväksytty/täydennettävä/hylätty. Hyväksytty suoritus on vähintään tasoa 3 = hyvä. Kurssin suorittaminen edellyttää, että kaikki tehtävät on suoritettu hyväksytysti. Viimeinen tehtävä on palautettava arvioitavaksi viimeistään 30.11.2023. Takarajaa ei voi muuttaa.
Ilmoittautuminen

Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelupaikat täytetään pääsääntöisesti ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautuminen on aina sitova.

Ilmoittautuminen tapahtuu LABin verkkokaupassa, jossa opintomaksu maksetaan ilmoittauduttaessa. Linkki verkkokauppaan julkaistaan tällä sivulla ilmoittautumisajan alkaessa.

Opiskelu LABin avoimessa AMK:ssa on maksutonta seuraaville ryhmille (tarvitset alekoodin ilmoittautuessasi):
-    lukiolaisille ja ammatillisten oppilaitosten (toisen asteen) opiskelijoille*) 
-    LUTin ja LABin tutkinto-opiskelijoille 
-    LUT-konsernin henkilökunnalle 
-    Lappeenrannan SaiPan ja Veiterän pelaajille 
-    LABin alumneille seuraavilla ehdoilla: määräajassa (AMK 3,5 tai 4 vuotta, YAMK 2 tai 2,5 vuotta) valmistuneet valmistumislukukautenaan ja valmistumista seuraavana kahtena lukukautena

=> Ennen kuin ilmoittaudut opintojaksolle, ota pikaisesti yhteyttä avoinamkatlab [dot] fi ja saat alekoodin. 

*) Toimita skannattu opiskelutodistus tai kuvakaappaus Wilman tai vastaavan järjestelmän etusivulta osoitteeseen avoinamkatlab [dot] fi. Tarkistathan, että todistuksessa tai kuvakaappauksessa näkyy nimesi ja oppilaitoksesi nimi.

Ilmoittautumisaika
-
Peruutusehdot
Ilmoittautuminen on sitova. Opintomaksua ei palauteta. Poikkeus: Jos ilmoittaudut opintojaksolle ennen kuin se on alkanut ja peruutat ilmoittautumisesi viimeistään viikkoa ennen opintojakson alkamispäivämäärää, maksu palautetaan. Peruutus on tehtävä kirjallisesti osoitteeseen avoinamk@lab.fi.

Avoin AMK
avoinamkatlab [dot] fi