Erikoistumiskoulutus

Erikoistumiskoulutukset edistävät moniammatillista kehittymistä. Niiden avulla voit syventää asiantuntijuuttasi tai suunnata osaamistasi uudelleen. Erikoistumiskoulutus antaa valmiudet toimia vaativammissakin asiantuntijatehtävissä ja luo edellytykset tukea työyhteisöäsi tulevaisuuden muutoksissa.

Erikoistumiskoulutukset on suunnattu työelämässä toimiville, korkeakoulututkinnon suorittaneille henkilöille ja opinnot voi suorittaa työn ohessa.

LABin tarjoamat erikoistumiskoulutukset on suunniteltu yhdessä työelämän edustajien kanssa, huomioiden erityisesti hyvinvointialueiden edellyttämät osaamistarpeet.

Erikoistumiskoulutukset

Palliatiivisen hoidon asiantuntija erikoistumiskoulutus, 30 op | 10.10.2023 - 10.12.2024 | Lahti
Sairaanhoitajan vastaanottotoiminta -erikoistumiskoulutus, 30 op | 11.10.2023 - 6.9.2024 Lahti + verkkototeutus 
Aivoterveyden edistäminen -erikoistumiskoulutus, 30 op | 11.10.2023 - 3.10.2024 | verkkototeutus

Tulossa keväällä 2024

Tiedolla johtamisosaaminen, 2 op | 12.03.2024 - 23.04.2024 | verkkototeutus
Akuuttihoitotyön erikoistumiskoulutus, 30 op | 27.3.2024 - 19.3.2025 | Lahti + osin verkkototeutus
Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutus, 30 op | 27.3.2024 - 27.3.2025 | verkkototeutus
Etäratkaisut kuntoutumisen tukena erikoistumiskoulutus, 30 op | 27.3.2024 - 27.3.2025 | verkkototeutus

Ota yhteyttä!

Ann-Nina Maksimainen
Asiakkuuspäällikkö
Hyvinvointi ja terveys
ann-nina [dot] maksimainenatlab [dot] fi
Stina Lensu
Asiakkuuspäällikkö
Hyvinvointi ja terveys
stina [dot] lensuatlab [dot] fi
Edla Mursinoff
Asiakkuuspäällikkö
Hyvinvointi ja terveys
edla [dot] jaaskelainenatlab [dot] fi
Minna Kämäri
Koulutussihteeri, täydennyskoulutus
minna [dot] kamariatlut [dot] fi
Pia Ahonen
Koulutussihteeri, täydennyskoulutus
pia [dot] ahonenatlut [dot] fi
Pia Ruukki
Koulutuspäällikkö, täydennyskoulutus
pia [dot] ruukkiatlut [dot] fi
Sari Valkeapää
Asiakkuuspäällikkö, täydennyskoulutus
sari [dot] valkeapaaatlut [dot] fi

Katso myös

Location