Ennakointi liiketoiminnassa, vahvista yrityksesi tulevaisuuskyvykkyyttä

Muutokset tapahtuvat yhä kiihtyvällä vauhdilla. Erilaiset uudet ilmiöt ja trendit muokkaavat toimintaympäristöämme ennalta-arvaamattomasti. Ennakointi tarjoaa työkaluja hahmottamaan muutosta, löytämään relevantteja mahdollisuuksia ja tukemaan päätöksentekoa.
Tulevaisuus tehdään tämän päivän päätöksillä, ja on erityisen tärkeää sitoa tulevaisuusymmärrys nykyhetkeen ja pitää kurssi oikeana muuttuvassa maailmassa. Konkreettiset toimenpiteet rakentavat yritysten kilpailukykyä ja mahdollistavat uudistumisen.
12 h
Paikka

verkkototeutus

kuva

Tavoite

Koulutuksessa käydään läpi, mitä tulevaisuusajattelu on, miten ennakointia tehdään ja kuinka sitä voi hyödyntää liiketoiminnan kehittämisessä. Ennakoinnin avulla muodostetaan monimuotoinen kuva päätöksenteon tueksi. Ennakointi auttaa siltaamaan tulevaisuutta nykyhetkeen luoden polun yrityksen, palvelun tai tuotteen tulevaisuudesta. Koulutuskokonaisuus sisältää teoreettista taustatietoa, käytännön esimerkkejä, konkreettista ennakointityöskentelyä ja soveltamista omaan työhön.

Kenelle?

Kaikille, jotka ovat kiinnostuneet hyödyntämään tulevaisuusajattelua liiketoiminnan kasvattamisesta ja kehittämisessä, sekä valmistautumaan ketterästi muutoksiin.

Sisältö

1. koulutuspäivä: Ensimmäisessä koulutussessiossa käymme läpi ennakoinnin perusteet: tutustutaan erilaisiin lähestymistapoihin, käydään läpi termistöä ja tyypillisimpiä menetelmiä.

2. koulutuspäivä: Toisessa koulutussessiossa tutustutaan ajankohtaisiin trendeihin ja ilmiöihin sekä valmistetaan tulevaisuuskartta

3. koulutuspäivä: Kolmannessa sessiossa keskitytään ennakoinnin soveltamiseen ja käydään läpi tulevaisuuskarttaa osallistujien omien casejen kautta.
  

Toteutustapa ja oppimismenetelmät

Verkkokoulutus

Ryhmäkoko

6 - 18 henkilöä

Asiantuntijat

Kouluttajana Virpi Vaittinen, joka on kokenut ja arvostettu tulevaisuuden tutkija ja strategisti. Hän yhdistää luovasti ennakointityön sekä strategia- ja liiketoimintaymmärryksen. Vaittisella pitkä ja monipuolinen kokemus kehitystyöstä liiketoiminnassa: jo vuosia hän on auttanut lukuisia eri toimialojen yrityksiä löytämään uusia liiketoimintamahdollisuuksia globaaleilla markkinoilla sekä omaksumaan uusia tapoja nähdä, ajatella ja toimia arvon luomiseksi.

Lisätietoja koulutuksesta

Virpi Vaittinen
Puh. +358 40 736 7384
Sähköposti virpi [dot] vaittinenatloihdefactor [dot] com

 

Peruutusehdot
LABn sopimusehtojen mukaiset

Pyydä tarjous

Marjo Luhtanen
TKI-asiantuntija
Muotoilu, kuvataide ja visuaalinen viestintä
marjo [dot] luhtanenatlab [dot] fi