Ekosysteemit ja ilmastonmuutos

Opintojaksolla perehdytään ilmastonmuutoksen eri osa-alueisiin ja niihin liittyviin käsitteisiin. Tätä tietoa sovelletaan, kun käsitellään esimerkiksi ekologian eri käsitteitä, ympäristönsuojelua, hillen ja ravinteiden kiertoa sekä ekosysteemipalveluja.
Toteutusaika
09.09.2021 - 31.12.2021
Laajuus
5 opintopistettä
Opetuskieli
Suomi
Toteutustapa
Lähiopetus
Verkko-opiskelu (osittain)
Paikka

LAB ammattikorkeakoulu, Lahden kampus
Mukkulankatu 19
15140 LAHTI

 

KOULUTUSTASO

AMK-tasoinen koulutus

Hinta
75 euroa (alv 0 %)

Tutustu opetuksen aikatauluun LABin lukujärjestysohjelmassa.

Huomioithan, että covid-19 pandemia voi aiheuttaa muutoksia aikatauluihin ja toteutukseen.

Tavoitteet
Opiskelija osaa:
- pääperiaatteet ekosysteemeistä ja ravinteiden kierroista
- tunnistaa ihmisen vaikutuksia ekosysteemeihin, erityisesti ilmastonmuutoksen syitä ja seurauksia
- tunnistaa ekosysteemipalveluja ja pohtia niiden yhteiskunnallisia vaikutuksia
Toteutustapa ja opetusmenetelmät
Opintojaksoon kuuluu lähi- ja verkko-opetusta. Kurssiin sisältyy tunneilla annettavia yksilötehtäviä ja kurssin sisältöön liittyvä tentti. Syysloman jälkeen aloitettavassa ryhmätyössä perehdytään Lahden kaupungin yrityksille tarkoitettuun ilmastokumppanuus-toimintamalliin. Opiskelijat osallistuvat yhteistyöyritysten ilmastoumppanuussopimuksen mukaiseen toimintaan.
Edeltävät opinnot/lähtötaso
Ei vaadita edeltävää osaamista.
Ryhmäkoko
Avoimen AMKin opiskelijoille varataan kolme paikkaa.
Opiskelumateriaali
Oppimateriaali julkaistaan kurssin Moodle-sivuilla.
Lähiopetuspäivät
9.9.2021 12.00–14.00
16.9.2021 12.00–14.00
23.9.2021 12.00–14.00
30.9.2021 12.00–14.00
7.10.2021 12.00–14.00
14.10.2021 12.00–14.00
21.10.2021 12.00–14.00
4.11.2021 12.00–14.00
11.11.2021 12.00–14.00
18.11.2021 12.00–14.00
25.11.2021 12.00–14.00
2.12.2021 12.00–14.00
9.12.2021 12.00–14.00
14.12.2021 08.00–12.00
Opettaja
Jussi Kuusela
Arviointiasteikko
1-5
Arviointimenetelmät
Opintojakso arvioidaan tentin, ryhmätyön ja itse- ja vertaisarviointipalautteen perusteella. Annetut tehtävät tulee suorittaa hyväksytysti. Ryhmätehtävä arvioidaan siihen liittyvän esityksen, raportin sekä itse-ja vertaisarviointipalauteen perusteella.
Ilmoittautuminen

Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelupaikat täytetään pääsääntöisesti ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautuminen on aina sitova.

Ilmoittautumisaika
-
Peruutusehdot
Ilmoittautuminen on sitova. Peruutus on ilmoittautumisaikana maksutonta. Ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen, mutta ennen koulutuksen käynnistymistä tehdystä peruutuksesta perimme 50 % opintomaksusta. Mikäli varattu koulutuspaikka perutaan (= keskeyttäminen tai osallistuja ei saavu koulutukseen) koulutuksen käynnistymisen jälkeen, perimme koko osallistumismaksun. Peruutus on tehtävä kirjallisesti osoitteeseen avoinamk@lab.fi.

Avoin AMK
avoinamkatlab [dot] fi