Digitaalinen mallinnus

Opiskelija
- tuntee CNC-koneen G-koodin perusteet
- tuntee CNC-työstön perusteet
- osaa piirtää teknisiä piirustuksia ja muokata niitä CAD -ohjelmistolla
- osaa luoda CAD-mallista CNC-työstöratoja CAM-ohjelmistolla
- osaa tulostaa CAD-mallista tuotteen 3D-tulostimella.
Lähitunnit pidetään Tietokoneluokassa ja laboratoriossa + omilla laitteilla lisäharjoituksia ja tehtäviä muina aikoina.
Toteutusaika
01.09.2022 - 18.12.2022
Laajuus
5 opintopistettä
Opetuskieli
Suomi
Toteutustapa
Lähiopetus
Verkko-opiskelu (osittain)
Paikka

LAB-ammattikorkeakoulu, Lahden kampus

Mukkulankatu 19

15210 Lahti

 

KOULUTUSTASO

AMK-tasoinen opinto

Hinta
75€
Tavoitteet
Opiskelija osaa:
- CNC –tekniikan keskeiset käsitteet ja ominaisuudet
- CAD/CAM-tekniikan perusteet
- laatia CNC työstöradat CAM –ohjelmistoa hyödyntäen
- työstää suunnitellun työstöradan CNC-jyrsimellä
- mallintaa suunnitelman 3D-malliksi ja tulostaa mallin 3D printterillä
Toteutustapa ja opetusmenetelmät
CAD/CAM suunnittelu tietokoneluokassa.
Suunnitelmien toteutus CNC-työstökoneella laboratorioissa erikseen soivittuina aikoina.
3D-tulostettavan tuotteen mallinnus ja tulostus 3D-tulostimella.
Edeltävät opinnot/lähtötaso
Edeltävä osaaminen: CAD-suunnittelun perusteet.
Suunnittelun digitaaliset työvälineet.
Ryhmäkoko
Avoimen AMK:n opiskelijoille varataan viisi paikkaa.
Opiskelumateriaali
Ohjelmiston tukimateriaalit, opettajan tuottama materiaali ja verkostojen tuottamat oppimateriaali
Lähiopetuspäivät
9.9.2022 10.00–13.00
16.9.2022 10.00–13.00
23.9.2022 10.00–13.00
30.9.2022 10.00–13.00
7.10.2022 09.00–12.00
14.10.2022 10.00–13.00
21.10.2022 10.00–13.00
3.11.2022 08.00–12.00
4.11.2022 10.00–13.00
10.11.2022 08.00–12.00
11.11.2022 08.00–12.00
17.11.2022 08.00–12.00
18.11.2022 08.00–12.00
24.11.2022 08.00–12.00
25.11.2022 08.00–12.00
1.12.2022 08.00–12.00
2.12.2022 10.00–13.00
8.12.2022 08.00–12.00
9.12.2022 08.00–12.00
13.12.2022 08.00–12.00
16.12.2022 10.00–13.00
Opettaja
Timo Roininen, Juhani Kakriainen, Ari Vesikko
Arviointiasteikko
1-5
Arviointimenetelmät
Harjoitustehtävien tekeminen ja yhteiseen tiedonrakentamiseen osallistuminen tunneilla. Tehtävien suorittamisen ja osallistumisaktiivisuuden seuranta verkko-oppimisympäristön työkalujen avulla. Perehtyneisyyden osoittaminen ammattialansa kohderyhmiin.
Ilmoittautuminen

Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelupaikat täytetään pääsääntöisesti
ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautuminen on aina sitova.

Ilmoittautumislinkki julkaistaan tällä sivulla ilmoittautumisen alkaessa.

Ilmoittautumisaika
-
Peruutusehdot
Ilmoittautuminen on sitova. Peruutus on ilmoittautumisaikana maksutonta. Ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen, mutta ennen koulutuksen käynnistymistä tehdystä peruutuksesta perimme 50 % opintomaksusta. Mikäli varattu koulutuspaikka perutaan (= keskeyttäminen tai osallistuja ei saavu koulutukseen) koulutuksen käynnistymisen jälkeen, perimme koko osallistumismaksun. Peruutus on tehtävä kirjallisesti osoitteeseen avoinamk@lab.fi.

Avoin AMK
avoinamkatlab [dot] fi