Digipalvelujen prototypointi ja käyttäjätestaus

Parhainkaan tuoteidea ei menesty jos sen toteutus ontuu. Menestyminen on todennäköisempää kun sekä eniten arvoa tuottavat ominaisuudet että syvimmät sudenkuopat selvitetään mahdollisimman varhain prototypoinnin ja käyttäjätestauksen avulla.
Digipalvelujen prototypointi ja käyttäjätestaus -kurssilla käydään läpi nykyaikaisia prototypointitapoja, kirkastetaan prototypoinnin keskeisimpiä hyötyjä, sekä tutustutaan käyttäjätestauksen perusteisiin.
Tulossa keväällä 2023
Paikka

Verkossa

Hinta
310 € + alv 24% ( 384,40 € sis.alv)

Kuva

Tavoite

Koulutus perehdyttää osallistujat prototypoinnin keskeisimpiin menetelmiin ja työkaluihin. Prototypointitapojen ja käyttäjätestauksen perusperiaatteiden ymmärtäminen auttaa hahmottamaan prototypoinnin merkitystä osana digitaalisten palveluiden elinkaarta. Koulutuksen jälkeen osallistujat ovat kykeneviä identifioimaan prototypoinnille sopivat hetket suunnitteluprosessissa, suunnittelemaan ja toteuttamaan erilaisia käyttäjätestauksia sekä hyödyntämään prototypoinnista saatuja tuloksia tuotteen jatkokehityksessä.

Kenelle?

Koulutus sopii kaikille digitaalisten palvelujen kehittämishankkeissa toimiville tai tulevaisuudessa kehittämishankkeisiin suuntautuville henkilöille osaamisesta, koulutustasosta tai työtehtävästä riippumatta.

Osaamistasoon liittyvä vaatimuksia tai edellytyksiä kurssiin osallistumiselle ei ole. Yleisten kuvankäsittely- tai piirtotyökalujen toimintalogiikan ymmärtäminen helpottaa käytettävän prototypointityökalun omaksumista.

Sisältö

Kurssi keskittyy kolmeen aihealueeseen:

  1. Prototypoinnin rooli digitaalisten palveluiden kehityksessä
  2. Prototyypin toteuttaminen
  3. Prototyyppi käyttäjätestauksen välineenä, testaustulosten hyödyntäminen

Toteutustapa ja oppimismenetelmät

Etänä toteutettava koulutuspäivä jakautuu kolmeen osaan, aihealueita mukaillen:

  1. Luento prototypoinnin roolista ja sen merkityksestä digipalveluiden suunnittelussa
  2. Prototypoinnin työkalut ja menetelmät, harjoitustyö Figma-sovellusta hyödyntäen
  3. Käyttäjätestauksen perusteet ja testauksen suunnitteluharjoitus

Ennen kurssin alkua osallistujat tekevät orientoivan ennakkotehtävän, jonka tuloksia käydään läpi päivän aikana.

Kurssimateriaali jaetaan osallistujille omatoimista itseopiskelua varten PDF-muodossa.

Käytettävät ohjelmat/ohjelmistot: Zoom-pikaviestintäohjelma, FigmaJam -virtuaalinen ryhmätyötila

Ryhmäkoko

6 - 20

Asiantuntijat

Ville Tervo on design-kentän moniosaaja, jolla on yli 10 vuoden kokemus digitaalisten palveluiden palvelumuotoilusta, IX/UX/UI-suunnittelusta sekä visuaalisesta suunnittelusta. Ville toimii luennoitsijana LABin UI/UX-suunnittelun koulutusohjelmassa ja työskentelee freelancerina monipuolisissa design-tehtävissä.

Muuta tärkeää

Verkkokoulutus. Zoom-linkki lähetetään osallistujille ennen koulutusta. 

Peruutusehdot
Peruutus on ilmoittautumisaikana maksutonta. Ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen, mutta ennen koulutuksen käynnistymistä tehdystä peruutuksesta perimme 50 % osallistujamaksusta. Jos koulutuspaikkaa ei ole peruutettu ennen koulutuksen käynnistymistä veloitetaan osallistumismaksu kokonaisuudessaan. Peruutus on tehtävä kirjallisesti osoitteeseen taydennyskoulutus@lab.fi. Esteen sattuessa osallistujan voi vaihtaa.

Lisätietoja koulutuksesta