Differentiaalilaskenta

Eksponentti- ja logaritmifunktioiden derivointi
Trigonometristen ja arkusfunktioiden derivointi
Derivaatan soveltaminen insinööritieteissä
Integroimisen perusteet
Trigonometristen ja arkusfunktioiden sekä eksponentti- ja logaritmifunktioiden integrointi
Integraalin soveltaminen
1. ja 2. kertaluvun differentiaaliyhtälöt
Toteutusaika
05.09.2022 - 16.12.2022
Laajuus
3 opintopistettä
Opetuskieli
Suomi
Toteutustapa
Verkko-opiskelu
Paikka

LAB-ammattikorkeakoulu, verkkokampus


KOULUTUSTASO
AMK-tasoinen opinto

Hinta
45€ (alv 0%)
Tavoitteet
Opiskelija osaa
- soveltaa derivaattoja insinööritieteissä
- opiskelija hallitsee integroinnin perusteet sekä pystyy soveltamaan integrointia insinööritieteissä
- osaa ratkaista 1. ja 2. kertaluvun differentiaaliyhtälöt
Toteutustapa ja opetusmenetelmät
Kurssin oppimateriaali ja tehtävät ovat moodlessa ja kurssi on tarkoitus suorittaa itsenäisesti. Kurssin alussa pidetään aloitusluento, jolla käydään pääperiaatteet läpi. Kurssilla on ns. vastaanottotunti kerran kuukaudessa, mutta ei varsinaista luennointia.

Kurssin suorittaminen tapahtuu moodle-tehtäviä ratkaisemalla sekä kurssin lopussa pidettävällä kokeella.

Kurssin luentomateriaali ja tehtävät löytyvät suomeksi, mutta opetusvideot ovat englanniksi.

Kurssi on erityisen suositeltava, jos suunnittelet jatko-opintoja tekniikan alalla.
Edeltävät opinnot/lähtötaso
Kurssin perustietovaatimuksena on Tekniikan matematiikka 2 tai vastaavat tiedot polynomifunktioiden derivoinnista.
Ryhmäkoko
Avoimen AMK:n opiskelijoille varataan viisi paikkaa.
Opiskelumateriaali
Kaikki materiaali on moodlessa.
Lähiopetuspäivät
2.9.2022 14.00–15.30
9.9.2022 14.00–15.30
7.10.2022 14.00–15.30
4.11.2022 14.00–15.30
2.12.2022 14.00–15.30
Opettaja
Päivi Porras
Arviointiasteikko
1-5
Arviointimenetelmät
Arvosana koostuu moodlen tehtäväpakettien (max. 24 pistettä) ja kokeen yhteispisteistä (max. 24 pistettä). Tarkemmat tiedot arvosanan muodostumisesta on moodlessa.
Ilmoittautumisaika
-
Peruutusehdot
Ilmoittautuminen on sitova. Peruutus on ilmoittautumisaikana maksutonta. Ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen, mutta ennen koulutuksen käynnistymistä tehdystä peruutuksesta perimme 50 % opintomaksusta. Mikäli varattu koulutuspaikka perutaan (= keskeyttäminen tai osallistuja ei saavu koulutukseen) koulutuksen käynnistymisen jälkeen, perimme koko osallistumismaksun. Peruutus on tehtävä kirjallisesti osoitteeseen avoinamk@lab.fi.

Avoin AMK
avoinamkatlab [dot] fi