Datasta informaatioksi – arvoa liiketoimintaan

Organisaation informaatioprosessien automatisoinnin mahdollisuudet.
Informaation keräämisen toimintamallit, ja toiminnan suunnittelu
Kerätyn informaation arvonluontimahdollisuudet ja niiden visualisointi.
Toteutusaika
08.03.2021 - 17.05.2021
Laajuus
5 opintopistettä
Opetuskieli
Suomi
Toteutustapa
Lähiopetus
Verkko-opiskelu (osittain)
Paikka

LAB-ammattikorkeakoulu, Lahden kampus
Mukkulankatu 19
15210 Lahti

Hinta
75 euroa (alv 0 %)

Opintojakson lukujärjestys löytyy LABin lukujärjestysohjelmasta.

Tavoitteet
Opiskelija osaa
- arvioida organisaation informaatioprosessien automatisoinnin mahdollisuuksia
- laatia organisaation toimintaan sopivan informaation keräämisen toimintamallin
- tuottaa kerättyyn informaatioon pohjautuvia visualisointeja uusista arvonluontimahdollisuuksista
Toteutustapa ja opetusmenetelmät
Kontaktiluennot, etäohjaus ja itsenäinen- sekä tiimityöskentely.
Ryhmäkoko
Avoimen AMKin opiskelijoille varataan kaksi paikkaa. Jos ryhmään mahtuu, voidaan opiskelijoita ottaa enemmän.
Opiskelumateriaali
Luentojen yhteydessä jaettava aineisto.
Opettaja
Tarja Keski-Mattinen
Arviointiasteikko
1-5
Muuta tärkeää

Opintojakso kuuluu YAMK (ylempi AMK) -koulutukseen. YAMK-koulutuksen opintojaksolle osallistuvalta edellytetään seuraava pohjakoulutus: tradenomi (AMK), restonomi (AMK) tai muu korkeakoulututkinto tai opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto. Lähetä kopio tutkintotodistuksestasi ilmoittautumispäivänä, sähköp. avoinamkatlab [dot] fi (peitä henkilötunnuksesi loppuosa todistuksestasi tietoturvasyistä)

Aikataulu
Aloitusluento 18.3.2021
Etäohjauspäivät 8.4., 22.4. ja 6.5.2021 klo 12 - 18
Lopetusluento 20.5.2021

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus 
27 h per opintopiste = 135 h opiskelijatyötä

Arviointimenetelmät
Perustuu YAMK-arviointikehikkoon, jota sovelletaan harjoitustyön suorittamiseen, sekä tuloksiin.
Ilmoittautuminen

Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelupaikat täytetään pääsääntöisesti ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautuminen on aina sitova.

Ilmoittautumislinkki julkaistaan tällä sivulla ilmoittautumisajan alkaessa.

Ilmoittautumisaika
-
Peruutusehdot
Ilmoittautuminen on sitova. Peruutus on ilmoittautumisaikana maksutonta. Ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen, mutta ennen koulutuksen käynnistymistä tehdystä peruutuksesta perimme 50 % opintomaksusta. Mikäli varattu koulutuspaikka perutaan (= keskeyttäminen tai osallistuja ei saavu koulutukseen) koulutuksen käynnistymisen jälkeen, perimme koko osallistumismaksun. Peruutus on tehtävä kirjallisesti osoitteeseen avoinamk@lab.fi.

Avoin AMK
avoinamkatlab [dot] fi