Asiakasymmärryksen merkitys ja tulevaisuuden asiakkaat

Kehitä palveluja, joille on kysyntää nyt ja tulevaisuudessa!
Tässä palvelumuotoilukoulutuksessa keskiössä on asiakasymmärryksen hyödyntäminen tulevaisuuteen suuntaavien palvelujen kehittämisessä.
Asiakkaiden tarpeet ja kulutuskäyttäytyminen ovat muuttuneet. On löydettävä uudenlaisia ratkaisuja ja tarjottava kohdennetumpia ja juostavampia palveluja monikanavaisesti. Tulevaisuuteen suuntaava ajattelu tuo reagointivalmiuksia muutoksiin.

Paikka

Verkkototeutus

Asiakasymmärryksen merkitys

Sisältö

Koulutuksessa tutustutaan erilaisiin asiakasprofiileihin, asiakaspolkuihin sekä asiakkaiden päätöksiin vaikuttaviin tekijöihin. Pohdimme mitkä asiat ovat asiakkaille tärkeitä. Tutustumme syvemmin menetelmiin, joiden avulla yritys voi osallistaa asiakkaita palvelujen kehittämineen. Keskustelemme myös miten digitaalisuus ja kuluttajakäyttäytymisen trendit vaikuttavat asiakkaan toimintaan.

- Tulevaisuuteen suuntaavuus ja kuluttajakäyttäytymisen muutoksiin reagointi

- Asiakasymmärrys ja osallistava palvelujen kehittäminen

- Asiakkaan palvelupolun ymmärtäminen ja hyödyntäminen asiakaskokemuksen kehittämisessä (fyysinen ja digitaalinen ympäristö)

Koulutuksessa on käytännönläheinen ote.  Aihetta käsitellään vuorovaikutteisesti ja lyhyiden tehtävien avulla.

Tavoite

Koulutus kasvattaa ymmärrystä palvelumuotoilusta ja  asiakasymmärryksen hyödyntämisestä palvelujen ja asiakaskokemuksen kehittämisessä. Opit hyödyntämään muutamia keskeisiä palvelumuotoilun työkaluja omassa työssäsi.

Kohderyhmä

Koulutus sopii palvelumuotoilusta ja asiakaslähtöisestä palvelun kehittämisestä kiinnostuneille organisaation toimialasta tai koosta riippumatta.

Pääsyvaatimus

Osallistujilla tulisi olla Palvelumuotoilun avulla parempaa asiakaskokemusta ja kilpailukykyä- koulutus tai vastaavat tiedot taustalla.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Kokonaisuuden kesto n. 3h. Kokonaisuus jakautuu teoriaosiin ja harjoituksiin.

Kouluttaja

LABin palvelumuotoilun asiantuntijat

Peruutusehdot
Peruutusehdot LABin sopimusehtojen mukaisesti.

Kysy lisää

Marjo Luhtanen
TKI-asiantuntija
Muotoilu, kuvataide ja visuaalinen viestintä
marjo [dot] luhtanenatlab [dot] fi