Asiakasanalytiikka

Asiakaskokemuksen liittyvät sisäiset ja ulkoiset tietolähteet
Sisäisen ja ulkoisen asiakastiedon yhdistäminen liiketoiminnan näkökulmasta
Asiakasdatasta muodostettujen liiketoimintaa kuvaavien tunnuslukujen laskeminen
Asiakasdataan perustuva kuvaileva ja ennustava analyysi
Toteutusaika
30.03.2023 - 18.05.2023
Laajuus
5 opintopistettä
Opetuskieli
Suomi
Toteutustapa
Verkko-opiskelu
Iltaopiskelu
Paikka

LAB-ammattikorkeakoulu, verkkokampus


KOULUTUSTASO
YAMK-tasoinen opinto

Hinta
75 euroa (alv 0 %)

Seuraathan lukujärjestystä (verkkoluennot) tästä linkistä.

Tavoitteet
Opiskelija
- osaa tunnistaa asiakaskokemuksen kannalta tärkeimpiä sisäisiä ja ulkoisia tietolähteitä
- osaa yhdistää sisäisistä ja ulkoisista tietolähteistä saatavaa asiakastietoa
- osaa muodostaa liiketoimintaa kuvaavia tunnuslukuja asiakasdatasta
- osaa toteuttaa asiakasdataan perustuvaa kuvailevaa ja ennustavaa analyysiä
Toteutustapa ja opetusmenetelmät
Opintojaksolla on verkossa pidettäviä luentoja sekä itseopiskelumateriaalia. Opiskelijat tekevät kurssin aihealueisiin liittyvän harjoitustyön sekä tentin.
Ryhmäkoko
Avoimen AMK:n opiskelijoille varataan viisi paikkaa.
Opiskelumateriaali
Luento- ja itseopiskelumateriaali. Muut opettajan osoittamat materiaalit.
Lähiopetuspäivät
30.3.2023 17.00–21.00
20.4.2023 17.00–21.00
11.5.2023 17.00–21.00
18.5.2023 17.00–19.00
Opettaja
Jaani Väisänen
Arviointiasteikko
1-5
Muuta tärkeää

Verkkoluennot torstaisin 30.3., 20.4. ja 11.5.2023. Verkkoluennot eivät ole pakollisia mutta suositeltavia. Luennot ajoittuvat opintojakson alkupäähän, ja niissä käytävien tietojen pohjalta suoritetaan opintojakson muut tehtävät.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus 
Opintojakso on 5 op = 135 tuntia
(lähiopetus 12 tuntia, itsenäinen opiskelu 50 tuntia, harjoitustyö 50 tuntia, tenttiin valmistautuminen 21 tuntia, tentti 2 tuntia)

Edeltävä osaaminen: Suositeltavaa on, että opiskelijalla on aiemmin suoritettu korkeakoulututkinto.

Arviointimenetelmät
Harjoitustyö hyväksytty/hylätty
Tentti
Ilmoittautuminen

Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelupaikat täytetään pääsääntöisesti ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautuminen on aina sitova.

Ilmoittautuminen tapahtuu LABin verkkokaupassa, jossa opintomaksu maksetaan ilmoittauduttaessa. Linkki verkkokauppaan julkaistaan tällä sivulla ilmoittautumisajan alkaessa.

Opiskelu LABin avoimessa AMK:ssa on maksutonta seuraaville ryhmille (tarvitset alekoodin ilmoittautuessasi):
-    lukiolaisille ja ammatillisten oppilaitosten (toisen asteen) opiskelijoille*) 
-    LUTin ja LABin tutkinto-opiskelijoille 
-    LUT-konsernin henkilökunnalle 
-    Lappeenrannan SaiPan ja Veiterän pelaajille 
-    LABin alumneille seuraavilla ehdoilla: määräajassa (AMK 3,5 tai 4 vuotta, YAMK 2 tai 2,5 vuotta) valmistuneet valmistumislukukautenaan ja valmistumista seuraavana kahtena lukukautena

=> Ennen kuin ilmoittaudut opintojaksolle, ota pikaisesti yhteyttä avoinamkatlab [dot] fi ja saat alekoodin. 

*) Toimita skannattu opiskelutodistus tai kuvakaappaus Wilman tai vastaavan järjestelmän etusivulta osoitteeseen avoinamkatlab [dot] fi. Tarkistathan, että todistuksessa tai kuvakaappauksessa näkyy nimesi ja oppilaitoksesi nimi.

Ilmoittautumisaika
-
Peruutusehdot
Ilmoittautuminen on sitova. Peruutus on tehtävä viimeistään viikkoa (7 vrk) ennen ilmoittautumisajan päättymistä, jolloin maksu palautetaan. Muissa tapauksissa maksua ei palauteta. Peruutus on tehtävä kirjallisesti osoitteeseen avoinamk@lab.fi.

Avoin AMK
avoinamkatlab [dot] fi