Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutus, 30 op

Palveluviidakossa suunnistaminen on asiakkaalle hankalaa, eivätkä palvelut aina vastaa asiakkaan odotuksia. Asiakaslähtöisessä sosiaali- ja terveysalan työssä palveluohjauksella vahvistetaan asiakkaan itsenäistä elämänhallintaa, vähennetään ammattilaisten päällekkäistä työtä ja resurssien hukkaamista. Palvelukokonaisuuksien – ja ketjujen jatkuva kehittäminen on juuri nyt keskiössä ja se vaatii uudenlaista monialaista osaamista.

Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutuksella vahvistat ja syvennät asiakas- ja palveluohjauksen työtapojen osaamistasi, joita ovat mm. palveluneuvonta, palveluohjauksellinen asiakastyö ja työote sekä intensiivinen asiakkaalle tukea antava palveluohjaus.Toteutusaika
12.10.2021 - 13.10.2022
Laajuus
30 op
Paikka

Verkkototeutus

Hinta
1500 €, alv 0% , laskutetaan neljässä erässä

Asiakas ja palveluohjaus kuva

Sisältö

Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutuksessa (30 op) on kuusi opintojaksoa. Opintojaksot ovat viiden opintopisteen laajuisia. Opintojaksoittain on määritelty osaamistavoitteet, jotka huomioon ottaen erikoistuja laajentaa ja syventää ammatillista osaamistaan.

Asiakas- ja palveluohjauksen lähtökohdat (5 op)
Palvelutarpeiden arviointi ja työkäytännöt (5 op)
Moniammatillisen yhteistyön asiantuntijuus (5 op)
Vuorovaikutus ja osallisuus moniammatillisessa yhteistyössä (5 op)
Sosiaalisesti ja eettisesti kestävä palveluohjaus (5 op)
Kehittävä ja vaikuttava asiakas- ja palveluohjaus (5 op)

Koulutuspäivät 

Syksy 2021
12.10.2021
30.11.2021

Kevät 2022
11.1.2022
8.2.2022
15.3.2022
18.5.2022

Syksy 2022
24.8.2022
13.10.2022

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon tai muun soveltuvan korkeakoulututkinnon suorittaneille henkilöille sekä aiemman opistoasteen tutkinnon suorittaneille, joilla on riittävät tiedot ja taidot erikoistumiskoulutuksen suorittamista varten.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Erikoistumiskoulutus on verkkototeutus ja se on mahdollista suorittaa työn ohella. Reaaliaikaisten verkkotyöskentelypäivien lisäksi on itsenäistä ohjattua opiskelua. Erikoistumiskoulutuksessa käytetään verkko-oppimisympäristö Moodlea sekä ZOOM videoyhteyttä.
Lisäksi oppimista tukevat työelämälähtöiset oppimistehtävät sekä kehittämiskokeilu. Oppimistehtävien avulla erikoistuja saa jatkuvaa palautetta omasta edistymisestään.

Hakeminen

Haku koulutukseen tapahtuu alla olevan sähköisen lomakkeen kautta.
HUOM! Lomake ei toimi Internet Explorer selaimessa. 

Hakuaika on 10.5. -22.9.2021

Hakijoille ilmoitetaan valinnasta sähköpostitse hakuajan päättymisen jälkeen. Valittujen opiskelijoiden tulee vahvistaa koulutuspaikan vastaanotto viimeistään 1.10.2021.

Tämän jälkeen osallistuminen on sitova.

Peruutusehdot
Peruutus on hakuaikana maksutonta. Opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen tehdystä peruutuksesta perimme koko koulutuksen hinnan. Jo maksettuja eriä ei palauteta. Työnantajalla on mahdollisuus vaihtaa osallistujaa ennen koulutuksen alkua. Peruutus on tehtävä kirjallisesti osoitteeseen taydennyskoulutus@lab.fi

Lisätietoja koulutuksesta

Ann-Nina Maksimainen
Lehtori
ann-nina [dot] maksimainenatlab [dot] fi