Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutus, 30 op

Palveluviidakossa suunnistaminen on asiakkaalle hankalaa, eivätkä palvelut aina vastaa asiakkaan odotuksia. Asiakaslähtöisessä sosiaali- ja terveysalan työssä palveluohjauksella vahvistetaan asiakkaan itsenäistä elämänhallintaa, vähennetään ammattilaisten päällekkäistä työtä ja resurssien hukkaamista.

Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutuksella vahvistat ja syvennät asiakas- ja palveluohjauksen työtapojen osaamistasi, joita ovat mm. palveluneuvonta, palveluohjauksellinen asiakastyö ja työote sekä intensiivinen asiakkaalle tukea antava palveluohjaus.

Toteutusaika
10.12.2020 - 09.09.2021
Laajuus
30 op
Opetuskieli
Suomi
Toteutustapa
Monimuoto-opiskelu
Paikka

LAB-ammattikorkeakoulu
Lahden kampus
Mukkulankatu 19
15210 Lahti

LAB-ammattikorkeakoulu
Lappeenrannan kampus
Yliopistonkatu 36
53850 Lappeenranta

Hinta
1500 €, alv 0% Lasku voidaan maksaa useammassa erässä

Koulutuksen sisältö

Asiakas- ja palveluohjauksen erikoistumiskoulutuksessa (30 op) on kuusi opintojaksoa. Opintojaksot ovat viiden opintopisteen laajuisia. Opintojaksoittain on määritelty osaamistavoitteet, jotka huomioon ottaen erikoistuja laajentaa ja syventää ammatillista osaamistaan.

Asiakas- ja palveluohjauksen lähtökohdat (5 op)
Palvelutarpeiden arviointi ja työkäytännöt (5 op)
Moniammatillisen yhteistyön asiantuntijuus (5 op)
Vuorovaikutus ja osallisuus moniammatillisessa yhteistyössä (5 op)
Sosiaalisesti ja eettisesti kestävä palveluohjaus (5 op)
Kehittävä ja vaikuttava asiakas- ja palveluohjaus (5 op)

Lähipäivät 
Huom! 28. - 29.10. aloitus on siirretty joulukuulle. Lokakuun päivien uusi ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.

10. - 11.12.2020
27.1.2021
17.3.2021
6. - 7.5.2021
26.8.2021
9.9.2021

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon tai muun soveltuvan korkeakoulututkinnon suorittaneille henkilöille sekä aiemman opistoasteen tutkinnon suorittaneille, joilla on riittävät tiedot ja taidot erikoistumiskoulutuksen suorittamista varten.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät
Erikoistumiskoulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena ja se on mahdollista suorittaa työn ohella. Lähityöskentelypäivien lisäksi on itsenäistä, ohjattua opiskelua. Erikoistumiskoulutuksessa käytetään verkko-oppimisympäristöä.
Erikoistumiskoulutuksessa tehdään kirjallisia oppimistehtäviä ja kehittämiskokeilu. Oppimistehtävien avulla ammatillisen osaamisen kehittymisestä saadaan jatkuvaa tietoa ja erikoistuja saa jatkuvaa palautetta omasta edistymisestään.
Opettaja
Eri asiantuntijat
Ilmoittautuminen

Haku koulutukseen tapahtuu alla olevan sähköisen lomakkeen kautta.
HUOM! Lomake ei toimi Internet Explorer selaimessa. 

Hakuaikaa on jatkettu 6.11. asti. Hakijoille ilmoitetaan valinnasta sähköpostitse 13.11.2020 mennessä. Valittujen opiskelijoiden tulee vahvistaa koulutuspaikan vastaanotto viimeistään 20.11.2020.

Tämän jälkeen osallistuminen on sitova.

Koulutuspaikan vastaanottamisen jälkeen tapahtuvasta perumisesta tai peruuttamatta jättämisestä laskutetaan koulutuksen hinta kokonaisuudessaan, myös sairastapauksissa.

Ilmoittautumisaika
-
Peruutusehdot
Peruutus on hakuaikana maksutonta. Opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen tehdystä peruutuksesta perimme 50 % koulutuksen hinnasta. Koulutuksen alkamisen jälkeen tehdystä peruutuksesta (= keskeyttäminen) perimme koko koulutuksen hinnan. Jo maksettuja eriä ei palauteta. Työnantajalla on mahdollisuus vaihtaa osallistujaa ennen koulutuksen alkua. Peruutus on tehtävä kirjallisesti osoitteeseen taydennyskoulutus@lab.fi

Lisätietoja koulutuksesta

Helena Sillanpää
Lehtori
helena [dot] sillanpaaatlab [dot] fi
Pirjo Vaittinen
Yliopettaja
pirjo [dot] vaittinenatlab [dot] fi