AMK-polkuopinnot, Sosionomi (AMK), päivätoteutus, Lahti, 55 op

Polkuopinnot koostuvat pääasiassa ensimmäisen lukuvuoden opinnoista.

Polkuopinnot soveltuvat sinulle, jos tavoitteenasi on tutkintokoulutukseen hakeutuminen. Polkuopinnot suoritettuasi voit hakea LAB-ammattikorkeakoulun tutkinto-opiskelijaksi erillishaun kautta. Huom! Erillishaussa eivät voi tulla valituksi henkilöt, joilla on voimassa oleva perustutkinto-opiskelijan opiskeluoikeus jossakin suomalaisessa korkeakoulussa.

Polkuopintojen suorittaminen edellyttää sitoutumista opiskeluun. 55 opintopisteen suorittaminen lukuvuoden aikana tarkoittaa käytännössä täysipäiväistä opiskelua.
Toteutusaika
22.08.2022 - 31.07.2023
Opetus alkaa 22.8.2022. Polkuopintojen ohjeellinen suoritusaika on yksi vuosi.
Laajuus
55 opintopistettä
Opetuskieli
Suomi
Toteutustapa
Polkuopinnot
Paikka

LAB-ammattikorkeakoulu, Lahden kampus
Mukkulankatu 19
15210 LAHTI

Hinta
200 euroa (alv 0 %)

Sosiaali- ja terveysalalla opiskelu ja ammatissa toimiminen edellyttävät riittävää fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä.
Lisätietoa: https://www.ammattikorkeakouluun.fi/hakijalle/hakeminen/#terveysjatoimintakyky

Opintojaksojen sisällöt, arviointikriteerit ja -menetelmät sekä tarkemmat toteutustiedot on kuvattu erikseen opinto-oppaassa.

Syksyn lukujärjestykseen voit tutustua kesällä LABin lukujärjestysohjelmassa.

Sosionomikoulutuksen polkuopiskelijat eivät suorita 1. vuoden harjoitteluita polkuopintojen aikana, vaan suorittavat harjoittelun tilalla muita opintoja.

Pääsyvaatimus

Polkuopintoihin ilmoittautuvan tulee olla täysi-ikäinen.

Kielitasovaatimukset

Jos äidinkielesi ja/tai koulusivistyskielesi on muu kuin suomi, lähetä kopio kielitutkinnosta (taitotaso vähintään 3 tai B1) sähköpostitse avoimen AMK:n toimistoon: avoinamkatlab [dot] fi. Todistuskopion tulee olla perillä ilmoittautumispäivänä.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät
Päivätoteutus tarkoittaa sitä, että pääosa luennoista ja tenteistä suoritetaan arkisin päiväsaikaan klo 8 - 16. Lähiopetuksen lisäksi opiskelet erilaisissa projekteissa, suoritat verkko-opintoja sekä teet ryhmätöitä eri alojen opiskelijoiden kanssa. Tarkka lukujärjestys julkaistaan opintojen alkaessa.
Ryhmäkoko
8
Muuta tärkeää

Opiskelijalla tulee olla käytettävissä opiskeluun kannettava tietokone, joka on varauduttava ottamaan mukaan myös lähiopetukseen.

Lisätietoa opetuskielistä

Osa opintojaksoista voidaan toteuttaa englannin kielellä ja tentin tai oppimistehtävät voi sovitusti tehdä englannin kielellä.

Opintojen rahoitus

Huomioithan, että avoimessa ammattikorkeakoulussa opiskelu on lainsäädännön näkökulmasta sivutoimista opiskelua, jolloin sen perusteella ei voi saada opintotukea tai opintolainaa eikä se oikeuta VR:n tai Matkahuollon alennuksiin.

Jos olet työtön työnhakija ja harkitset polkuopintoja, neuvottele aina ensin työvoimaviranomaisen kanssa, miten avoimen ammattikorkeakoulun opintojen suorittaminen vaikuttaa työttömyysturvaasi. Näin vältät mahdolliset takaisinperinnät.

Polkuopintojen maksuehdot
Avoimen AMK:n polkuopintojen ensimmäisen lukukauden maksu 100€ tulee maksaa 7 vrk sisällä siitä, kun saat tiedon, että sinulla on polkuopiskelijapaikka. Maksuohjeet lähetetään hyväksymiskirjeessä.

Ilmoittautuminen

Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelupaikat täytetään pääsääntöisesti ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautuminen on aina sitova.

Ilmoittautumislinkki avautuu tällä sivulla ilmoittautumisen alkaessa.

Huom! Lomake toimii parhaiten Firefoxin, Safarin, Chromen tai Edgen uusimmilla versioilla. Internet Exploreria ei kannata käyttää.

Ilmoittautumisaika
-
Peruutusehdot
Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli et maksa saamasi polkuopiskelijapaikan lukukausimaksua määräajassa, peruuntuu paikkasi automaattisesti. Maksettua lukukausimaksua ei palauteta, vaikka peruisit polkuopiskelijapaikan myöhemmin.

Avoin AMK
avoinamkatlab [dot] fi