AMK-polkuopinnot, Rakennusmestari, Rakennusalan työnjohto, monimuotototeutus, Lappeenranta, 55 op

Polkuopinnot koostuvat pääasiassa ensimmäisen lukuvuoden opinnoista.

Polkuopinnot soveltuvat sinulle, jos tavoitteenasi on tutkintokoulutukseen hakeutuminen. Polkuopinnot suoritettuasi voit hakea LAB-ammattikorkeakoulun tutkinto-opiskelijaksi erillishaun kautta.

Polkuopintojen suorittaminen edellyttää sitoutumista opiskeluun. 55 opintopisteen suorittaminen lukuvuoden aikana tarkoittaa käytännössä täysipäiväistä opiskelua.
Toteutusaika
14.01.2022 - 31.12.2022
Opinnot alkavat 14.1.2022. Polkuopintojen ohjeellinen suoritusaika on yksi vuosi.
Laajuus
55 opintopistettä
Opetuskieli
Suomi
Toteutustapa
Polkuopinnot
Paikka

LAB-ammattikorkeakoulu, Lappeenrannan kampus
Yliopistonkatu 36
53850 Lappeenranta

Hinta
200 euroa (alv 0 %)

Opintojaksojen sisällöt, arviointikriteerit ja -menetelmät sekä tarkemmat toteutustiedot on kuvattu erikseen opinto-oppaassa

Kevään lukujärjestykset julkaistaan 31.12.2021 mennessä LABin lukujärjestysohjelmassa. Ryhmäkoodi TLPRRKMK22KM.

 

Pääsyvaatimus

Polkuopintoihin ilmoittautuvan tulee olla täysi-ikäinen.

Kielitasovaatimukset

Jos äidinkielesi ja/tai koulusivistyskielesi on muu kuin suomi, lähetä kopio kielitutkinnosta (taitotaso vähintään 3 tai B1) sähköpostitse avoimen AMK:n toimistoon: avoinamkatlab [dot] fi. Todistuskopion tulee olla perillä ilmoittautumispäivänä.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät
Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna työn ohessa. Koulutukseen sisältyy lähi- ja etäopetusta. Osa opetuksesta toteutetaan verkko-opintoina. Lähiopetus toteutetaan pääsääntöisesti joka toinen viikonloppu perjantaisin ja lauantaisin. Opinnot sisältävät myös 1-2 intensiiviviikkoa/lukuvuosi.
Ryhmäkoko
5
Muuta tärkeää

Orientaatio järjestetään tammikuun alussa Lappeenrannan kampuksella.

Opiskelijan on varauduttava mahdolliseen ruotsin ja englannin kielen tasokokeen tekemiseen orientaatioviikon aikana.

Opiskelijalla tulee olla käytettävissä opiskeluun kannettava tietokone, joka on varauduttava ottamaan mukaan myös lähiopetukseen.

Lisätietoa opetuskielistä

Osa opintojaksoista voidaan toteuttaa englannin kielellä ja tentin tai oppimistehtävät voi sovitusti tehdä englannin kielellä.

Opintojen rahoitus

Huomioithan, että avoimessa ammattikorkeakoulussa opiskelu on lainsäädännön näkökulmasta sivutoimista opiskelua, jolloin sen perusteella ei voi saada opintotukea tai opintolainaa eikä se oikeuta VR:n tai Matkahuollon alennuksiin.

Jos olet työtön työnhakija ja harkitset polkuopintoja, neuvottele aina ensin työvoimaviranomaisen kanssa, miten avoimen ammattikorkeakoulun opintojen suorittaminen vaikuttaa työttömyysturvaasi. Näin vältät mahdolliset takaisinperinnät.

Ilmoittautuminen

Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelupaikat täytetään pääsääntöisesti ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautuminen on aina sitova.

Huom! Lomake toimii parhaiten Firefoxin, Safarin, Chromen tai Edgen uusimmilla versioilla. Internet Exploreria ei kannata käyttää.

Ilmoittautumisaika
-
Peruutusehdot
Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli varattu koulutuspaikka perutaan 2 arkipäivää ennen opintojen alkamista tai sitä ei peruuteta lainkaan (= osallistuja ei saavu koulutukseen), perimme koko opintomaksun. Peruutus on tehtävä kirjallisesti osoitteeseen avoinamk@lab.fi.

Avoin AMK
avoinamkatlab [dot] fi