AMK-polkuopinnot, Insinööri (AMK), ympäristöteknologia, monimuotototeutus, Lahti, 55 op

Polkuopinnot koostuvat pääasiassa ensimmäisen lukuvuoden opinnoista.

Polkuopinnot soveltuvat sinulle, jos tavoitteenasi on tutkintokoulutukseen hakeutuminen. Polkuopinnot suoritettuasi voit hakea LAB-ammattikorkeakoulun tutkinto-opiskelijaksi erillishaun kautta.

Polkuopintojen suorittaminen edellyttää sitoutumista opiskeluun. 55 opintopisteen suorittaminen lukuvuoden aikana tarkoittaa käytännössä täysipäiväistä opiskelua.
Toteutusaika
13.01.2022 - 31.12.2022
Opinnot alkavat 13.1.2022. Polkuopintojen ohjeellinen suoritusaika on yksi vuosi.
Laajuus
55 op
Opetuskieli
Suomi
Toteutustapa
Polkuopinnot
Paikka

LAB-ammattikorkeakoulu, Lahden kampus
Mukkulankatu 19
15210 Lahti

Hinta
200 euroa (alv 0 %)

Opintojaksojen sisällöt, arviointikriteerit ja -menetelmät sekä tarkemmat toteutustiedot on kuvattu erikseen opinto-oppaassa.

Kevään lukujärjestykset julkaistaan 31.12.2021 mennessä LABin lukujärjestysohjelmassa. Ryhmäkoodi TLTIENTEC22KM.

Pääsyvaatimus

Polkuopintoihin ilmoittautuvan tulee olla täysi-ikäinen.

Kielitasovaatimukset

Jos äidinkielesi ja/tai koulusivistyskielesi on muu kuin suomi, lähetä kopio kielitutkinnosta (taitotaso vähintään 3 tai B1) sähköpostitse avoimen AMK:n toimistoon: avoinamkatlab [dot] fi. Todistuskopion tulee olla perillä ilmoittautumispäivänä.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät
Ympäristöteknologian opiskelu tapahtuu pääosin verkko-opetuksena ja se soveltuu suoritettavaksi myös työn ohella. Opintojen suoritustavat räätälöidään opiskelijalähtöisesti. Osa opintojaksoista, kuten laboratoriotyöskentely, vaatii läsnäoloa Lahdessa.
Ryhmäkoko
5
Muuta tärkeää

Orientaatio järjestetään tammikuun alussa osoitteessa Mukkulankatu 19,15210 Lahti.

Opiskelijan on varauduttava mahdolliseen ruotsin ja englannin kielen tasokokeen tekemiseen orientaatioviikon aikana.

Opiskelijalla tulee olla käytettävissä opiskeluun kannettava tietokone, joka on varauduttava ottamaan mukaan myös lähiopetukseen.

Lisätietoa opetuskielistä

Osa opintojaksoista toteutetaan englanniksi ja tentin, oppimistehtävät tai opinnäytetyön voi sovitusti tehdä englannin kielellä.

Opintojen rahoitus

Huomioithan, että avoimessa ammattikorkeakoulussa opiskelu on lainsäädännön näkökulmasta sivutoimista opiskelua, jolloin sen perusteella ei voi saada opintotukea tai opintolainaa eikä se oikeuta VR:n tai Matkahuollon alennuksiin.

Jos olet työtön työnhakija ja harkitset polkuopintoja, neuvottele aina ensin työvoimaviranomaisen kanssa, miten avoimen ammattikorkeakoulun opintojen suorittaminen vaikuttaa työttömyysturvaasi. Näin vältät mahdolliset takaisinperinnät.

Ilmoittautuminen

Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelupaikat täytetään pääsääntöisesti ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautuminen on aina sitova.

Huom! Lomake toimii parhaiten Firefoxin, Safarin, Chromen tai Edgen uusimmilla versioilla. Internet Exploreria ei kannata käyttää.

Ilmoittautumisaika
-
Peruutusehdot
Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli varattu koulutuspaikka perutaan 2 arkipäivää ennen opintojen alkamista tai sitä ei peruuteta lainkaan (= osallistuja ei saavu koulutukseen), perimme koko opintomaksun. Peruutus on tehtävä kirjallisesti osoitteeseen avoinamk@lab.fi.

Avoin AMK
avoinamkatlab [dot] fi