Akuuttihoitotyön erikoistumiskoulutus, 30 op

Kun osaaminen ratkaisee!

Erikoistumiskoulutuksessa hankittu osaaminen vahvistaa terveydenhuollon ammattilaisten valmiuksia työskennellä asiantuntijana erilaisissa akuuttihoitotyön tilanteissa. Koulutuksen käyneitä ja akuuttitilanteiden hoidon hallitsevia ammattilaisia on tarpeen olla kaikissa terveydenhuollon toimintaympäristöissä ja hoitopaikoissa. Akuuttihoitotyö kehittyy ja alan osaamisvaatimukset muuttuvat nopeasti. Koulutuksessa ammattilainen vahvistaa tietoja ja taitoja, joita tarvitaan akuuttihoitotyön eri alueilla. Lähiopetus toteutuu Lahden kampuksella.
Toteutusaika
27.03.2024 - 19.03.2025
Laajuus
30 op
Opetuskieli
Suomi
Paikka

LAB-ammattikorkeakoulu

Lahden kampus
Mukkulankatu 19
15210 Lahti

Osittain verkkototeutus

Hinta
1500 €, alv 0 % Laskutetaan 4 erässä.

Akuuttihoitotyön erikoistumisohjelma

Tavoite

Koulutuksen käytyään opiskelija: 

 • osaa hyödyntää näyttöön perustuvaa tietoa akuutisti ja kriittisesti sairaan potilaan hoidossa
 • kykenee kehittämään akuuttihoitotyötä sekä vahvistamaan oman työyhteisönsä toimintaa
 • hallitsee akuuttihoidon edellyttämät laaja-alaiset ja edistyneet kliiniset tiedot
 • ymmärtää kriittisesti sairaan potilaan edellyttämän kokonaishoidon
 • osaa käyttää akuuttihoidossa eri alojen tietoa apunaan ja kykenee tarkastelemaan sitä kriittisesti potilaan tilan arvioinnissa.

Kenelle

Koulutus on tarkoitettu sairaanhoitajille, terveydenhoitajille, kätilöille ja ensihoitajille (AMK tai opistoaste), jotka haluavat kehittää akuuttihoitotyön osaamistaan.

Sisältö

Moduuli 1: Akuuttihoitotyön kliininen osaaminen 20 op

 • Akuutisti sairaan potilaan kliinisen tilan arviointi ja hoito 10 op
 • Akuuttihoitotyön erityispiirteet 5 op
 • Valinnaiset opinnot 5 op (valitaan toinen; käynnistyy mikäli 5 tai useampia osallistuja valitsee)
  • Eri ikäisten päivystyshoitotyö 5 op
  • Eri ikäisten teho- ja valvontahoitotyö 5 op

Moduuli 2: Näyttöön perustuva akuuttihoitotyön kehittämisosaaminen 10 op

 • Näyttöön perustuva tieto akuuttihoitotyössä 5 op
 • Näyttöön perustuvan tiedon soveltaminen akuuttihoitotyössä 5 op     

Koulutuspäivät

Koulutuspäivien aikataulu klo 9.00 - 16.15

Kevät 2024

27. - 28.3.2024, kampuksella
8.5.2024, kampuksella
9.5.2024, verkossa

Syksy 2024

14.8.2024, kampuksella
25.9.2024, kampuksella
26.9.2024, verkossa
6.11.2024, verkossa
11.12.2024, kampuksella

Kevät 2025

22. - 23.1.2025, kampuksella
19.3.2025, kampuksella

 

Toteutustapa ja oppimismenetelmät

Opiskelu on monimuoto-opiskelua ja se on mahdollista suorittaa työn ohella. Oppimista tukevat asiantuntijaluennot, simulaatiot ja Moodle verkko-oppimisympäristö. Opiskelu sisältää kontaktiopetusta sekä itsenäistä opiskelua. Kontaktiopetus sisältää sekä lähiopetusta kampuksella että verkko-opetusta.

Koulutuksen aikana tehdään omaan työyhteisöön tai kehittämishankkeeseen kehittämistehtävä, joka syventää opiskelijan osaamista ja kehittää työyhteisön, alueen tai valtakunnan tason akuuttihoitotyön osaamista ja parantaa hoidon vaikuttavuutta. Kehittämistehtävän tulokset julkaistaan esimerkiksi raportin, posterin, artikkelin, tiedotteen tai blogin muodossa.

Lähiopetus toteutuu LAB-ammattikorkeakoulussa Lahden kampuksella.

Ryhmäkoko

vähintään 15 henkilöä

Asiantuntijat

Anni Koponen on kliinisen hoitotyön opettaja ja taustaltaan sairaanhoitaja YAMK. Työhistoriaa hänellä on kertynyt päivystyksestä, heräämöstä, tehohoidosta ja pääasiallisesti ensihoidosta. Lisäksi Annilla on simulaatio-ohjaajan pätevyys. Anni kuvaa itseään mutkattomana ja helposti lähestyttävänä tiimipelaajana, joka on tottunut työskentelemään muuttuvissa olosuhteissa erilaisten ihmisten kanssa. Kentällä sekä opetustyössä pitää tärkeänä laadukasta näyttöön perustuvaa tiedon soveltamista käytäntöön ja koulutustoiminnan edistämistä.

Kouluttajina toimii myös useita akuuttihoitotyöhön erikoistuneita lääkäreitä ja hoitajia sekä muita asiantuntijoita.

Hakeminen

Hakuaika 1.11.2023 - 28.2.2024

Hae koulutukseen tästä

HUOM! Lomake ei toimi Internet Explorer selaimessa. 

Pidätämme oikeuden kurssin muutoksiin tai sen perumiseen.

Peruutusehdot
Peruutus on hakuaikana maksutonta. Opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen, mutta ennen koulutuksen käynnistymistä tehdystä peruutuksesta perimme 50 % koulutuksen hinnasta. Koulutuksen käynnistymisen jälkeen tehdystä peruutuksesta (= keskeyttäminen tai osallistuja ei saavu koulutukseen) perimme koko koulutuksen hinnan. Jo maksettuja eriä ei palauteta. Peruutus on tehtävä kirjallisesti osoitteeseen taydennyskoulutus@lab.fi. Työnantajalla on mahdollisuus vaihtaa osallistujaa ennen koulutuksen alkua.

Asiakkaidemme kokemuksia:

Asiantuntijat hyviä, esim. lääkärit Juuso ja Ilmar, Tuomon EKG

Simulaatiot hyviä

Aikataulu ja sisältö monipuolinen

Hyvä kun lähipäivä rakentuu niin ettei kokonaan luentoa, esim luennot ennen simulaatiota hyvä

Kysy lisää