Akuuttihoitotyön erikoistumiskoulutus, 30 op

Kun osaaminen ratkaisee!

Erikoistumiskoulutuksessa hankittu osaaminen vahvistaa terveydenhuollon ammattilaisten valmiuksia työskennellä asiantuntijana erilaisissa akuuttihoitotyön tilanteissa. Koulutuksen käyneitä ja akuuttitilanteiden hoidon hallitsevia ammattilaisia on tarpeen olla kaikissa terveydenhuollon toimintaympäristöissä ja hoitopaikoissa. Akuuttihoitotyö kehittyy ja alan osaamisvaatimukset muuttuvat nopeasti. Koulutuksessa ammattilainen vahvistaa tietoja ja taitoja, joita tarvitaan akuuttihoitotyön eri alueilla. Lähiopetus toteutuu Lappeenrannan sekä Lahden kampuksella.
Toteutusaika
27.03.2023 - 18.03.2024
Laajuus
30 op
Opetuskieli
Suomi
Paikka

LAB-ammattikorkeakoulu

Lappeenrannan kampus
Yliopistonkatu 36
53850 Lappeenranta

Lahden kampus
Mukkulankatu 19
15210 Lahti

Osittain verkkototeutus

Hinta
1500 €, alv 0 % Laskutetaan 4 erässä.

Akuuttihoitotyön erikoistumisohjelma

Tavoite

Koulutuksen käytyään opiskelija: 

 • osaa hyödyntää näyttöön perustuvaa tietoa akuutisti ja kriittisesti sairaan potilaan hoidossa
 • kykenee kehittämään akuuttihoitotyötä sekä vahvistamaan oman työyhteisönsä toimintaa
 • hallitsee akuuttihoidon edellyttämät laaja-alaiset ja edistyneet kliiniset tiedot
 • ymmärtää kriittisesti sairaan potilaan edellyttämän kokonaishoidon
 • osaa käyttää akuuttihoidossa eri alojen tietoa apunaan ja kykenee tarkastelemaan sitä kriittisesti potilaan tilan arvioinnissa.

Kenelle

Koulutus on tarkoitettu sairaanhoitajille, terveydenhoitajille, kätilöille ja ensihoitajille (AMK tai opistoaste), jotka haluavat kehittää akuuttihoitotyön osaamistaan.

Sisältö

Moduuli 1: Akuuttihoitotyön kliininen osaaminen 20 op

 • Akuutisti sairaan potilaan kliinisen tilan arviointi ja hoito 10 op
 • Akuuttihoitotyön erityispiirteet 5 op
 • Valinnaiset opinnot 5 op (valitaan toinen; käynnistyy mikäli 5 tai useampia osallistuja valitsee)
 • Eri ikäisten päivystyshoitotyö 5 op
 • Eri ikäisten teho- ja valvontahoitotyö 5 op

Moduuli 2: Näyttöön perustuva akuuttihoitotyön kehittämisosaaminen 10 op

 • Näyttöön perustuva tieto akuuttihoitotyössä 5 op
 • Näyttöön perustuvan tiedon soveltaminen akuuttihoitotyössä 5 op     

Koulutuspäivät

Kevät 2023

27. - 28.3.2023
8. - 9.5.2023

Syksy 2023

14.8.2023
25. - 26.9.2023
6.11.2023
11.12.2023

Kevät 2024

22. - 23.1.2024
18.3.2024

Lähi- ja etäpäivien osuus tarkentuu ennen koulutuksen käynnistymistä.

Toteutustapa ja oppimismenetelmät

Opiskelu on monimuoto-opiskelua ja se on mahdollista suorittaa työn ohella. Oppimista tukevat asiantuntijaluennot, simulaatiot ja Moodle verkko-oppimisympäristö. Opiskelu sisältää kontaktiopetusta sekä itsenäistä opiskelua. Kontaktiopetus sisältää sekä lähiopetusta kampuksella että verkko-opetusta.

Lähiopetus toteutuu LAB-ammattikorkeakoulussa Lappeenrannan sekä Lahden kampuksella.

Ryhmäkoko

15 - 24 henkilöä

Hakeminen

Hakuaika 6.9.2022 - 27.2.2023

Hae koulutukseen tästä

HUOM! Lomake ei toimi Internet Explorer selaimessa. 

Pidätämme oikeuden kurssin muutoksiin tai sen perumiseen.

Peruutusehdot
Peruutus on hakuaikana maksutonta. Opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen, mutta ennen koulutuksen käynnistymistä tehdystä peruutuksesta perimme 50 % koulutuksen hinnasta. Koulutuksen käynnistymisen jälkeen tehdystä peruutuksesta (= keskeyttäminen tai osallistuja ei saavu koulutukseen) perimme koko koulutuksen hinnan. Jo maksettuja eriä ei palauteta. Peruutus on tehtävä kirjallisesti osoitteeseen taydennyskoulutus@lab.fi. Työnantajalla on mahdollisuus vaihtaa osallistujaa ennen koulutuksen alkua.

Lisätietoja koulutuksesta