Akuuttihoitotyön erikoistumiskoulutus

Erikoistumiskoulutuksessa hankittu osaaminen vahvistaa terveydenhuollon ammattilaisten valmiuksia työskennellä asiantuntijana erilaisissa akuuttihoitotyön tilanteissa. Koulutuksen käyneitä ja akuuttitilanteiden hoidon hallitsevia ammattilaisia on tarpeen olla kaikissa terveydenhuollon toimintaympäristöissä ja hoitopaikoissa. Akuuttihoitotyö kehittyy ja alan osaamisvaatimukset muuttuvat nopeasti. Koulutuksessa ammattilainen vahvistaa tietoja ja taitoja, joita tarvitaan akuuttihoitotyön eri alueilla.
Akuuttihoitotyön erikoistumiskoulutus on suunniteltu suomalaisten terveysalan koulutusta tarjoavien ammattikorkeakoulujen yhteistyönä työelämän tarpeisiin.
Kevät- ja syyslukukausi 2022
Laajuus
30 op
Paikka

LAB-ammattikorkeakoulu
Lahden kampus
Mukkulankatu 19
15210 LAHTI

LAB-ammattikorkeakoulu
Lappeenrannan kampus
Yliopistonkatu 36
53850 Lappeenranta

Hinta
1500 €

Akuuttihoitotyön erikoistumisohjelma

Tavoite

Koulutuksen käytyään opiskelija osaa: 

  • hyödyntää näyttöön perustuvaa tietoa akuutisti ja kriittisesti sairaan potilaan hoidossa ja kykenee edelleen kehittämään akuuttihoitotyötä,
  • hallitsee akuuttihoidon edellyttämät laaja-alaiset ja edistyneet kliiniset tiedot ja osaa kriittisesti sairaan potilaan edellyttämän kokonaishoidon,
  • osaa käyttää akuuttihoidossa eri alojen tietoa ja kykenee tarkastelemaan sitä kriittisesti potilaan tilan arvioinnissa,
  • osaa priorisoida potilaan hoidossa tehtäviä ja työskennellä potilasturvallisesti, 
  • kykenee toimimaan akuuttihoidon asiantuntijana moniammatillisissa työryhmissä, potilaan ja hänen läheistensä ohjaamisessa ja tukemisessa,  
  • osaa viestiä akuuttihoidosta suullisesti ja kirjallisesti ja
  • saa valmiuksia jatkuvaan oppimiseen ja itsensä kehittämiseen.

Kenelle

Koulutus on tarkoitettu sairaanhoitajille, terveydenhoitajille, kätilöille ja ensihoitajille (AMK tai opistoaste), jotka haluavat kehittää akuuttihoitotyön osaamistaan.

Sisältö

Opinnot koostuvat akuuttihoitotyön kliinisen osaamisen vahvistamisesta ja näyttöön perustuvan akuuttihoitotyön soveltamisesta käytäntöön sekä akuuttihoitotyön kehittämisestä. Opinnot sisältävät myös valinnaisia opintojen osia.

Erikoistumiskoulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena sisältäen verkko- ja lähiopetusta. Opinnot suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä työelämän kanssa, ja ne voidaan suorittaa työn ohessa.

Toteutustapa ja oppimismenetelmät

Opiskelu jakautuu kevät- ja syyslukukaudelle 2022 alkaen tammikuusta 2022. Opiskelu sisältää kontaktiopetusta 1-2 päivää kuukaudessa sekä itsenäistä opiskelua. Kontaktiopetus sisältää sekä lähiopetusta kampuksella että verkko-opetusta. Lähiopetus toteutuu LAB-ammattikorkeakoulussa Lahden kampuksella sekä Lappeenrannan kampuksella. Aikataulu tarkentuu alkusyksystä 2021.

Hakeminen

Haku koulutukseen tapahtuu alla olevan sähköisen lomakkeen kautta.
HUOM! Lomake ei toimi Internet Explorer selaimessa. 

Hakuaika on 1.10. - 30.11.2021 klo 12.00.

 Hakijoille ilmoitetaan valinnasta sähköpostitse 1.12.2021. Valittujen opiskelijoiden tulee vahvistaa koulutuspaikan vastaanotto viimeistään 8.12.2021.

Tämän jälkeen osallistuminen on sitova.

Ilmoittautumislinkki aukeaa 1.10.2021

 

Pidätämme oikeuden kurssin muutoksiin tai sen perumiseen.

Peruutusehdot
Peruutus on hakuaikana maksutonta. Opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen tehdystä peruutuksesta perimme 50 % koulutuksen hinnasta. Koulutuksen alkamisen jälkeen tehdystä peruutuksesta (= keskeyttäminen) perimme koko koulutuksen hinnan. Jo maksettuja eriä ei palauteta. Työnantajalla on mahdollisuus vaihtaa osallistujaa ennen koulutuksen alkua. Peruutus on tehtävä kirjallisesti osoitteeseen taydennyskoulutus@lab.fi

Lisätietoja koulutuksesta