Ajankohtaiset teemat liiketoiminnan kehittämisessä

Oletko kehittäjä ja uudistaja? Tämä kurssi on sinulle. Kurssi on suunnattu idearikkaille, yhteistyökykyisille moniosaajuudesta kiinnostuneille Pelle Pelottomille, jotka haluavat harjaantua tarvittaessa
nopeissakin työelämän tilannekuvan muutoksissa, ja jotka ovat valmiita heittäytymään startup-henkisen tekemisen pariin.
Kurssin aikana pääset mukaan ideoimaan ja ratkomaan eri alojen yritysten ajankohtaisia pulmia sekä osallistumaan LABin monialaisten kehittämishankkeiden toimenpiteisiin. Saat kokemusta sekä näkemystä kehittämis- ja innovointitehtävistä erilaisissa yhteistyöasetelmissa. Panoksestasi riippuen löydät itsellesi uusia, arvaamattomia uranäkymiä ja työmahdollisuuksia.
Toteutusaika
01.09.2022 - 31.12.2022
Laajuus
5 opintopistettä
Opetuskieli
Suomi
Toteutustapa
Verkko-opiskelu
Paikka

LAB-ammattikorkeakoulu, verkkokampus


KOULUTUSTASO
AMK-tasoinen opinto

Hinta
75 euroa (alv 0 %)
Tavoitteet
Opiskelija osaa:
- tunnistaa oman alansa kannalta ajankohtaisia aihepiirejä
- etsiä oman alansa tutkimus- ja kehittämistietoa
- soveltaa etsimäänsä tutkimus- ja kehittämistietoa omassa toiminnassaan
Toteutustapa ja opetusmenetelmät
Kurssilla tehdään yrityslähtöisiä kehittämistehtäviä ja tarkennetaan ne yhteistyössä yrityksen ja/tai LABin kehittämishankkeen kanssa. Mikäli tehtävä edellyttää tiedonhankintaa kehitettävästä teemasta, opiskelija hankkii sen itsenäisesti.
Suoritustapa ja aikataulu ovat tehtäväkohtaisia. Työtä ohjaavat valmentaja-opettaja, yrityksen edustaja sekä TKI-asiantuntija. Sparrauskerrat sovitaan tapauskohtaisesti. Ne voivat olla myös etätapaamisia. Kurssi voi sisältää yhden tai useamman kehittämistehtävän riippuen toimeksiannon laajuudesta. Tämä sovitaan aluksi opiselijan kanssa.
Osallistuminen edellyttää itsenäistä työtapaa ja vastuunottamista.
Ryhmäkoko
Avoimen AMK:n opiskelijoille varataan kaksi paikkaa. Opiskelijoita voidaan ottaa enemmän, jos ryhmässä on tilaa.
Opiskelumateriaali
Kirjallisuus ja muut lähteet valitaan tehtävänannon mukaan.
Opettaja
Jyri Hänninen, Elina Ruokoski
Arviointiasteikko
Hyväksytty/Hylätty
Arviointimenetelmät
Hyväksytty-hylätty seuraavin perustein:

- Innostuksen, aktiivisuuden ja vastuunkannon osoittaminen.
- Rakentava ja ratkaisukeskeinen yhteistyö.
- Aikataulussa pysyminen.
- Toimeksiantajan / yhteistyötahon lausunto.
- Uravaikutusten ja osaajaprofiilin kehityksen itsearviointi erillisen ohjeen mukaan (kirjalliset vastaukset 4-8 kysymykseen)
Ilmoittautuminen

Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelupaikat täytetään pääsääntöisesti ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautuminen on aina sitova.

Ilmoittautumislinkki julkaistaan tällä sivulla ilmoittautumisen alkaessa.

Ilmoittautumisaika
-
Peruutusehdot
Ilmoittautuminen on sitova. Peruutus on ilmoittautumisaikana maksutonta. Ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen, mutta ennen koulutuksen käynnistymistä tehdystä peruutuksesta perimme 50 % opintomaksusta. Mikäli varattu koulutuspaikka perutaan (= keskeyttäminen tai osallistuja ei saavu koulutukseen) koulutuksen käynnistymisen jälkeen, perimme koko osallistumismaksun. Peruutus on tehtävä kirjallisesti osoitteeseen avoinamk@lab.fi.

Avoin AMK
avoinamkatlab [dot] fi