Aivoterveyden edistäminen -erikoistumiskoulutus, 30 op

Aivoterveyteen liittyvää laajempaa osaamista tarvitaan sote ammattilaisten lisäksi yhä enenevissä määrin opetus- ja kasvatustyössä sekä erilaisissa esimiestyön tehtävissä, jossa johtamisessa korostuu työ-/toimintakykyä tukeva johtaminen. Aivoterveyden laajemmalla ymmärryksellä ja moniammatillisella yhteistyöllä voitaisiin ennaltaehkäistä tai viivästyttää monia aivosairauksia ja saada aikaan miljardien säästöt terveysmenoissa. Jos haluat osaamisellasi olla vaikuttamassa ja tukemassa suomalaisten aivoterveyttä, niin nyt on juuri oikea aika hakeutua koulutukseen.
Toteutusaika
07.10.2021 - 20.05.2022
Laajuus
30 op
Paikka

LAB-ammattikorkeakoulu
Lahden kampus
Mukkulankatu 19
15210 LAHTI

Hinta
1500 €, alv 0% Lasku voidaan maksaa useammassa erässä

 

Tule kouluttautumaan aivoterveyden asiantuntijaksi!

Kuva

Opintokokonaisuudet

  • Aivoterveys hyvinvoinnin perustana lapsuudesta vanhuuteen
  • Aivoterveyden monialainen edistäminen eri toimintaympäristöissä
  • Toimintakyvyn, kuntoutumisen ja elämänlaadun tukeminen
  • Asiakaslähtöisen palveluosaamisen kehittäminen aivoterveyden edistämisessä

Lähipäivät

7. - 8.10.2021 (kampuksella)
12.11.2021 (etänä)
10.12.2021 (etänä)
20. - 21.1.2022 (kampuksella)
18.3.2022 (etänä)
22.4.2022 (etänä)
19. - 20.5.2022 (kampuksella)
 

Tavoitteet

Koulutuksen jälkeen osaat arvioida asiakaslähtöisesti aivojen hyvinvointiin ja terveyteen liittyviä toimintakykyä ja voimavaroja. Ymmärrät ennaltaehkäisyn merkityksen aivoterveyden edistämisessä ja osaat soveltaa tietoa asiakkaan ja hänen omaisensa hoidossa ja ohjaamisessa. Osaat toimia aivoterveyden edistämisen asiantuntijana monialaisessa toimintaympäristöissä ja verkostoissa osallistuen asiakaslähtöisten, aivoterveyttä edistävien palveluprosessien suunnitteluun, toteutukseen ja palvelun kehittämiseen. 

Kohderyhmä

Erikoistumiskoulutus on tarkoitettu sosiaali-, terveysalan-, kulttuurin-, taiteen, liikunnan tai kasvatusalan ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneille tai aiemman opistoasteen tutkinnon suorittaneille ja jotka ovat kiinnostuneita kehittämään aivoterveyden osaamistaan. 

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Koulutus toteutuu monimuoto-opiskeluna, ja se on mahdollista suorittaa työn ohella.
Oppimista tukevat lähi- ja verkko-opetus sekä yksilöohjaus. Oppimistehtävät ja kehittämistehtävä integroituvat työelämään ja henkilökohtaisen asiantuntijuuden kehittämiseen.

Hakeminen

Hakuaika koulutukseen 6.4. - 22.8.2021 (huom! hakuaikaa on jatkettu)

Haku koulutukseen alla olevasta linkistä.

Pidätämme oikeuden kurssin muutoksiin tai sen perumiseen.

Peruutusehdot
Peruutus on hakuaikana maksutonta. Opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen tehdystä peruutuksesta perimme 50 % koulutuksen hinnasta. Koulutuksen alkamisen jälkeen tehdystä peruutuksesta (= keskeyttäminen) perimme koko koulutuksen hinnan. Jo maksettuja eriä ei palauteta. Työnantajalla on mahdollisuus vaihtaa osallistujaa ennen koulutuksen alkua. Peruutus on tehtävä kirjallisesti osoitteeseen taydennyskoulutus@lab.fi

Lisätietoja koulutuksesta

Ann-Nina Maksimainen
Lehtori
ann-nina [dot] maksimainenatlab [dot] fi