Hakijatilastot

Tilastoissa on tiedot AMK-tutkintoon johtavan koulutuksen sekä ylempään AMK-tutkintoon johtavan koulutuksen yhteishaussa hakeneista, aloituspaikoista, valintakokeisiin kutsuttujen pistemääristä ja opiskelijaksi hyväksyttyjen pistemääristä.

HUOM. Pisterajat vaihtelevat vuosittain mm. alojen valintaperusteista, hakijamääristä ja hakijoiden saamista pisteistä johtuen. Hakijamäärät taas vaihtelevat vuosittain esim. trendien mukaan. Ei siis kannata päättää hakemisestaan hakija- tai pistemäärien mukaan.

AMK-tutkintoon johtava koulutus, päivätoteutus

Hakutilasto - syksyn 2018 yhteishaku (pdf)
Hakutilasto - kevään 2018 yhteishaku (pdf)
Hakutilasto - syksyn 2017 yhteis​haku​ (pdf)
Hakutilasto - kevään 2017 yhteishaku​ (pdf)
Hakutilasto - syksyn ​2016 yhteisha​ku​ (pdf)
Hakutilasto - kevään 2016 yhteishaku (pdf) 
Hakutilasto - syksyn 2015 yhteishaku (pdf)
Hakutilasto - kevään 2015 yhteishaku (pdf)

Muotoiluinstituutin pääainekohtaiset hakutilastot
Englanninkielisten koulutusten hakutilastot

AMK-tutkintoon johtava koulutus, monimuotototeutus

Hakutilasto - syksyn 2018 yhteishaku (pdf)
Hakutilasto - kevään 2018 yhteishaku (pdf)
Hakutilasto - syk​syn 2017 yhteis​h​aku​ (pdf)
Hakutilasto - kevään 2017 yhteishaku​ (pdf)
Hakutilasto - syksyn 2016 yhteishaku​ (pdf)
Hakutilasto - kevään 2016 yhteishaku (pdf)
Hakutilasto - syksyn 2015 yhteishaku (pdf)
Hakutilasto - kevään 2015 yhteishaku (pdf)

Ylempään AMK-tutkintoon johtava koulutus

Hakutilasto - kevään 2018 yhteishaku (pdf)
Hakutilasto - kevään 2017 yhteishaku​ (pdf)
Hakutilasto - kevään 2016 yhteishaku (pdf)
Hakutilasto - kevään 2015 yhteishaku (pdf)