Faculty of Technology (LAB)

Puutekniikan insinööri on teollisuuden ammattilainen

Uusiutuva ja luonnonmukainen puu on arvostettu raaka-aine niukkenevien luonnonvarojen maailmassa. Puutekniikan insinöörinä työskentelet esimerkiksi sahateollisuuden tai rakennus- ja huonekaluteollisuuden suunnittelu- ja johtotehtävissä.

Puutekniikan insinööriopinnoissa yhdistyvät teoria, käsillä tekeminen ja käytännönläheiset projektit. Perehdyt puutuoteteollisuuden tuotantomenetelmiin, tuotekehityksessä tarvittavaan suunnitteluun sekä uusiin, työelämässä hyödyllisiin työskentelytapoihin.

LAB-ammattikorkeakoulussa opiskelijat ovat mukana kehittämässä innovaatioita – eli puualan ja koko Suomen tulevaisuutta. Lahti on luonteva paikka puutekniikan opiskeluun, sillä alueella toimii Suomen monipuolisin puutuoteteollisuuden keskittymä. Harjoittelet työelämää varten esimerkiksi projekteissa, jotka toteutetaan tiiviissä yhteistyössä alan johtavien yritysten kanssa – kenties tulevalla työpaikallasi. Yhteistyöprojektit ovat mahdollisuuksia, joista kannattaa ottaa hyöty irti.

Voit suunnata opintojasi esimerkiksi suunnitteluun, myyntiin tai johtamiseen. Puukaupallinen linja mahdollistaa opintojen täydentämisen kaupallisilla opinnoilla. Opinnot antavat valmiudet myös yrittäjänä toimimiseen. Opiskelu on joustavaa, ja voit valita päivä- tai monimuoto-opiskelun.

Tietotekniikan insinööriä tarvitaan kaikkialla

Digitaaliset palvelut ovat osa arkea, ja niiden toimivuus nousee tulevaisuudessa yhä keskeisempään rooliin. Tieto- ja viestintätekniikan insinöörinä kehität ja toteutat käyttäjälähtöisiä palveluita ja niiden toimintaan tarvittavia järjestelmiä. Tieto- ja viestintätekniikan osaamista tarvitaan lähes kaikilla aloilla, ja voit työllistyä erilaisiin tehtäviin niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin.

Opintojesi alussa opiskelet ohjelmistojen kehittämistä, teknistä visualisointia sekä tietoverkkoja ja teollista internetiä (IoT, Internet of Things) monipuolisesti. Sen jälkeen valitset suuntautumisvaihtoehdoksesi mediatekniikan, ohjelmistotekniikan tai IoT:n ja tietoverkot.

Mediatekniikassa opit parantamaan käyttökokemusta visuaalisen ja graafisen ilmeen avulla. Opiskelet esimerkiksi 3D-mallinnusta ja animaatiota. Opinnot antavat perusvalmiudet myös pelialalla työskentelyyn. Ohjelmistotekniikassa opit suunnittelemaan ja toteuttamaan verkkopohjaisia palveluita eri päätelaitteille sekä huomioimaan käyttäjäkokemuksen niin peleissä kuin perinteisissä www-palveluissakin.

IoT ja tietoverkot -suuntautumisvaihtoehdossa rakennat vikasietoisiin tietoverkkoihin perustuvia digitaalisia palveluita. Perehdyt pilvipalveluiden, virtualisoinnin, sulautettujen järjestelmien ja teollisen internetin erityispiirteisiin.

Tieto- ja viestintätekniikan insinöörikoulutus toteutetaan kokonaan verkossa. Opinnot järjestetään digiajan uusimpia työkaluja hyödyntäen, ja samalla opit myös toimimaan verkossa aktiivisesti ja yhteisöllisesti. Opiskelu on paikasta riippumatonta ja itsenäisempää kuin kampuksella opiskelu, mutta opintoihin kuuluu myös opetusryhmän yhteisiä, aikataulun mukaisia oppimissessioita.

Rakennetun ympäristön suunnittelija ja ylläpitäjä

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan insinöörit ovat tärkein ammattikunta kestävän, puhtaan, esteettömän ja hyvinvointia edistävän elinympäristön luomisessa ja ylläpitämisessä.

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan insinöörinä ymmärrät rakennetun ympäristön kokonaisuuden ja hallitset rakentamisen tekniikan ja talouden. Osaamisesi kulmakiviä ovat rakentamisen tekninen perusta, talouden hallinta ja projektien johtaminen. Osaat työskennellä kansainvälisessä ympäristössä, neuvotella ja viestiä ammatillisissa tilanteissa sekä toimia nopeasti muuttuvassa ympäristössä.

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutuksesta valmistut insinööriksi joko talonrakennusalan tai infra-alan suunnittelu-, johtamis- ja kehittämistehtäviin. Opintoihisi kuuluu rakennesuunnittelua, talonrakentamista sekä liikenneväylien, vesihuoltoverkkojen ja maa-, ympäristö- ja kalliorakentamisen opintoja. Käytännön työssä tarvitset lisäksi kirjallista ja suullista esitystaitoa sekä vuorovaikutustaitoja. Tietomallien kanssa työskentely on osa arkipäivääsi.

LAB-ammattikorkeakoulusta valmistuneet rakennus- ja yhdyskuntatekniikan insinöörit toimivat vaativissa asiantuntija- ja projektin- johtotehtävissä yksityisellä ja julkisella sektorilla. Työtehtäviä ovat esimerkiksi suunnittelija, rakennuttaja tai projekti-, työmaa- tai tuotantopäällikkö. Myös yrittäjyys on yksi uravaihtoehto.

Kuva
A girl holding a round mirror in front of her face

Application and entrance examinations

See information about application process, admission criteria, entrance exams and tuition fees. 

Information about the application process

Admission services
Lahti Campus
+358 44 708 1385 or +358 44 708 1386
admissionsatlab [dot] fi

As a global challenge, urbanization and smart city concepts are major themes of development. There is a growing need for multidisciplinary approaches in planning and management of urban environment development processes. This programme invites applicants to work together with practical challenges of the theme of urban sustainability.  The aim of the study programme is to adapt a multidisciplinary knowledge base and development tools supporting sustainability management.  

 The programme is arranged by combining virtual and contact learning. The thesis work is an opportunity to adapt current academic research to practical needs and situations in the sustainable city.  

Education is arranged in intensive weeks 2 - 3 times in autumn and spring. Diversified methods are used in arrangements of the education. An e-learning platform is utilised all the time. There is usually an opportunity to follow the lectures online during contact days and they are also recorded.  

Kuva
A girl holding a round mirror in front of her face

Application and entrance examinations

See information about application process, admission criteria, entrance exams and tuition fees. 

Information about the application process

Admission services
Lappeenranta Campus
admissionsatlab [dot] fi

International career in mechanical engineering

The Degree Programme in Mechanical Engineering and Production Technology prepares you for an international career especially in the fields of machine and automation design, production planning and research and development.

The LAB University of Applied Sciences is an active partner in the forest cluster and metal industry, and we teach experts to meet the requirements of the local and global industry as well as business life. Graduates of the programme will work as technological experts, managers, designers, developers and sales engineers in the metal and forest industries, automation and information technology in Finland, Europe and all over the world.

At LAB, you will study mechanical engineering in an international environment. Lectures, exercises, and team and laboratory work are an essential part of the learning process. To facilitate your adaptation to the new learning environment and processes, we will arrange an individual orientation consultation with you to prepare your personalised curriculum.

Every student has a chance to participate in student exchange in one of our partner universities. During the exchange studies, you can complete a double degree and receive a diploma from two universities. As an alternative to exchange studies, we offer an opportunity to study Master’s level courses at LUT University or Bachelor’s lever courses on LAB’s Lahti campus.