Insinööri (ylempi AMK), IoT:stä tekoälyyn, Lahti, 60 op

Next enrollment date
-

Hanki uutta osaamista aina ilmiön mittaamisesta tiedon jalostamiseen

Teknologian voimakas kehittyminen on tuonut mahdollisuuden tallennetun datan käsittelylle ja analysoinnille. Sekä julkishallinto että yksityinen sektori tarvitsevat ICT-teknologioita, data-analytiikkaa, koneoppimista ja tekoälyä datan hallintaan ja hyödyntämiseen tuloksenteon välineenä.

Koulutus koostuu syventävistä ammattiopinnoista, joissa keskeisenä sisältönä on datan mittaaminen, analysointi ja visualisointi sekä koneoppiminen. IoT:n avulla fysikaalinen ilmiö saadaan muunnettua digitaaliseen muotoon ja siirrettyä pilveen jatkokäsittelyä varten. Analytiikka ja visualisointi tuottavat organisaatioille lisäarvoa päätöksenteon tueksi.

Koneoppimisen luokittelevat ja ennustavat menetelmät ovat portti tekoälyä hyödyntävään tulevaisuuden työhön. Johdanto tekoälyyn tarjoaa innovointialustan toiminnan jatkokehittämiseen.

Koulutuksen tavoitteena on soveltaa IT:n luomia mahdollisuuksia lisäarvon tuottamiseen niin julkishallinnossa, yritystoiminnassa ja teollisuudessa. Ohjelma lisää data pipelinen ymmärrystä IoT:n, data-analytiikan, koneoppimisen ja tekoälyn osalta sekä parantaa yhteistyötä eri toimijoiden kesken. Tarjoamme mahdollisuudet oppia informaatioteknologian uusimmat trendit aina virtualisoinnista pelillisyyden hyödyntämiseen.

Opetus toteutetaan monimuoto-opetuksena (lähiopetus, verkko-opiskelu, ryhmätyöt, itsenäinen työskentely) ja yhtä opintojaksoa kohden on enintään neljä kontaktipäivää. Virtuaaliopetusta hyödynnetään tehokkaasti: luentoja voi seurata etänä ja luennot tallennetaan mahdollisuuksien mukaan.

Kuva
A girl holding a round mirror in front of her face

Valintakokeet ja esivalintatehtävät

Katso tietoa mahdollisista esivalintatehtävistä ja valintakokeista.

Kuva
LAB brand image boy mirror reflection

Kevään yhteishaku 2022

Tutustu yhteishaun koulutustarjontaan, aikatauluihin sekä ohjeistuksiin. 💎 

Lisätietoja hakemisesta

Hakijapalvelut, Lahti
Lahden kampus
+358 44 708 1385 tai +358 44 708 1386
hakijapalvelutatlab [dot] fi