Insinööri (ylempi AMK), IoT:stä tekoälyyn, verkko-opinnot, 60 op

Next enrollment date
-

LAB-insinoori-yamk-IoTsta-tekoalyyn

Hanki uutta osaamista aina ilmiön mittaamisesta tiedon jalostamiseen

Teknologian voimakas kehittyminen on tuonut mahdollisuuden tallennetun datan käsittelylle ja analysoinnille. Sekä julkishallinto että yksityinen sektori tarvitsevat ICT-teknologioita, data-analytiikkaa, koneoppimista ja tekoälyä datan hallintaan ja hyödyntämiseen tuloksenteon välineenä.

Koulutus koostuu syventävistä ammattiopinnoista, joissa keskeisenä sisältönä on datan mittaaminen, analysointi ja visualisointi sekä koneoppiminen. IoT:n avulla fysikaalinen ilmiö saadaan muunnettua digitaaliseen muotoon ja siirrettyä pilveen jatkokäsittelyä varten. Analytiikka ja visualisointi tuottavat organisaatioille lisäarvoa päätöksenteon tueksi.

Koneoppimisen luokittelevat ja ennustavat menetelmät ovat portti tekoälyä hyödyntävään tulevaisuuden työhön. Johdanto tekoälyyn tarjoaa innovointialustan toiminnan jatkokehittämiseen.

Koulutuksen tavoitteena on soveltaa IT:n luomia mahdollisuuksia lisäarvon tuottamiseen julkishallinnossa, yritystoiminnassa ja teollisuudessa. Koulutus lisää data pipelinen ymmärrystä IoT:n, data-analytiikan, koneoppimisen ja tekoälyn osalta sekä parantaa yhteistyötä eri toimijoiden kesken. Tarjoamme mahdollisuudet oppia informaatioteknologian uusimmat trendit aina virtualisoinnista digitaalisten kaksosten hyödyntämiseen.

Koulutus toteutetaan verkko-opetuksena.

Kuva
LAB student.

Syksyn yhteishaku 4.–14.9.

Tutustu koulutustarjontaan, löydä oma tutkintosi ja hae opiskelemaan LABiin. 💎

Kuva
A girl holding a round mirror in front of her face

Valintakokeet ja esivalintatehtävät

Katso tietoa mahdollisista esivalintatehtävistä ja valintakokeista.

Lisätietoja hakemisesta

Hakijapalvelut, Lahti
Lahden kampus
+358 44 708 1385 tai +358 44 708 1386
hakijapalvelutatlab [dot] fi