Insinööri (ylempi AMK), uudistava johtaminen, verkko-opinnot, 60 op

Next enrollment date
-

LAB-yamk-insinoori-uudistava-johtaminen

Hanki valmiudet toimia tekniikan ammattilaisena monialaisissa verkostoissa

Uudistava johtaminen -koulutuksen lähtökohtana on yhteiskunnan ja työelämän nopea ja laaja rakenteellinen muutos, jossa on keskeistä tiedon ja innovaatioiden yhdessä luominen. Koulutuksen tavoitteena on syventää, tuottaa ja jakaa uutta tietoa ja osaamista työelämän ja organisaatioiden uudistamiseen ja uudistumiseen.

Koulutuksen keskiössä ovat johtaminen, tulevaisuuden skenaariot ja strategiat, asiakkuusjohtaminen, verkottuminen sekä innovatiivisuus ja luovuus.

Koulutus on suunnattu insinööreille, jotka tarvitsevat työtehtävissään tekniikan alan liiketoiminnan ja johtamisen osaamista. Tutkinnon tavoitteena on kouluttaa sinut johtamaan osaamista ja liiketoimintaa teknologiayrityksissä sekä muissa teknologiaosaamista käyttävissä organisaatioissa ja verkostoissa.

Koulutuksen erityisenä tavoitteena on tarjota valmiudet toimia tekniikan ammattilaisena monialaisissa verkostoissa. Tutkinnon suoritettuasi kykenet toimimaan vaativissa asiantuntija-, kehittämis-, suunnittelu- ja johtamistehtävissä tai yrittäjänä.

Ydinopintoihin sisältyy 2–4 verkossa järjestettävää opetuspäivää opintojaksoa kohden. Kaikkiin opintojaksoihin sisältyy runsaasti itsenäistä työskentelyä. LABin järjestämien täydentävien opintojen toteutus vaihtelee opintojaksoittain.

Kuva
YAMK-insinööri Jani Aaltonen

Tekniikan alan YAMK-tutkinnosta uutta potkua pelastuslaitoksen päällystötehtäviin

"Tutkinto sopii erinomaisesti johtamisesta ja kehittämistoiminnasta vastaaville henkilöille tai näihin tehtäviin tähtääville henkilöille."

Kuva
LAB student.

Syksyn yhteishaku 4.–14.9.

Tutustu koulutustarjontaan, löydä oma tutkintosi ja hae opiskelemaan LABiin. 💎

Kuva
A girl holding a round mirror in front of her face

Valintakokeet ja esivalintatehtävät

Katso tietoa mahdollisista esivalintatehtävistä ja valintakokeista.

Lisätietoja hakemisesta:

Hakijapalvelut, Lahti
Lahden kampus
+358 44 708 1385 tai +358 44 708 1386
hakijapalvelutatlab [dot] fi