Kulttuuriala (ylempi AMK), muotoilun ja median digitaaliset ratkaisut, Lahti, 60 op

Next enrollment date
-

Opiskele UX- ja UI-suunnittelua!

Hanki uutta osaamista työelämän muutoksiin 

Teknologian alati laajentuva läsnäolo muuttaa maailmaa. Vanhoja työpaikkoja menetetään, uusia syntyy. Tutut toimenkuvat muuttuvat ja kysyntä uusille osaamistarpeille kasvaa. Muotoilun ja median digitaaliset ratkaisut -koulutuksen avulla saat uutta kykyä vastata työelämän muutoksiin ja haasteisiin.

Muotoilun ja median digitaaliset ratkaisut -koulutuksen sisältönä ovat digitalisaatioon liittyvät strategiat, toimintamallit, ratkaisut ja palvelut sekä niiden kehittämiseen liittyvät menetelmät ja prosessit. Johtavana ajatuksena on muotoiluajattelun soveltaminen digitaalisten ratkaisujen kehittämisprosessiin. Kehittämisen kohteena voi olla esimerkiksi sähköisen tuotteen tai palvelun konseptin ja käyttöliittymän kehittäminen tai informaatiomuotoilun hanke. 

Käyttökokemuksen (UX) ja käyttöliittymien (UI) suunnittelua

Opintojen keskiössä ovat digitaaliset toimintaympäristöt ja niiden kehittäminen. Lähtökohtana on käyttäjäkeskeinen suunnittelu (UCD) ja modernit kehitysmenetelmät. Opiskelija saa koulutuksen aikana hyvän ymmärryksen teknologiaympäristön tulevaisuuden näkymistä sekä sähköisten palvelujen käyttökokemuksen (UX) ja käyttöliittymien (UI) suunnittelusta parhaan arvon luomiseksi. 

YAMK-tutkinnon ydinopintoihin sisältyy 2–4 lähiopetuspäivää kuukaudessa. Opintoihin voi osallistua osin verkon kautta. Osa valinnaisista opintojaksoista järjestetään myös viikon mittaisina intensiivijaksoina. Kaikkiin opintojaksoihin sisältyy runsaasti itsenäistä työskentelyä. LABin järjestämien täydentävien opintojen toteutus ja lähipäivät vaihtelevat opintojaksoittain.

Tutkinnon suoritettuaan opiskelija kykenee toimimaan vaativissa asiantuntija-, kehittämis- ja suunnittelutehtävissä tai yrittäjänä median ja muotoilun digitaalisten ratkaisuiden parissa.

Mitä tarkoittaa UI ja UX?

UI = User Interface eli käyttöliittymäsuunnittelu. Se, mitä käyttäjä näkee näytöllä ja miten hän on vuorovaikutuksessa esimerkiksi verkkosivuston kanssa. 
UX = User Experience eli käyttökokemussuunnittelu. Käyttäjän kokemus esimerkiksi verkkosivustosta tai ohjelmasta: miltä se tuntuu, millaista sitä on käyttää, millaisia tunteita se herättää.

Kuva
LABin Muotoiluinstituutin YAMK-opiskelija Jenni Jokela

Uusi ammatti vuodessa

”Kulttuurialan YAMK-tutkinto soveltuu etenkin heille, joilla on jo alan koulutusta ja kokemusta pohjalla, mutta jotka kaipaavat uutta suuntaa, näkökulmia tai uusia työkaluja oman osaamisen kehittämiseen.”

Kuva
A girl holding a round mirror in front of her face

Valintakokeet ja esivalintatehtävät

Katso tietoa mahdollisista esivalintatehtävistä ja valintakokeista.

Kuva
LAB student.

Syksyn yhteishaku 4.–14.9.

Tutustu koulutustarjontaan, löydä oma tutkintosi ja hae opiskelemaan LABiin. 💎

Lisätietoja hakemisesta:

Hakijapalvelut, Lahti
Lahden kampus
+358 44 708 1385 tai +358 44 708 1386
hakijapalvelutatlab [dot] fi