Aivoterveyden edistäminen -erikoistumiskoulutus, 30 op

Aivoterveys on ihmisen hyvinvoinnin ja toimintakyvyn perusta, ja aivot ovat jokaisen ihmisen tärkeintä pääomaa. Hyvinvoivat ja terveet aivot parantavat elämänlaatua lapsuudesta vanhuuteen ja tukevat työkykyisyyttä sekä pidentävät työuria. Erittäin tärkeää on pyrkiä ehkäisemään sairauksia, jotka vaarantavat aivoterveyden ja koko ihmisen hyvinvoinnin. Kansallinen muistiohjelma haastaa ammattilaiset vahvistamaan osaamistaan kaikenikäisten kansalaisten ohjauksessa ja tukemisessa tekemään aivojen terveyttä parantavien valintoja.

Aivoterveyteen liittyvää laajempaa osaamista tarvitaan sote ammattilaisten lisäksi yhä enenevissä määrin opetus- ja kasvatustyössä sekä erilaisissa esihenkilötyön tehtävissä, jossa nykypäivänä korostuu toiminta- ja työkykyä tukeva johtaminen. Aivoterveyden laajemmalla ymmärryksellä ja moniammatillisella yhteistyöllä voitaisiin ennaltaehkäistä tai viivästyttää monia aivosairauksia ja saada aikaan miljardien säästöt terveysmenoissa.

Jos haluat osaamisellasi olla tukemassa ja kehittämässä oman ammatillisen profiilisi kautta aivoterveyttä sekä verkostoitua moniammatillisesti, niin nyt on juuri oikea aika hakeutua koulutukseen.

Sinun osaamisellasi on väliä.
Study time
11.10.2023 - 03.10.2024
The scope of education
30 op
Location

Verkkototeutus

Price
1500 €, alv 0% Laskutus 4 erässä.

Kuva

Tavoite

 • Osaat arvioida ja toteuttaa aivojen hyvinvointiin ja terveyteen liittyvää toimintakykyä ja voimavaroja edistävää työotetta.
 • Osaat arvioida yleisimpien aivoterveyttä uhkaavien sairauksien vaikutuksia asiakkaan elämänlaatuun ja toimintakykyyn.
 • Ymmärrät ennaltaehkäisyn merkityksen aivoterveyden edistämisessä ja osaat toteuttaa näyttöön perustuvaa asiakaslähtöistä ennaltaehkäisyä, hoitoa ja kuntoutumista uusia innovatiivisia työkaluja hyödyntäen.
 • Osaat toimia aivoterveyden edistämisen asiantuntijana monialaisessa toimintaympäristöissä ja verkostoissa osallistuen asiakaslähtöisten, aivoterveyttä edistävien palveluprosessien suunnitteluun, toteutukseen ja palvelujen kehittämiseen.
 • Osaat arvioida työn kognitiivista ergonomiaa ja tietotyön vaikutuksia aivojen terveyteen.
 • Tunnistat ja osaat hyödyntää vaikuttavia aivoterveyden edistämisen lääkkeettömiä interventioita, kuten liikunta, uni, ravitsemus, digitaaliset ratkaisut, kulttuuri, taide ja musiikki asiakastyössä.
 • Osaat arvioida asiakkaan kokemaa elämänlaatua ja siihen vaikuttavia tekijöitä sekä valita elämänlaatua tukevia menetelmiä ja interventioita
 • Osaat tukea asiakkaan tavoitteen asettamista ja motivaatiota kuntoutumisessa

Kenelle?

Erikoistumiskoulutus on tarkoitettu sosiaali- ja terveysalan sekä kulttuurin, taiteen, liikunnan tai kasvatusalan korkeakoulututkinnon suorittaneille tai aiemman opistoasteen tutkinnon suorittaneille ja jotka ovat kiinnostuneita kehittämään aivoterveyden osaamistaan.

Sisältö

Poimintoja opetussuunnitelman sisällöstä:

 • Aivoterveys hyvinvoinnin perustana lapsuudesta vanhuuteen 6 op
  • Aivojen anatomia ja toiminnalliset perusteet  
  • Aivoterveys ja aivoterveyden edistäminen sekä merkitys yhteiskunnassa
  • Aivoterveyttä edistävät ja heikentävät tekijät eri ikäkausina
    
 • Aivoterveyden monialainen edistäminen eri toimintaympäristöissä 8 op
  • Asiakkaan koettu elämänlaatu ja sitä edistävät tekijät 
  • Asiakkaan toimijuus ja toimintakyky sekä näiden monialainen arviointi
  • Yleisimmät aivoterveyttä uhkaavat sairaudet ja niiden vaikutus toimintakykyyn
    
 • Toimintakyvyn, kuntoutumisen ja elämänlaadun tukeminen 9 op
  • Aivoterveyden edistäminen ja kuntoutuminen
  • Hyvinvointiteknologia aivoterveyden edistämisessä
  • Kulttuurin, taiteen ja ympäristön mahdollisuudet aivoterveyden edistämisessä
    
 • Asiakaslähtöisen palveluosaamisen kehittäminen aivoterveyden edistämisessä 7 op
  • Palvelumuotoilu aivoterveyden edistämisessä
  • Aivoterveyden edistämisen tulevaisuuden näkökulmia 
  • Oman työn ja toiminnan kognitiivinen ergonomia
  • Työelämän ketterä kehittäminen osana palvelukokonaisuutta ja palvelurakenteita

Opintojen alussa laaditaan henkilökohtainen työelämälähtöinen oppimissuunnitelma.

Koulutuspäivät 

11. - 12.10.2023
9.11.2023
7.12.2023
11.1.2024
21.3.2024
25.4.2024
23.5.2024
5.9.2024
3.10.2024

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Koulutus toteutuu etä- ja verkko-opiskeluna, ja se on mahdollista suorittaa työn ohella. Oppimista tukee lähipäivät verkossa sekä ryhmätyöskentely ja yksilöohjaus. Oppimistehtävät ja kehittämistehtävä integroituvat työelämään ja henkilökohtaisen asiantuntijuuden kehittämiseen.

Ryhmäkoko

max 24

Asiantuntijat

Päivi Kousa on koulutukseltaan terveydenhoitaja YAMK, ammatillinen opettaja ja työterveyshoitaja. Työn ohessa hän opiskelee sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallintaa. Hänellä on noin 15 vuoden työkokemus työterveyshuollosta eri tehtävistä (työterveyshoitaja, vastaava työterveyshoitaja, sisäinen auditoija, laatupäällikkö). Hän on päätoiminen tuntiopettaja, jonka vastuulla on työterveyshuollon opetus työterveyshuoltoon pätevöittävässä koulutuksessa ja terveydenhoitajan AMK-tutkinnon koulutuksessa. Hänellä on myös koordinaatiovastuu YAMK-tutkintojen syventävissä työterveyshuoltoon liittyvissä opinnoissa. Lisäksi hän on mukana LAB:n TKI-toiminnassa.

Sari Soutukorva on koulutukseltaan terveystieteiden maisteri (terveyskasvatus), ammatillinen opettaja ja työfysioterapeutti. Hän on opiskellut myös psykologiaa ja henkilöstöjohtamista. Aiemmin hän on työskennellyt tuki- ja liikuntaelimistön fysioterapian, työfysioterapian, terveysliikuntaryhmien ja esihenkilötehtävien parissa yksityisellä sektorilla. Sari toimii fysioterapian lehtorina, jonka työnkuvaan kuuluu opetustehtävien lisäksi työhyvinvointiin ja terveyden edistämiseen liittyviä hanketehtäviä.

Riitta Veijalainen on koulutukseltaan psykologian maisteri. Hän on toiminut 18 vuotta terveyskeskuspsykologina ja 15 vuotta työterveyspsykologina. Hän on erikoistunut työterveyteen v. 2008 ja opiskellut työterveyden tiimin kanssa tutkivaa työotetta. Hän on opiskellut kognitiivista lyhytterapiaa sekä voimavarakeskeistä työnohjausta ja tehnyt työnohjauksia sekä omassa työpaikassaan että yksityisesti. Pitempiä koulutuksia hänellä on kognitiivisesta ergonomiasta, resilienssistä hoitotyössä sekä psyykkisestä valmennuksesta.

Tuija Halko-Liukkonen, neurologinen asiantuntijahoitaja, YAMK (kliininen hoitotyö), sairaanhoitajan rajatun lääkkeenmääräämisen tutkinto (LÄMÄ).
Hänellä on erityispätevyys neurologisessa hoitotyössä, ja useiden vuosien kokemus sisätautien hoitotyöstä. Tuija toimii LAB ammattikorkeakoulussa asiantuntijakouluttajana.

Hakeminen

Hakuaika 1.1. - 31.8.2023.

Hae koulutukseen tästä

HUOM! Lomake ei toimi Internet Explorer selaimessa. 

Pidätämme oikeuden kurssin muutoksiin tai sen perumiseen.

Terms of cancellation
Peruutus on hakuaikana maksutonta. Opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen, mutta ennen koulutuksen käynnistymistä tehdystä peruutuksesta perimme 50 % koulutuksen hinnasta. Koulutuksen käynnistymisen jälkeen tehdystä peruutuksesta (= keskeyttäminen tai osallistuja ei saavu koulutukseen) perimme koko koulutuksen hinnan. Jo maksettuja eriä ei palauteta. Peruutus on tehtävä kirjallisesti osoitteeseen taydennyskoulutus@lab.fi. Työnantajalla on mahdollisuus vaihtaa osallistujaa ennen koulutuksen alkua.

Lisätietoja koulutuksesta

Ann-Nina Maksimainen
Asiakkuuspäällikkö
Hyvinvointi ja terveys
ann-nina [dot] maksimainenatlab [dot] fi