Palliatiivisen hoidon asiantuntija – erikoistumiskoulutus, 30 op

Kun osaamisella on väliä.

Palliatiivisen hoidon asiantuntijana autat parantumattomasti sairaita ihmisiä, joita on sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa asiakkaana ja potilaana yhä enemmän väestön ikääntymisen ja pitkäaikaissairauksien yleistymisen myötä. Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksen (2019:14) mukaan joka vuosi Suomessa noin 30 000 eri ikäistä ihmistä tarvitsee palliatiivista hoitoa. Potilaiden ja heidän läheistensä tarvitsemien palvelujen ja hoidon keskiössä ovat osaaminen ja inhimillinen kohtaamisen taito. STM selvityksessä todetaan, että palliatiivisen hoidon osaamisen taso vaihtelee alueittain ja palliatiivisen hoidon osaajia tarvitaan lisää hyvän palliatiivisen hoidon järjestämiseksi tasapuolisesti kaikille suomalaisille.

Palliatiivisen hoidon asiantuntija (30 op) - erikoistumiskoulutus perustuu työelämän tarpeeseen ja vastaa kansallisesti asetettuihin palliatiivista hoitoa koskeviin suunnitelmiin ja tavoitteisiin. Tällä erikoistumiskoulutuksella saavutat osaamisen, jota tarvitset toimiessasi palliatiivisen hoidon erityistasolla (B/C) tai perustason (A) vastuutehtävissä. Osaamisen tasoihin voit tutustua tarkemmin esim. STM 2019: Suositus palliatiivisen hoidon palveluiden tuottamisesta ja laadun parantamisesta Suomessa.
Study time
22.03.2022 - 09.05.2023
The scope of education
30 op
Form of study
Monimuoto-opiskelu
Location

LAB-ammattikorkeakoulu, Lahden kampus
Mukkulankatu 19
15140 Lahti

 

Price
1500 €, alv 0% , laskutetaan neljässä erässä

Palliatiivisen hoidon asiantuntija kuva

Lue Palliatiivisen hoidon asiantuntija -erikoistumiskoulutuksen OPS: 

Opintojen toteutus ja sisältö

Erikoistumiskoulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena, jossa on sekä lähi- että verkko-opiskelua. Koulutuksen opinnot on suunniteltu moniammatillisesti ja yhteistyössä työelämän kanssa osana Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa EduPal-hanketta.  Oppimistehtävät liittyvät palliatiivisen hoidon ja henkilökohtaisen asiantuntijuuden kehittämiseen.

Koulutuksen moduulit:

  • Palliatiivisen hoidon asiakaslähtöinen prosessi 6 op
  • Oirehoito ja kuolevan potilaan hoito 10 op
  • Psykososiaalinen tuki, vuorovaikutus ja tiimityö 9 op
  • Asiantuntijuuden kehittäminen 5 op

AHOT -Menettely
Henkilö jolla on jo aiemmin hankittua osaamista palliatiivisesta hoidosta, voi hakea osaamisen tunnistamista ja tunnustamista AHOT (Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen) -menettelyn kautta. Aiemmin suoritettu ammattikorkeakoulutasoinen (EQF/NQF taso 6) palliatiivisen hoidon 30 op laajuinen opintokokonaisuus (Palliatiivisen ja saattohoidon 30 op erikoistumisopinnot (EQF/NQF 6) tai Palliatiivisen hoidon oppisopimustyyppinen täydennyskoulutus 30 op (EQF/NQF 6) mahdollistaa laajemman AHOT-menettelyn.

Tavoite

Palliatiivisen hoidon asiantuntija -erikoistumiskoulutuksen tarkoituksena on vahvistaa osallistujan asiantuntijuutta kliinisen hoidon tai kuntoutuksen osaajana palliatiivisen hoidon asiakas- ja perhelähtöisessä palveluprosessissa sekä näyttöön perustuvassa toiminnassa ja kehittämisessä.

Palliatiivisen hoidon asiantuntija -erikoistumiskoulutuksen osaamistavoitteet saavutettuasi

  • hallitset palliatiivisen hoidon asiantuntijuuden edellyttämät näyttöön perustuvat, laaja-alaiset ja edistyneet monitieteelliset kliiniset tiedot ja taidot asiakas- ja perhelähtöisessä palveluprosessissa
  • toimit palliatiivisen hoidon ja kuntoutuksen asiantuntijana eri toimintaympäristöissä ja moniammatillisissa verkostoissa
  • hallitset asiakas- ja perhelähtöiset ohjausmenetelmät ja -välineet ja osaat soveltaa niitä uudistuvissa toimintaympäristöissä
  • hallitset hyvät vuorovaikutustaidot asiakkaiden ja heidän läheistensä kanssa sekä osaat antaa psykososiaalista tukea
  • arvioit ja kehität omaa ja työyhteisönsä osaamista ja toimintaa näyttöön perustuen
  • osallistut palliatiivisen hoidon toimintatapojen sekä asiakas- ja perhelähtöisten palveluprosessien alueelliseen ja kansalliseen kehitys- ja uudistamistyöhön

Kenelle

Palliatiivisen hoidon asiantuntija -erikoistumiskoulutus on moniammatillinen koulutus, jonka kohderyhmänä ovat sairaanhoitajan, terveydenhoitajan, kätilön, ensihoitajan, fysioterapeutin, toimintaterapeutin, kuntoutuksen ohjaajan, geronomin tai sosionomin ammattikorkeakoulututkinnon tai aiemman opistoasteen tutkinnon suorittaneet, joilla on riittävät tiedot ja taidot opintoja varten ja jotka ovat motivoituneita kehittämään palliatiivisen hoidon osaamistaan. Erikoistumiskoulutukseen osallistuvalta edellytetään työkokemusta sosiaali- ja terveysalan työtehtävistä

Koulutuspäivät

Opiskelua lähipäivinä Lahden kampuksella klo 9.00 - 16.15.

HUOM! vaikean koronatilanteen vuoksi olemme päättäneet muuttaa osan lähipäivistä etäyhteydellä tapahtuvaksi reaaliaikaiseksi verkko-opetukseksi. Haluamme myös näin helpottaa koulutukseen hakeutumisen päätöstä kauempaakin kulkeville.

Alla näet muutokset:

22. -23.3.2022
12.4.2022 reaaliaikainen verkko-opetus
10.5.2022
13.9.2022
15.11.2022
16.11.2022 reaaliaikainen verkko-opetus
17. - 18.1.2023 reaaliaikainen verkko-opetus
14.3.2023 reaaliaikainen verkko-opetus
15.3.2023
9.5.2023

Ryhmäkoko

vähintään 10 henkilöä

Hakeminen

Hae tästä 15.10. - 20.2.2022 mennessä

Opiskelemaan valituille ilmoitamme 21.2.2022.

Opiskelijan tulee vahvistaa paikan vastaanottaminen 27.2.2022 mennessä.

Pidätämme oikeuden kurssin muutoksiin tai perumiseen.

 

Terms of cancellation
Peruutus on hakuaikana maksutonta. Opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen tehdystä peruutuksesta perimme 50 % koulutuksen hinnasta. Koulutuksen alkamisen jälkeen tehdystä peruutuksesta (= keskeyttäminen) perimme koko koulutuksen hinnan. Peruutus on tehtävä kirjallisesti osoitteeseen taydennyskoulutus@lab.fi. Jo maksettuja eriä ei palauteta. Työnantajalla on mahdollisuus vaihtaa osallistujaa ennen koulutuksen alkua.

Lisätietoja koulutuksesta