Palliatiivisen hoidon asiantuntija – erikoistumiskoulutus, 30 op

Erikoistumiskoulutuksen laajuus on 30 opintopistettä ja sen rakenne sisältää kolme kaikille yhteistä moduulia sekä yhden vapaasti valittavan kokonaisuuden, joiden avulla syvennät omaa asiantuntijuuttasi

1. Moduuli: Palliatiivisen hoidon asiakaslähtöinen prosessi 6 op
2. Moduuli: Oirehoito ja kuolevan potilaan hoito 10 op
3. Moduuli: Psykososiaalinen tuki, vuorovaikutus ja tiimityö 9 op
4. Moduuli: Vapaasti valittava kokonaisuus 5 op
Study time
30.03.2021 - 17.05.2022
The scope of education
30 op
Form of study
Monimuoto-opiskelu
Location

LAB-ammattikorkeakoulu, Lahden kampus
Mukkulankatu 19
15140 Lahti

 

Price
1500 €, alv 0%

Palliatiivisen hoidon asiantuntija kuva

Lue Palliatiivisen hoidon asiantuntija -erikoistumiskoulutuksen OPS: 

Opintojen toteutus ja sisältö

Erikoistumiskoulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena, jossa on sekä lähi- että verkko-opiskelua. Opinnot suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä työelämän kanssa. Oppimistehtävät liittyvät palliatiivisen hoidon ja henkilökohtaisen asiantuntijuuden kehittämiseen.

 • Palliatiivisen hoidon asiakaslähtöinen prosessi 6 op
 • Oirehoito ja kuolevan potilaan hoito 10 op
 • Psykososiaalinen tuki, vuorovaikutus ja tiimityö 9 op
 • Vapaasti valittavat opinnot  5 op


Henkilö jolla on jo aiemmin hankittua osaamista palliatiivisesta hoidosta, voi hakea osaamisen tunnistamista ja tunnustamista AHOT (Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen) -menettelyn kautta. Aiemmin suoritettu ammattikorkeakoulutasoinen (EQF/NQF taso 6) palliatiivisen hoidon 30 op laajuinen opintokokonaisuus (Palliatiivisen ja saattohoidon 30 op erikoistumisopinnot (EQF/NQF 6) tai Palliatiivisen hoidon oppisopimustyyppinen täydennyskoulutus 30 op (EQF/NQF 6) mahdollistaa laajemman AHOT-menettelyn.

Lähipäivät

Opiskelua lähipäivinä klo 9.00 - 16.15

 • 30. - 31.3.2021  
 • 18. - 19.5.2021
 • 21.9.2021
 • 23. - 24.11.2021
 • 25. - 26.1.2022
 • 15. - 16.3.2022
 • 17.5.2022 loppuseminaari
Objectives
Palliatiivisen hoidon asiantuntija -erikoistumiskoulutuksen tarkoituksena on vahvistaa osallistujan asiantuntijuutta kliinisen hoidon tai kuntoutuksen osaajana palliatiivisen hoidon asiakas- ja perhelähtöisessä palveluprosessissa sekä näyttöön perustuvassa toiminnassa ja kehittämisessä.

Palliatiivisen hoidon asiantuntija -erikoistumiskoulutuksen osaamistavoitteet saavutettuasi
• hallitset palliatiivisen hoidon asiantuntijuuden edellyttämät näyttöön perustuvat, laaja-alaiset ja edistyneet monitieteelliset kliiniset tiedot ja taidot asiakas- ja perhelähtöisessä palveluprosessissa
• toimit palliatiivisen hoidon ja kuntoutuksen asiantuntijana eri toimintaympäristöissä ja moniammatillisissa verkostoissa
• hallitset asiakas- ja perhelähtöiset ohjausmenetelmät ja -välineet ja osaat soveltaa niitä uudistuvissa toimintaympäristöissä
• hallitset hyvät vuorovaikutustaidot asiakkaiden ja heidän läheistensä kanssa sekä osaat antaa psykososiaalista tukea
• arvioit ja kehität omaa ja työyhteisönsä osaamista ja toimintaa näyttöön perustuen
• osallistut palliatiivisen hoidon toimintatapojen sekä asiakas- ja perhelähtöisten palveluprosessien alueelliseen ja kansalliseen kehitys- ja uudistamistyöhön

Target group

Palliatiivisen hoidon asiantuntija -erikoistumiskoulutus on moniammatillinen koulutus, jonka kohderyhmänä ovat sairaanhoitajan, terveydenhoitajan, kätilön, ensihoitajan, fysioterapeutin, toimintaterapeutin, kuntoutuksen ohjaajan, geronomin tai sosionomin ammattikorkeakoulututkinnon tai aiemman opistoasteen tutkinnon suorittaneet, joilla on riittävät tiedot ja taidot opintoja varten ja jotka ovat motivoituneita kehittämään palliatiivisen hoidon osaamistaan.Erikoistumiskoulutukseen osallistuvalta edellytetään työkokemusta sosiaali- ja terveysalan työtehtävistä

Group size
vähintään 10 henkilöä
Teacher
Koulutuksen vastaava lehtori Matleena Takaluoma
Registration

Hakuaika 1.11.2020 - 25.2.2021

Opiskelemaan valituille ilmoitetaan sähköpostitse 26.2.2021

Opiskelijan tulee vahvistaa koulutuspaikan vastaanottaminen 8.3.2021 mennessä.

Haku koulutukseen tapahtuu e-lomakkeen kautta joka aukeaa 1.11.2020.

Hae tästä koulutukseen

Pidätämme oikeuden kurssin muutoksiin tai sen perumiseen.

Terms of cancellation
Peruutus on hakuaikana maksutonta. Opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen tehdystä peruutuksesta perimme 50 % koulutuksen hinnasta. Koulutuksen alkamisen jälkeen tehdystä peruutuksesta (= keskeyttäminen) perimme koko koulutuksen hinnan. Peruutus on tehtävä kirjallisesti osoitteeseen taydennyskoulutus@lab.fi. Jo maksettuja eriä ei palauteta. Työnantajalla on mahdollisuus vaihtaa osallistujaa ennen koulutuksen alkua.

Lisätietoja koulutuksesta