Kestävä kehitys ja vastuullisuus: osa yritysten toimintaa, kilpailukykyä ja tulevaisuutta

Kestävän kehityksen ja vastuullisuuden tavoitteet ovat kiinteä osa yritysten toimintaa, kilpailukykyä ja tulevaisuutta.
Nämä tavoitteet haastavat jo nyt jokaisen yrityksen kehittämään liiketoimintaansa.
Toteuttaako yrityksesi kestävän kehityksen tavoitteita?
Miten vastuullisesta liiketoiminnasta saadaan tulosta ja kilpailuetua?
Tämä koulutuskokonaisuus vahvistaa kestävän kehityksen osaamista ja tarjoaa konkreettisia työkaluja liiketoiminnan kehittämiseen etäkoulutuspäivien
sekä MuotoiluMyllyn/Ideointipäivien avulla.
Study time
28.09.0022 - 23.11.2022
The scope of education
3 etäpäivää ja 2 MuotoiluMylly -Ideointipäivää
Location

LAB-ammattikorkeakoulu
Lahden kampus
Mukkulankatu 19
15210 LAHTI

Verkossa

Price
825 € + alv. 24 % (1023€ sis. alv.)

Kestävä kehitys ja vastuullisuus

Tavoite

Koulutuksessa:

  • keskitytään yritysten kestävään kehitykseen ja liiketoimintaan ympäristövastuun ja kiertotalouden näkökulmasta
  • syvennytään muuttuviin asiakastarpeisiin, tulevaisuuden asiakkaiden vaatimuksiin ja kuluttamisen muutokseen
  • pureudutaan vastuullisen brändin ja viestinnän merkitykseen
  • työstetään ja ideoidaan yrityksen omaa casea MuotoiluMyllyssä/Ideointipajassa yhdessä Muotoiluinstituutin tiimin kanssa (caset esimerkiksi viestintä, brändi, pakkaus)

Kenelle?

Kaikille kestävän kehityksen ja kiertotalouden liiketoimintamalleista ja tulevaisuuden mahdollisuuksista  kiinnostuneille.

Sisältö 

1)  Kestävän kehityksen ja kiertotalouden liiketoimintamahdollisuudet

Ensimmäisenä koulutuspäivänä tutustutaan drivereihin, jotka vaikuttavat yrityksiin nyt ja erityisesti tulevaisuudessa. Aloituspäivä esittelee myös isoa kuvaa kestävästä kehityksestä ja niistä osa-alueista, joihin koulutus linkittyy. 

Koulutuspäivän teemat; vastuullinen yritystoiminta ja kestävän kehityksen periaatteet, rakentavat pohjan niille toimenpiteille, joita yrityksessä tulisi tehdä kestävän liiketoiminnan ja kilpailuedun saavuttamiseksi.

Koulutuspäivän aikana yritys saa oman toimintansa kehittämiseen konkreettisia työkaluja. Työkalujen käyttöä harjoitellaan yrityscasejen avulla.

2) Tulevaisuuden asiakastarve ja asiakaslähtöiset liiketoimintamallit

Toisena koulutuspäivänä keskitytään tulevaisuuden asiakkaiden tarpeisiin ja muuttuviin vaatimuksiin, kuluttamisen ja käyttäytymisen muutokseen sekä siihen, kuinka kuluttajia voidaan ohjata kohti kestävämpää toimintaa ja vastuullisempia valintoja. 

Tämän koulutuspäivän aikana osallistujat saavat työkalupakkiinsa menetelmiä ja välineitä asiakasymmärryksen kasvattamiseksi ja parempien ja kestävämpien tuotteiden ja palveluiden sekä liiketoimintamallien kehittämiseen. Työkalujen käyttöä harjoitellaan yrityscasejen avulla.

3) Vastuullisen brändin rakentaminen

Kolmantena koulutuspäivänä pureudutaan vastuullisen brändimielikuvan ja viestinnän merkitykseen. Koska täydellisiin kestävän kehityksen ratkaisuihin pääseminen on vaativaa, on aidota vastuullisuudesta viestiminen ja tehdyn työn näkyväksi tekeminenkin tärkeää.

Koulutuspäivän aikana osallistujat saavat konkreettisia työkaluja siihen millaisin menetelmin vastuullista brändimielikuvaa rakennetaan

4) Ideointityöpaja nimeltään MuotoiluMylly

Neljäs ja viides koulutuspäivä koostuu kahdesta puolen päivän lähitapaamisesta.

(MuotoiluMyllyyn/Ideointityöpajoihin on mahdollista osallistua myös etäyhteyden kautta.)

Osallistuja/yritys tuo ensimmäiseen työpajaan (nopean aivoriihityöskentelyyn) brändäykseen tai pakkaustuotekehitykseen liittyvän aidon haasteen omasta arjestaan.

Työpajan toisessa vaiheessa esitellään yritykselle jalostusvaiheen kautta konsepti(luonnos)tasoinen alkuvaiheen kehitysidea

Samalla tämän konkreettisen esimerkin kautta on mahdollisuus tutustua LAB Muotoiluinstituutin Pakkaus - ja brändimuotoilun osaston yhteistyömahdollisuuksiin.

Koulutuspäivät

28.9.2022 klo 8.30 - 12.30  
Kestävän kehityksen ja kiertotalouden liiketoimintamahdollisuudet, verkkokoulutus

5.10.2022 klo 8.30 - 12.30
Tulevaisuuden asiakastarve ja asiakaslähtöiset liiketoimintamallit, verkkokoulutus
 
12.10 .2022 klo 8.30 - 12.30
Vastuullisen brändin rakentaminen, verkkokoulutus

9.11.2022 klo 12.00 - 16.30
Muotoilumylly/Ideointityöpaja, LAB, Mukkulankatu 19, 15210 Lahti tai mahdollisuus osallistua etäyhteyden kautta

23.11.2022  Klo 12.00 - 16.30 
MuotoiluMylly/Ideointityöpaja, LAB, Mukkulankatu 19, 15210 Lahti tai mahdollisuus osallistua etäyhteyden kautta

Toteutustapa ja oppimismenetelmät

Verkkokoulutus ja lähikoulutus (MuotoiluMylly/Ideointityöpaja)

Ryhmäkoko

6 - 14 henkilöä

Asiantuntijat

Mirja Kälviäinen, FT, LAB-ammattikorkeakoulu. Yliopettaja, muotoilun ja median ylempi amk-tutkinto, dosentti Jyväskylän yliopisto ja Itä-Suomen yliopisto. Mirja Kälviäinen on vaatetussuunnittelija ja muotoilun tutkija, joka on keskittynyt käyttäjälähtöisen tuote- ja palvelukehityksen tutkimukseen, erityisesti myös ympäristövastuullisen tuote- ja palvelukehityksen käyttäjälähtöiseen toteuttamiseen ja tällaisten ratkaisujen asiakasviestintään.

Noora Nylander ja Oona Casalegno, LAB-ammatikorkeakoulun Pakkaus- ja brändimuotoilun lehtorit toimivat vastuullisen Brändäyksen sekä muotoilutyöpajan vetäjinä/kouluttajina. Molemmilla on pitkä kokemus toimimisesta suunnittelijana pakkausalan ja/tai pakkaavan teollisuuden tuotekehitystiimissä eri rooleissa. Lisäksi he opettavat muun muassa käyttäjälähtöistä, kestävää sekä vastuullista muotoilua.

Tarja Isola on koulutusliiketoiminnan ammattilainen, joka haluaa auttaa yrityksiä onnistumaan ajankohtaisten haasteiden keskellä. ”Yritysvastuun merkitys nousee entisestään ja vastuullisuus on tärkeä osa yrityksen kilpailuetua.” Koulutukseltaan Isola on kauppatieteiden maisteri (Corporate Environmental Management) ja tradenomi. Isola työskentelee LAB-ammattikorkeakoulussa vastuullisen liiketoiminnan lehtorina ja on mukana yritysvastuuta tukevissa hankkeissa asiantuntijana. Aiemmin hän on työskennellyt mm. konsulttiyrityksessä, mediakonsernissa, prosessiteollisuuden konsernissa sekä kolmannella sektorilla.

Muuta tärkeää

Osallistujille lähetetään etäyhteyslinkki viikko ennen koulutuksen alkua.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautumisaika 13.5. - 14.9.2022

Ilmoittaudu koulutukseen tästä

HUOM! Linkki ei toimi Internet Explorer selaimessa. 

Opiskelupaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä, ellei toisin ole mainittu. Vahvistus kurssille hyväksymisestä tai varasijasta lähetetään ilmoittautumisajan päätyttyä. Jos koulutus/tapahtuma on jo täynnä tai olet varasijalla, Sinulle lähetetään siitä tieto. Jos paikkoja vapautuu, Sinuun otetaan yhteyttä.

Pidätämme oikeuden kurssin muutoksiin tai sen perumiseen.

Terms of cancellation
Peruutus on ilmoittautumisaikana maksutonta. Ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen, mutta ennen koulutuksen käynnistymistä tehdystä peruutuksesta perimme 50 % osallistujamaksusta. Jos koulutuspaikkaa ei ole peruutettu ennen koulutuksen käynnistymistä veloitetaan osallistumismaksu kokonaisuudessaan. Peruutus on tehtävä kirjallisesti osoitteeseen taydennyskoulutus@lab.fi. Esteen sattuessa osallistujan voi vaihtaa.

Kysy lisää

Marjo Luhtanen
TKI-asiantuntija
Muotoilu, kuvataide ja visuaalinen viestintä
marjo [dot] luhtanenatlab [dot] fi