AMK-polkuopinnot, Insinööri (AMK), Konetekniikka, monimuotototeutus, Lahti, 55 op

Polkuopinnot koostuvat pääasiassa ensimmäisen lukuvuoden opinnoista.

Polkuopinnot soveltuvat sinulle, jos tavoitteenasi on tutkintokoulutukseen hakeutuminen. Polkuopinnot suoritettuasi voit hakea LAB-ammattikorkeakoulun tutkinto-opiskelijaksi erillishaun kautta.

Polkuopintojen suorittaminen edellyttää sitoutumista opiskeluun. 55 opintopisteen suorittaminen lukuvuoden aikana tarkoittaa käytännössä täysipäiväistä opiskelua.
Study time
13.01.2022 - 31.12.2022
Opinnot alkavat 13.1.2022. Polkuopintojen ohjeellinen suoritusaika on yksi vuosi.
The scope of education
55 op
Main instructor language
Suomi
Form of study
Polkuopinnot
Location

LAB-ammattikorkeakoulu, Lahden kampus
Mukkulankatu 19
15210 Lahti

Price
200 euroa (alv 0 %)

Opintojaksojen sisällöt, arviointikriteerit ja -menetelmät sekä tarkemmat toteutustiedot on kuvattu erikseen opinto-oppaassa.

Kevään lukujärjestykset julkaistaan 31.12.2021 mennessä LABin lukujärjestysohjelmassa, ryhmäkoodi TLTIKONE22KM.

 

Condition of admission

Polkuopintoihin ilmoittautuvan tulee olla täysi-ikäinen.

Kielitasovaatimukset

Jos äidinkielesi ja/tai koulusivistyskielesi on muu kuin suomi, lähetä kopio kielitutkinnosta (taitotaso vähintään 3 tai B1) sähköpostitse avoimen AMK:n toimistoon: avoinamkatlab [dot] fi. Todistuskopion tulee olla perillä ilmoittautumispäivänä.

More about implementation
Konetekniikan monimuotoisesti toteutettava koulutus avaa mahdollisuuden joustavaan työelämälähtöiseen oppimiseen. Oma henkilökohtainen opintosuunnitelmasi ja oppimispolkusi rakennetaan pohjautuen työkokemukseesi, työnantajasi kanssa yhdessä laadittuihin tavoitteisiin tai aiempiin opintoihisi. Koulutuksen kautta voit myös päivittää toisen insinööritutkintosi koneensuunnittelun tai koneautomaation tarpeisiin.

Koulutus kestää koulutuksesta ja opintojen koko- tai osapäiväisyydestä riippuen 2,5–4 vuotta, josta polku-opintoina suoritetaan ensimmäinen vuosi. Opintojen kestoon vaikuttaa mahdollinen aiempi osaamisesi ja opintoja on myös mahdollista suorittaa nopeammassa tahdissa.

Monimuotokoulutus koostuu verkossa tehtävistä opinnoista, työn ohessa saavutettavasta osaamisesta sekä kampuksella järjestetyistä intensiivijaksoista. Intensiivijaksot toteutetaan pääsääntöisesti Lahden kampuksella, mutta opiskelijan tekemien opintosisällöllisten valintojen perusteella mahdollisesti myös Lappeenrannan kampuksella. Opiskelija voi tilanteen salliessa osallistua myös päiväryhmäopetukseen.
Group size
5
Further information

Orientaatio järjestetään tammikuun alussa osoitteessa Mukkulankatu 19,15210 Lahti.

Opiskelijan on varauduttava mahdolliseen ruotsin ja englannin kielen tasokokeen tekemiseen orientaatioviikon aikana.

Opiskelijalla tulee olla käytettävissä opiskeluun kannettava tietokone, joka on varauduttava ottamaan mukaan myös lähiopetukseen.

Lisätietoa opetuskielistä

Osa opintojaksoista voidaan toteuttaa englannin kielellä ja tentin tai oppimistehtävät voi sovitusti tehdä englannin kielellä.

Opintojen rahoitus

Huomioithan, että avoimessa ammattikorkeakoulussa opiskelu on lainsäädännön näkökulmasta sivutoimista opiskelua, jolloin sen perusteella ei voi saada opintotukea tai opintolainaa eikä se oikeuta VR:n tai Matkahuollon alennuksiin.

Jos olet työtön työnhakija ja harkitset polkuopintoja, neuvottele aina ensin työvoimaviranomaisen kanssa, miten avoimen ammattikorkeakoulun opintojen suorittaminen vaikuttaa työttömyysturvaasi. Näin vältät mahdolliset takaisinperinnät.

Registration

Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelupaikat täytetään pääsääntöisesti ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautuminen on aina sitova.

Huom! Lomake toimii parhaiten Firefoxin, Safarin, Chromen tai Edgen uusimmilla versioilla. Internet Exploreria ei kannata käyttää.

Registration period
-
Terms of cancellation
Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli varattu koulutuspaikka perutaan 2 arkipäivää ennen opintojen alkamista tai sitä ei peruuteta lainkaan (= osallistuja ei saavu koulutukseen), perimme koko opintomaksun. Peruutus on tehtävä kirjallisesti osoitteeseen avoinamk@lab.fi.

Avoin AMK
avoinamkatlab [dot] fi