Sisustusarkkitehtuuri ja kalustelumuotoilu

Sisustusarkkitehtuurin ja kalustemuotoilun opiskelijana voit erikoistua joko sisustusarkkitehtuuriin/tilasuunnitteluun tai kalustemuotoiluun. Valmistuttuasi muotoilijaksi sinulla on valmiudet työskennellä oman alasi asiantuntijana suunnittelutiimeissä esimerkiksi muotoilu- tai arkkitehtitoimistossa, huonekaluja tai kalusteita valmistavan yrityksen palveluksessa tai itsenäisenä yrittäjänä sisustusarkkitehtinä tai kalustemuotoilijana. 

Sisustusarkkitehtuurin ja kalustemuotoilun koulutus keskittyy asumisympäristöjen ja julkisten tilojen sekä niihin liittyvien tuotteiden ja palvelujen suunnitteluosaamiseen ja soveltavaan tutkimukseen. Koulutuksen keskeisiä teemoja ovat käyttäjälähtöisyys, toiminnallinen ja esteettinen laatu sekä kestävä kehitys.

Opinnoissa perehdyt käyttäjälähtöiseen muotoiluun ja tilasuunnitteluun ja kehität ratkaisuja erilaisissa suunnittelutehtävissä käyttäjien henkilökohtaisten, sosiaalisten ja kulttuuristen tarpeiden ja toiveiden mukaan. Huomioit ympäristön asettamat vaatimukset ja haasteet muotoilu- ja suunnittelutyössäsi. Tarkastelet rakennettua ympäristöä ja sen muuttuvia tarpeita kestävän kehityksen kannalta.

Koulutuksen myötä saat hyvät edellytykset seurata alan muutoksia ja kehittyä edelleen omassa osaamisessasi. Koulutus toteutetaan toimintaympäristössä, jossa luovalla yhteisöllä ja yhteisöllisyydellä on suuri merkitys. Uudet tilat ja laitteet mahdollistavat monipuolisen ja ajanmukaisen oppimisen, joka tapahtuu kiinteässä yhteydessä työelämään. Henkilökohtaisen tutoroinnin avulla sinua ohjataan kehittämään omia vahvuuksiasi niin, että osaamisesi on kilpailukykyistä tulevaisuuden työmarkkinoilla.

 

Sisustusarkkitehtuurin ja kalustemuotoilun ennakkotehtävät

Tutustu tehtävänantoihin huolellisesti, tee ja palauta kaikki kolme ennakkotehtävää. Tehtävät palautetaan sähköisesti: valokuvaa tai skannaa paperille tekemäsi työt.

1. Suunnittelutehtävä

Mieti millaisella tuote- tai kalusteratkaisuilla voisit kannustaa kotitalouksia kasvattamaan ympärivuotisesti sisätiloissa viher- ja hyötykasveja hiilinielujen vahvistamiseksi sekä ruoantuotannon lisäämiseksi. Kokonaisuus voi koostua usemmasta erillisestä osasta. 

Piirrä suunittelemasi ratkaisu asuintilaan sijoitettuna vaaka A3 paperille.

Toteutus ja välineet: Vaakasuuntainen A3-paperi ja vapaavalintaiset piirustus- ja/tai maalausvälineet. Kuvaa tai skannaa työsi kuvatiedostoksi. Palauta yksi kuva piirroksesta.

Arviointiperusteet: Idea, toteutettavuus, kolmiulotteinen hahmotuskyky, piirustustaito, luovuus, värien käyttö, sommittelu ja mittakaavan hallinta. Muista merkitä työsi nimelläsi paperin oikeaan alakulmaan, siten että nimesi näkyy kuvassa.

2. Rakennetehtävä

Liike on ihmiselle hyväksi. Erilaista keinuvaa liikettä löytyy niin veneestä, kehdosta kuin riippumatostakin.  

Suunnittele kodinkaluste, joka mahdollistaa keinuvan liikkeen käyttäjälleen.

Tee pienoismalli kalusteesta mittakaavassa 1:5. Tee kalusteen viereen mittakaavahahmo ihmisestä. Ota valmiista pienoismallista yksi valokuva.

Välineet: Esimerkiksi pahvi, paperi, rautalanka, kangas, puutikut esim. grilli,- tai varrastikut, liima, teippi, lanka, naru, sakset, mattoveitsi, pihdit, vapaavalintaiset piirustus- ja/tai maalausvälineet.

Arviointiperusteet: Idea, rakenne, toimivuus, mittakaava, visuaalinen laatu, mallinrakennustaito. Kolmiulotteinen hahmotuskyky, värien käyttö, sommittelu, mittakaavan hallinta ja esitystapa.  
Muista sijoittaa nimesi pienoismallin lähelle siten, että nimesi näkyy kuvassa oikeassa alakulmassa.

3. Motivaatiokirje

Kerro hieman itsestäsi ja miksi haet LAB Muotoiluinstituutin Sisustusarkkitehtuurin ja kalustemuotoilun koulutukseen.
Kerro lisäksi jomman kumman tehtävän (1. tai 2.) ratkaisustasi vapaasti. Miksi päädyit kyseiseen ratkaisuun?

Toteutus ja välineet: Laajuus enintään yksi A4-sivu.

Arviointiperusteet: Soveltuvuus ja motivaatio opintoihin, kielellinen ilmaisu.
Muista merkitä kirjeesi nimelläsi paperin oikeaan alakulmaan.

 

Perehdy ennakkotehtävien palautusohjeisiin ja palauta tehtävät yhteishakua tehdessäsi.