Projektinhallinta muutosjohtamisen työkaluna sosiaali- ja terveysalalla tilattavana koulutuksena

Sote-uudistuksen myötä tarve muutoksen johtamiseen lisääntyy ja kehittämisprojektien strateginen rooli kasvaa. Työntekijältä vaaditaan projektinhallinnan erilaisten menetelmien ja johtamisen taitoja.
Projektinhallinnan valmennuksemme antaa sinulle valmiudet menestyksekkääseen hanketoimintaan omassa organisaatiossasi ja tuo työhösi uutta näkemystä. Haluatko sinä olla tulevaisuudenosaaja, joka menestyy ja kehittyy omassa työssäsi? Ota yhteyttä meihin niin kerromme lisää!

Tavoite

Valmennuksen teemat ovat seuraavat:

  • Projektinhallinnan perustiedot ja –taidot. Lisää osaamispääomaa hyvinvointiprojekteihin.
  • Projektihallinnan työkalut ja menetelmät. Vakioiduilla menetelmillä parempiin tuloksiin.
  • Projektien ammattimainen johtaminen. Kohti ammattimaisempaa projektijohtamista.

Kenelle?

Valmennuksella vahvistetaan hanketoiminnan parissa työskentelevän henkilöstön osaamista projektityöskentelyn osallistujana tai projektinjohtajana toimiville. Voit olla jo kokeneempi projektiosaaja tai täysin uuden aiheen parissa työskentelevä, sisältö sopii kaikille asiasta kiinnostuneille ja toteutetaan aina asiakaskohtaisesti.

Sisältö

Päivä 1: Projektin määrittely ja mitä se tuottaa. Miksi projekteja käynnistetään ja mitä projektin aikana tapahtuu? Projektihallinnan viitekehyksen rakentaminen.

Päivä 2 & 3: Miten määritän ja rakennan projektin laajuuden ja tuotokset? Miten asetetaan täsmälliset ja mitattavat tavoitteet hankkeelle? Hankkeen aikataulun ja resursoinnin menetelmät. Miten budjetti rakennetaan julkisrahoitteisissa projekteissa? Riskit hanketoiminnassa. Kuinka varmistat projektin laadun?

Päivä 4: Miten projektihallinto tukee organisaation strategiaa ja miten projektihallinto tukee toteutuksessa olevia projekteja? Miksi sidosryhmätyö on tärkeää ja miten sidosryhmätyöllä varmistetaan onnistunut projektin toimeenpano? Millainen on hyvä projektin vetäjä tai projektiryhmän jäsen ja millaista tukea he tarvitsevat? Miten voin tuoda ”Parhaat Käytänteet” omaan työhöni?

Kesto

4 x 4 tunnin valmennukset. Päivät sovitaan tapauskohtaisesti asiakkaan kanssa.

Toteutustapa ja oppimismenetelmät

Pienryhmäalustukset, itsearvioinnit, pienryhmäharjoitukset ja tuotosten kuvaukset, case esimerkit ja niiden analyysi, reflektointi ja omat kokemukset

Ryhmäkoko

10 - 30 henkilöä

 

Terms of cancellation
Peruutusehdot LAB:n sopimusehtojen mukaisesti.

Asiakkaidemme kokemuksia

Suuri kiitos erittäin onnistuneesta ja opettavasta koulutuspaketista

Hyvin rakennettu kokonaisuus, luentoa ja tehtäviä ja ryhmätöitä vuorotellen.

Ryhmätyöt ovat hyviä ja antoisia.

Päivän rakenne oli hyvin järjestetty, jotta mielenkiinto pysyi yllä hyvin. Normaalia "puutumista" ei päässyt tulemaan, kun ryhmätehtäviä oli useita. Mielenkiintoinen iltapäivä!

Asiantuntijat

Lisätietoja koulutuksesta

Minna Hietanen
Asiakkuuspäällikkö
Liiketoiminta ja johtaminen, hotelli-, ravintola- ja matkailuala
minna [dot] hietanenatlab [dot] fi