Asiakas- ja myyntityön simulaatiovalmennus tilattavana koulutuksena

Tuleeko kaupat? Mitä asiakas oikeasti haluaa ja mikä hänen tilanteensa on? Ymmärsikö asiakas, mitä osti?

Asiakas- ja myyntityö on pitkälti vuorovaikutusta ihmisten kanssa. Ihmisten kohtaamista ei voi oppia paperilla – siksi simulaatiovalmennus on erittäin käytännönläheinen ja osallistava tapa kehittää arjen asiakas- ja myyntityötä. Se soveltuu myös hyvien käytäntöjen jakamiseen työyhteisössä.

Koulutus ei ole luennointia vaan käytännönläheistä oppimista, jossa osallistujien käytännön kokemukset ovat keskiössä.

Tavoite

Koulutus antaa valmiuksia käytännön myynti- ja asiakaspalvelutyöhön. esim.

  • läsnäolo, kuunteleminen ja dialogitaidot
  • tehokas tarvekartoitus
  • luonteva kaupan klousaus

Myynnintavoitteet voi saavuttaa vain myymällä, joten tässä koulutuksessa pureudutaan käytännön myynti- ja asiakaspalvelutilanteisiin.

Kenelle?

Ammatillisesti eri vaiheessa olevat myynti- ja asiakaspalvelutehtävissä toimivat

Sisältö

Koulutuksessa pureudutaan arkipäiväisiin asiakaspalvelu- ja myynti tilanteisiin, joihin halutaan lisäeväitä, ratkaisuvaihtoja ja muuta käytännön tukea. Esim. kaupan klousaus, haastavat reklamaatiotilanteet, etäyhteyksillä tapahtuvat neuvottelutilanteet.

Koulutus soveltuu myös uusien asiakaspalvelukanavien tai työvälineiden käyttöönottoon ja kehittämiseen.
Koulutus sisältää käytännönharjoituksia, joita yhdistetään välillä tietoiskumaisesti teoriaan.
Koulutuksen sisältö täsmennetään yhdessä tilaajan kanssa.

Kesto

3h - 7h per valmennuspäivä, päivien lukumäärä asiakkaan tilanteen mukaan. Kellonaika sovittavissa.

Toteutustapa ja oppimismenetelmät

Simulaatiovalmennus ja lyhyet tietoiskut
Ennakkokartoitus ja loppupalaute

Ryhmäkoko

6 - 20 henkeä

Terms of cancellation
Peruutusehdot LAB:n sopimusehtojen mukaisesti.

Asiakkaidemme kokemuksia

Kiitos raikkaasta tavasta lähestyä kehittämistyötä.

Kiitos hyvästä päivästä. Laittoi ajattelemaan omaa työtä.

Simulaatiokoulutus oli positiivinen yllätys

Hyvin luotu ilmapiiri ja odotustaso. Sopivan haastava. Oli hyvä, kiitos.

Asiantuntijat

Sari Niemi
Kehittämispäällikkö
sari [dot] niemiatlab [dot] fi

Kysy lisää

Sari Niemi
Kehittämispäällikkö
sari [dot] niemiatlab [dot] fi
Minna Hietanen
Asiakkuuspäällikkö
minna [dot] hietanenatlab [dot] fi