Varhaiskasvatuksen sosionomin kelpoisuus sosionomeille (AMK), 60 op

Vastaa kysyntään ja täydennä sosionomi (AMK) -tutkintosi varhaiskasvatuksen sosionomin
pätevyydellä! Varhaiskasvatukseen ja sosiaalipedagogiikkaan suuntautuneet 60 opintopisteen
laajuiset opinnot yhdessä sosionomi (AMK) -tutkinnon kanssa antavat kelpoisuuden toimia
varhaiskasvatuksen sosionomin tehtävässä.

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija työskentelee varhaiskasvatuksen lapsiryhmässä ja hän osaa edistää lapsen osallisuutta ja kuulluksi tulemista varhaiskasvatusympäristössä; havainnoida, suunnitella, toteuttaa, arvioida ja dokumentoida pedagogista toimintaa varhaiskasvatuksessa; toteuttaa, kehittää ja arvioida kasvatusyhteistyötä huoltajien kanssa; muodostaa oman kasvatusnäkemyksen; kehittää työtään varhaiskasvatuksessa; tunnistaa ja arvioida erilaisten lasten ja perheiden hyvinvoinnin riskitekijöitä; vahvistaa lapsen ja perheen hyvinvointia kohdennetulla tuella; tunnistaa ja arvioida palveluohjauksen ja verkostoyhteistyötarpeen lapsen ja perheiden tukemiseksi; ohjata perheitä monialaisessa palvelujärjestelmässä ja käyttää tuen tarpeeseen soveltuvia menetelmiä.
Study time
16.08.2021 - 31.05.2022
Opetus alkaa ennakkotehtävillä viikolla 33, ja opetus viikolla 36, 6.9.2021
The scope of education
60 opintopistettä
Main instructor language
Suomi
Form of study
Monimuoto-opiskelu
Verkko-opiskelu (osittain)
Location

LAB-ammattikorkeakoulu

Lahden kampus
Mukkulankatu 19
15210 Lahti

Lappeenrannan kampus
Yliopistonkatu 36
53850 Lappeenranta

 

Price
100 euroa (alv 0 %)/lukukausi

Koulutuskokonaisuus 60 op sisältää:

  • varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogiikan teoriaopinnot 30 op
  • varhaiskasvatuksen pedagoginen osaaminen -harjoittelu 15 op
  • opinnäytetyö / kehittämistehtävä 15 op
Target group

Sosionomitutkinnon suorittaneet, joilta puuttuu varhaiskasvatuspätevyys

Condition of admission

Pääsyvaatimuksena on sosionomitutkinto.

Toimita todistus suorittamastasi sosionomitutkinnosta 31.5.2021 mennessä osoitteeseen avoinamkatlab [dot] fi

More about implementation
Koulutus sisältää lähi- ja verkko-opetusta sekä 10 viikon harjoittelun. Suoritustapa voi vaihdella riippuen opiskelijan henkilökohtaisesta opintosuunnitelmasta. Opintojen suorittaminen edellyttää työ- tai harjoittelupaikkaa, jossa opiskelija voi toimia varhaiskasvatuksen sosionomin tehtävissä. Koulutuksen lähipäivät Lahdessa tai Lappeenrannassa, riippuen osallistujamääristä.
Group size
Avoimen AMKin opiskelijoille varataan 8 paikkaa. Jos ryhmään mahtuu, voidaan opiskelijoita ottaa enemmän.
Teacher
Pipsa Murto, Outi Kokko-Muhonen
Registration

Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelupaikat täytetään pääsääntöisesti ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautuminen on aina sitova.

Ilmoittautumiseen liittyvät kysymykset: avoinamkatlab [dot] fi

 

Registration period
-
Terms of cancellation
Ilmoittautuminen on sitova. Peruutus on ilmoittautumisaikana maksutonta. Ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen, mutta ennen koulutuksen käynnistymistä tehdystä peruutuksesta perimme 50 % opintomaksusta. Mikäli varattu koulutuspaikka perutaan (= keskeyttäminen tai osallistuja ei saavu koulutukseen) koulutuksen käynnistymisen jälkeen, perimme koko osallistumismaksun. Peruutus on tehtävä kirjallisesti osoitteeseen avoinamk@lab.fi.

Avoin AMK
avoinamkatlab [dot] fi