Kiertotalouslaboratorio

Energia- ja kiertotalouslaboratoriokokonaisuus (EKI) kattaa sekä karkeantyöskentelyn tilan ja analyyttisen laboratorion. Karkeantyöskentelyntilassa voidaan suorittaa isomman mittakaavan testauksia, pilotointeja ja prosessinkehitystä. Analyyttinen laboratorio on vuorostaan tarkoitettu eri materiaalien ja prosessien laboratoriotestaukseen ja tutkimukseen.

Olemme investoineet merkittävästi uuteen tekniikkaan ja uusiin yrityspalvelumahdollisuuksiin. Alla muutamia esimerkkejä uusista tekniikoista ja prosesseista, jotka ovat pian yritysten saatavilla. Tarkempi laitelistaus ja palvelutarjonta löytyy erillisestä liitteestä.

Laboratoriopalveluiden lisäksi tarjoamme yrityksille myös kiertotalousasiantuntijapalveluita, mm. materiaalikatselmukset ja kiinteistöjen energiamallinnus.
Lisäksi yrityksillä on mahdollisuus tuoda tuotteitaan ja prosessejaan esille LABin päärakennuksessa oleviin showroom tiloihin. 

Toimintaympäristö ja laboratoriotilat valmistuivat elokuussa 2021. Projektin rahoittaa Euroopan aluekehitysrahasto.

ELY-keskus, Euroopan aluekehitysrahoitus & Vipuvoimaa EU:lta -logot

Ota yhteyttä

Mika Väkeväinen
Tuotepäällikkö
Testaus- ja asiantuntijapalvelut
mika [dot] vakevainenatlab [dot] fi
Kusti Ruokamo
Kehitysinsinööri
kusti [dot] ruokamoatlab [dot] fi
Juha Hildén
Projektipäällikkö
juha [dot] hildenatlab [dot] fi
Niko Rintala
Kehitysinsinööri
niko [dot] p [dot] rintalaatlab [dot] fi
Petja Rinne
Laboratoriopäällikkö
petja [dot] rinneatlab [dot] fi
Raisa Pajarinen
Kehitysinsinööri
raisa [dot] pajarinenatlab [dot] fi
Mervi Pulkkinen
Laboratoriovastaava
mervi [dot] pulkkinenatlab [dot] fi

Laitteet ja palvelut

Pyrolyysi

Kuva
Kiertotalouslabra pyrolyysi

Panostoiminen pyrolyysilaite soveltuu biomassan, muovien ja tekstiilien käsittelyyn. Pyrolysointiprosessista saatavat lopputuotteet kuten biohiili ja bioöljy voidaan tutkia analyyttisen tilan laitteistoilla. Pyrolyysilaitteen kapasiteetti on noin 50kg per panos.

Kusti Ruokamo
Kehitysinsinööri
kusti [dot] ruokamoatlab [dot] fi

Biokaasu

Koelaitteisto laboratorio-mittakaavan mädätyskokeisiin erilaisille biomassoille. Laitteistolla saadaan selville metaanintuottopotentiaali ja lannoitekelpoisuus. Panostoimisen laitteiston pullon koko on 0,5 litraa ja jatkuvatoimisen reaktorin on 5 litraa. Laboratoriomme voi kokeilla ja tutkia erilaisten syötteiden soveltuvuutta biokaasun tuotantoon ja analysoida lopputuotteiden koostumusta.

Raisa Pajarinen
Kehitysinsinööri
raisa [dot] pajarinenatlab [dot] fi

Magneettierottelu

Pilot-mittakaavan magneettirumpu ja pyörrevirtaerotin muodostavat metallien talteenottoon sopivan kokonaisuuden, jonka kaltaista hyödynnetään erilaisissa jätteen-käsittelylaitoksissa. Laitteistolla tutkitaan uusia kiertotalouden ratkaisuja jätevirtojen hyödyntämiseksi.

GCMS Analytiikka

Kuva
Kiertotalouslaboratorio GCMS-laite

Shimadzu GCMS-QP2020 NX & HS-20. Kaasukromatografi massadetektorilla (EI) haihtuvien yhdisteiden analysointiin sekä kiinteistä että nestemäisistä näytteistä. Laitteisto sisältää headspace- ja nestenäytteensyöttäjän. Laitteistolla voidaan tutkia esim. VOC-yhdisteitä, torjunta-ainejäämiä, PAH-yhdisteitä, POP-yhdisteitä.

XRF Analytiikka

Kuva
Kiertotalouslaboratorio XRF-laite

X-MET8000 EXPERT Geo Soil & Mining. XRF-alkuaineanalysaattoreilla voidaan määrittää jauhemaisten, nestemäisten ja kiinteiden materiaalien alkuainekoostumuksia. Laitetta voidaan käyttää esim. kierrätysmateriaalien ja metalliseosten analyyseihin sekä pilaantuneiden maa-alueiden tutkimukseen.

Kaasuanalyysit

Kuva
Kiertotalouslaboratorion monikaasumittari

Dräger X-AM 7000 monikaasumittarilla voidaan mitata mm. erilaisissa prosesseissa syntyvien savukaasujen pitoisuuksia. Tällä hetkellä mittalaite on varustettu CO2, CH4, CO, NO2 ja SO2 antureilla. 

Latest updates

Tutustu myös 

Tekstiilien ja muovien materiaalikierrot

Tekstiilien ja muovien materiaalikiertojen tutkimuksesta ja kehityksestä vastaa oma erillinen tutkimustiimi. 

Kuva
LAB-ammattikorkeakoulun laboratoriopalvelut

Kaikki laboratoriot

Tutustu myös muihin yrityksille suunnattuihin laboratoriopalveluihimme Lahdessa ja Lappeenrannassa.  

Location